Wiki Thai

Top 23 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รูปภาพสำหรับคำหลัก: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

1. พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 และ …

 • ผู้เขียนบทความ: law.industry.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35067 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 และ … พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 และประมวลข้อบังคับ. ปีที่ประกาศใช้ พ.ศ. 2530. เนื่องจากในปัจจุบันการประกอบอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เนื่องจากในปัจจุบันการประกอบอุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและทำรายได้ให้แก่ประเทศชาติมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สมควรจัดตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขึ้นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ใ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of law.industry.go.th

2. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.nimt.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4235 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย · ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง · ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.nimt.or.th

3. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • ผู้เขียนบทความ: re-fti.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31882 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขั้นตอนการสมัครสมาชิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การเป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้แก่. การเสนอปัญหาร้องเรียนจากการประกอบอุตสาหกรรม พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สามารถชำระเป็นเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” หรือโอนเข้าบัญชีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคลองเตย เลขที่บัญชี 009-1-70874-5

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of re-fti.org

4. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – Thai smartgrid

 • ผู้เขียนบทความ: thai-smartgrid.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22655 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – Thai smartgrid สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทย ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทย ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 มาเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of thai-smartgrid.com

5. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • ผู้เขียนบทความ: ddi.dip.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17383 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กิจกรรมการช่วยเหลือและพัฒนา SMEs. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างจึงได้มอบสิทธิ์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 75/6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 6 ถนน​พระราม​ 6​
  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of ddi.dip.go.th

6. ข่าวสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ล่าสุด – RYT9

 • ผู้เขียนบทความ: www.ryt9.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23506 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข่าวสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ล่าสุด – RYT9 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนส.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 90.5.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  หุ้น-การเงิน

  13 ก.ย. –ThaiPR.net
  นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายชาติชาย พานิชชีวะ… อ่านต่อ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.ryt9.com

7. FTI Expo 2022

 • ผู้เขียนบทความ: ftiexpo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19134 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ FTI Expo 2022 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จับมือพันธมิตรองค์กรชั้นนำ จัดงาน FTI Expo 2022 – Shaping the Future Industry ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ในการจัดงาน FTI Expo 2022 ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับความร่วมมือจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการจัดงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of ftiexpo.com

8. สภาอุตสาหกรรมฯ | LINE Official Account

 • ผู้เขียนบทความ: page.line.me

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25939 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมฯ | LINE Official Account “อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล นวัตกรรมก้าวหน้า รักษ์สิ่งแวดล้อม” สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี 2561-2563. Tue08:00 – 17:00.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: "อุตสาหกรรมไทยก้าวไกล นวัตกรรมก้าวหน้า รักษ์สิ่งแวดล้อม" สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยวาระปี 2561-2563

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of page.line.me

9. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส

 • ผู้เขียนบทความ: www.yellowpages.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29097 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส ค้นหาสินค้าบริการ รายชื่อธุรกิจ รายชื่อโรงงาน ข้อมูลบริษัท ผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศไทย สื่อโฆษณาการตลาดออนไลน์ตรงกลุ่มผู้ใช้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  บริษัท แอพโพรพรีเอทเทคโนโลยี่คอนซัลแต้นท์ จำกัด

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.yellowpages.co.th

10. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้ประกอบการขอการรับรอง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.masci.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5195 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้ประกอบการขอการรับรอง … สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำระบบการขึ้นทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับการรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand : MiT) เรียบร้อยแล้ว.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ผลักดันการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าไทยและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศ  มติ ครม. เห็นชอบให้แก้ไขประกาศกฎกระทรวง กำหนดพั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.masci.or.th

11. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – มูลนิธิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน

 • ผู้เขียนบทความ: jsccib.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14217 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย – มูลนิธิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. รายนามโครงสร้างผู้บริหาร. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล. ประธาน ส.อ.ท …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  โทรศัพท์ : 02-018-6888 ต่อ 4220, 4230
  สายตรง : 02-622-2179
  โทรสาร : 02-622-2184
  อีเมล์ : info@jsccib.org

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of jsccib.org

12. ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา …

 • ผู้เขียนบทความ: ftiayutthaya.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39905 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา … ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์กลางการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสะอาด เมืองน่าอยู่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of ftiayutthaya.org

13. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) – Talent Thailand

 • ผู้เขียนบทความ: talent.nxpo.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8263 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) – Talent Thailand สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการยอมรับทั่วไป ในฐานะตัวแทน ภาคอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการยอมรับทั่วไป ในฐานะตัวแทน ภาคอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นแกนกลาง ประสานให้เกิดความร่วมมือที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมพัฒนาธุรกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนปกป้องสิทธิ และความยุติธรรมที่ส…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of talent.nxpo.or.th

14. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | The Federation Of Thai Industries

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaitechno.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3926 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | The Federation Of Thai Industries สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ที่ได้รับการยกฐานะขึ้นจากสมาคมอุตสาหกรรมไทย ที่ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2510 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:            ���ҷ���ء�дѺ���Ͷ�� ����ص��ˡ�����觻������ ���Ѻ�������Ѻ����� 㹰ҹе��᷹ �Ҥ�ص��ˡ��� ��˹�ҷ�����ҹ�ҹ�����ҧ�Ҥ�͡������Ҥ�Ѱ��� ������㹻������������ҧ����� ���� ���ҷ����Ӥѭ�ѧ���           �����繡������㹤�С�…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thaitechno.net

15. สมัครสมาชิก ส.อ.ท.

 • ผู้เขียนบทความ: smi.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30977 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สมัครสมาชิก ส.อ.ท. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมที่จะเป็นศูนย์รวมพลังของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล เพื่อร่วมกันนำภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่การเป็นที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อทำการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักอุตสาหกรรมและเสนอนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อแก้ปัญหาการประกอบการ ตลอดจนเพื่อประสานงานกับภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of smi.or.th

16. FTIPC :: Petrochemical Industry Club The Federation of Thai …

 • ผู้เขียนบทความ: www.ftipc.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36337 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ FTIPC :: Petrochemical Industry Club The Federation of Thai … เว็บไซต์ที่มีประโยชน์. ภายในประเทศ. prev. next. ระหว่างประเทศ. prev. next. สำนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTIPC) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTIPC)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.ftipc.or.th

17. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.diw.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38679 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง … สำหรับการหารือร่วมกันในครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทยเพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม มุ่งพัฒนา First …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมนายศุภกิจ บุญศิริ นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี พ….

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.diw.go.th

18. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจับมือภาคีเครือข่าย จัดงาน FTI …

 • ผู้เขียนบทความ: qsds.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21756 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจับมือภาคีเครือข่าย จัดงาน FTI … สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจับมือภาคีเครือข่าย จัดงาน FTI Expo 2022 หวังนำเสนอนวัตกรรมเพื่อปรับตัวให้ทันกับเปลี่ยนแปลงของโลก.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันนี้ 29 มิถุนายน 2565 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม มอบหมายให้นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงาน FTI Expo 2022 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสิ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of qsds.go.th

19. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน – จังหวัดลำพูน

 • ผู้เขียนบทความ: www.lamphun.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4659 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน – จังหวัดลำพูน หัวข้อเอกสารเผยแพร่:: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน. วันที่ 11 มี.ค. 2562, 16:54. สภาอุตฯ. จำนวนการเข้าดูเว็บไซต์ทั้งหมด.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.lamphun.go.th

20. ศึกภายในสภาอุตฯวุ่น “พยุงศักดิ์” งัดกฎหมายสู้ ชี้ปลดประธาน ส.อ.ท …

 • ผู้เขียนบทความ: thaipublica.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33418 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ศึกภายในสภาอุตฯวุ่น “พยุงศักดิ์” งัดกฎหมายสู้ ชี้ปลดประธาน ส.อ.ท … บรรยากาศการประชุม กส. หน้าห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555. การประชุมวันนั้นมี 7 วาระ ส่วนใหญ่เป็นวาระเพื่อ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ ส.อ.ท. และสมาชิก ส.อ.ท. จำนวนหนึ่ง ที่ไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของนายพยุงศักดิ์ในเรื่องดังกล่าว ได้ออกล่ารายชื่อสมาชิก ส.อ.ท. และนัดรวมพลที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะใช้เวทีการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กส.) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ปลดน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of thaipublica.org

21. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

 • ผู้เขียนบทความ: www.infoquest.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18617 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนก.ค. 65 อยู่ที่ระดับ 89.0 ปรับเพิ่มขึ้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.infoquest.co.th

22. เกี่ยวกับเรา FTI Academy

 • ผู้เขียนบทความ: fti.academy

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37798 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรา FTI Academy FTI Academy ถูกจัดตั้งขึ้นตามนโยบายการบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2563-2565 ในการเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการหลักสูตรอบรม ทั้ง Classroom …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: © 2020 สงวนลิขสิทธิ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย The Federation of Thai Industries.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of fti.academy

23. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนใจขยายความร่วมมือเรื่อง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.mfa.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13090 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนใจขยายความร่วมมือเรื่อง … กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดการศึกษาดูงานด้านงานพลังงานหมุนเวียนที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
              เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการหอการค้าไทยในจีน พบหารือแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกับนายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.mfa.go.th

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Back to top button