Top 8 Tên Gọi Của Polime Có Công Thức

Duới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề tên gọi của polime có công thức hay nhất do chính tay đội ngũ interconex.edu.vn biên soạn và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác như: Chất tham gia phản ứng trùng hợp tạo ra polime là, Từ monome nào sau đây có thể điều chế được poli(vinyl ancol), Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là, Tên gọi của polime có công thức (-CH2 CHCl n là), Tên gọi của polime có công thức cho dưới đây là CH2 CH=CH CH2, Tên gọi của polime, Poli vinyl clorua có công thức là, polime có công thức (-co-(ch2)4-co-nh-(ch2)6-nh- n thuộc loại nào.

tên gọi của polime có công thức

Hình ảnh cho từ khóa: tên gọi của polime có công thức

Các bài viết hay phổ biến nhất về tên gọi của polime có công thức

tên gọi của polime có công thức

1. Tên gọi của polime có công thức –(–CH2–CH2–)n– là polietilen.

 • Tác giả: hoc247.net

 • Đánh giá 3 ⭐ (19374 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tên gọi của polime có công thức –(–CH2–CH2–)n– là polietilen. Tên gọi của polime có công thức –(–CH2–CH2–)n– là polietilen. Loại đường nào sau đây có trong máu động vật? Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà – Giám đốc Công ty CP Giáo Dục Học 247

 • Trích nguồn:

tên gọi của polime có công thức

2. Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là… – Lớp 7

 • Tác giả: qa.haylamdo.com

 • Đánh giá 3 ⭐ (14402 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là… – Lớp 7 1 câu trả lời

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành các phân tử lớn (polime), đồng thời có loại ra các phân tử nhỏ (như nước, amoniac, CO2…) được gọi là

 • Trích nguồn:

tên gọi của polime có công thức

3. Tên gọi polime có công thức (-CH2-CH2-)n là – Monica.vn

 • Tác giả: monica.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (37669 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tên gọi polime có công thức (-CH2-CH2-)n là – Monica.vn Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là. A. Poli(vinyl clorua). B. Poli(metyl metacrylat). C. Polietilen. D. Polistiren.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn đang xem: Tên gọi polime có công thức (-CH2-CH2-)n là ?

 • Trích nguồn:

tên gọi của polime có công thức

4. Tên gọi của polime có công thức (-CH2 -CH2-) là:

 • Tác giả: tracnghiem.net

 • Đánh giá 4 ⭐ (26880 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tên gọi của polime có công thức (-CH2 -CH2-) là: C. poli(metyl metacrylat). D. poli(vinyl clorua). Sai A là đáp án đúng. Chính …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho các polime sau: PE, PVC, cao su buna, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hóa. Số polime có mạch không phân nhánh là

 • Trích nguồn:

tên gọi của polime có công thức

5. Top 19 gọi của polime có công thức ch2 ch2 n là mới nhất 2022

 • Tác giả: phohen.com

 • Đánh giá 3 ⭐ (1627 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Top 19 gọi của polime có công thức ch2 ch2 n là mới nhất 2022 Tóm tắt: Tên gọi của polime có công thức –(–CH2–CH2–)n– là: A Poli(metyl metacrylat).

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 20, 2019 Tên gọi của polime có công thức –(–CH2–CH2–)n– là A. poli(metyl metacrylat). B. poli(vinyl clorua). C. polietilen. D. polistiren.1 answer · Top answer: Đáp án C Tên của các polime thường được lấy theo nên của monome tạo ra polime đó. Vì monome cần dùng là eti…

 • Trích nguồn:

tên gọi của polime có công thức

6. Tên gọi của polime có công thức – ( –… – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Đánh giá 4 ⭐ (26806 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tên gọi của polime có công thức – ( –… – Hoc24 Cho các polime: Polietilen, poli(metyl metacrylat), polibutađien, polistiren, poli(vinyl axetat) và tơ nilon-6,6. Số polime có thể bị thủy phân trong dung …

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cho các polime: polietilen (1); poli (metyl metacrylat) (2); polibutađien (3); polistiren (4); poli (vinyl axetat) (5); tơ nilon – 6,6 (6). Trong các polime trên, những polime có thể bị thủy phân cả trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là

 • Trích nguồn:

tên gọi của polime có công thức

7. Tên gọi của polime có công thức – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn

 • Đánh giá 3 ⭐ (6435 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 3 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tên gọi của polime có công thức – Hoc24 Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là ? poli(vinyl clorua). polietilen. Poli(metylme…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là ?

 • Trích nguồn:

tên gọi của polime có công thức

8. Tên gọi của polime có công thức (-CH 2 -CH 2 -) n là

 • Tác giả: tuyensinh247.com

 • Đánh giá 4 ⭐ (26426 Lượt đánh giá)

 • Đánh giá cao nhất: 4 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tên gọi của polime có công thức (-CH 2 -CH 2 -) n là Câu 333115: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là. A. poli(vinyl clorua). B. polietilen. C. poli(metyl metacrylat). D. polistiren.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 333115: Tên gọi của polime có công thức (-CH2-CH2-)n là

 • Trích nguồn:

Các video hướng dẫn về tên gọi của polime có công thức

Back to top button