Wiki Thai

Top 18 สวดมนต์วันพระใหญ่

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ สวดมนต์วันพระใหญ่ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

สวดมนต์วันพระใหญ่

รูปภาพสำหรับคำหลัก: สวดมนต์วันพระใหญ่

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ สวดมนต์วันพระใหญ่

1. บทสวดมนต์วันพระ – สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง หนังสือสวดมนต์

 • ผู้เขียนบทความ: www.lcbp.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22160 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์วันพระ – สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง หนังสือสวดมนต์ เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา ๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนังอัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุต๎วา อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวัณโณ มะระณัง สุขัง อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ. ๑. ชะยาสะนาคะตา พุทธา เชต๎วา มารัง สะวาหะนังจะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา ๒. ตัณหังกะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกาสัพ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.lcbp.co.th

2. รวมบทสวดมนต์วันพระ วันสำคัญทางศาสนา เพื่อชีวิตเสริมสิริมงคล

 • ผู้เขียนบทความ: www.wongnai.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7489 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รวมบทสวดมนต์วันพระ วันสำคัญทางศาสนา เพื่อชีวิตเสริมสิริมงคล ปัณณะระสี อะยันทานิ สัมปัตตา อะภิลักขิตา ทีปะปุปผาทิหัตถา จะ หุตวา อิธะ สะมาคะตา ปะทักขิณัง กะริสสามะ ติกขัตตุง คะรุเจติยัง ภะคะวา ปะฏิคัณหาตุ อัมหากัง สักการัง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:        วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน ตำบลอิสิปตนะ เมืองพาราณสี นับเป็นวันสำคัญมากในพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง  บทสวดมนต์วันอาสาฬหบูชา(หันทะ มะยัง อาสาฬหะ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.wongnai.com

3. บทสวดมนต์ “วันมาฆบูชา” เสริมความเป็นสิริมงคล วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3152 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ “วันมาฆบูชา” เสริมความเป็นสิริมงคล วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
  สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
  สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
  สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
  นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
  สุขิโน วา เขมิโน โหตุ สัพเพ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.bangkokbiznews.com

4. บทสวดมนต์วันพระ – หนังสือมนต์พิธี

 • ผู้เขียนบทความ: www.monpitee.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18677 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์วันพระ – หนังสือมนต์พิธี หนังสือมนต์พิธี ต้นตำหรับหนังสือมนต์พิธี ของพระครูอรุณธรรมรังษี (เอี่ยม สิริวัณโณ) วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ ลิขสิทธิ์โดย สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.monpitee.com

5. รวมบทสวดมนต์แบบสั้น 5 นาทีก็ได้บุญ – Sanook

 • ผู้เขียนบทความ: www.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13703 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รวมบทสวดมนต์แบบสั้น 5 นาทีก็ได้บุญ – Sanook บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย. อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ). สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บทสวดมนต์แบบสั้น นั้นอาจทำให้หลายๆ คนที่ต้องการสวดมนต์ แต่ไม่ค่อยมีเวลาหรือไม่สามารถนั่งสวดมนต์นานๆ ได้นั้น สามารถสวดมนต์ได้อย่างสบายใจ ถึงแม้จะเป็นบทสวดมนต์แบบสั้นๆ แต่ก็มีครบทุกบทที่จำเป็นในการภาวนา เจริญจิต และแผ่บุญส่วนกุศลนี้ไปถึงสรรพสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายได้อย่างครบถ้วน  

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.sanook.com

6. บทเจริญพระพุทธมนต์สิริมงคลของชีวิต – สวดมนต์วันพระ และมหา …

 • ผู้เขียนบทความ: www.amazon.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36671 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทเจริญพระพุทธมนต์สิริมงคลของชีวิต – สวดมนต์วันพระ และมหา … Check out บทเจริญพระพุทธมนต์สิริมงคลของชีวิต – สวดมนต์วันพระ และมหาเมตตาใหญ่ by พระครูสังฆรักษ์สายันห์ ติกฺขปญุโญ on Amazon Music.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Sorry, we just need to make sure you’re not a robot. For best results, please make sure your browser is accepting cookies.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.amazon.com

7. บทสวดบูชาพระในบ้าน และคำถวายดอกไม้ธูปเทียน เพื่อความอยู่เย็น …

 • ผู้เขียนบทความ: home.kapook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33694 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดบูชาพระในบ้าน และคำถวายดอกไม้ธูปเทียน เพื่อความอยู่เย็น … คาถาบูชาพระในบ้าน กล่าวอะไรบ้าง มาดู บทสวดไหว้พระที่บ้าน เช่น … ซึ่งวันนี้กระปุกดอทคอมรวบรวมข้อมูลมาฝากกัน ทั้งการจัดโต๊ะหมู่บูชา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักหอสมุดกลาง ม.รามคำแหง, วัดโพรงจระเข้, palungjit และอินสตาแกรม morchang

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of home.kapook.com

8. กิจกรรมนุ่งขาวสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระใหญ่ :::สพป.ขก.1::: NEWs

 • ผู้เขียนบทความ: www.kkzone1.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37651 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กิจกรรมนุ่งขาวสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระใหญ่ :::สพป.ขก.1::: NEWs … และบุคลากรในสำนักงาน จัดกิจกรรมนุ่งขาว สวดมนต์ไว้พระทุกวันพระใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาจิตใจให้มีสติตั้งมั่น มีคุณธรรม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 17 มิถุนายน 2565 ดร.อารยันต์  แสงนิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน จัดกิจกรรมนุ่งขาว สวดมนต์ไว้พระทุกวันพระใหญ่ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาจิตใจให้มีสติตั้งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตใจสงบ เป็นพื้นฐานในการ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.kkzone1.go.th

9. บทสวดมนต์ วันพระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา … – ดูดวง

 • ผู้เขียนบทความ: horoscope.trueid.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13068 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ วันพระ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา … – ดูดวง ใครยังไม่รู้ว่าจะเลือก บทสวดมนต์ บทไหนดี เรามี บทสวดมนต์วันพระ วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      ใครยังไม่รู้ว่าจะเลือก บทสวดมนต์ บทไหนดี เรามี บทสวดมนต์วันพระ วันสำคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และบทสวดมนต์ในโอกาสต่างๆ มาฝากกันค่ะ ไม่ว่าจะสวดในวันพระอยู่ที่บ้าน ที่วัด หรือไปเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนา  หรือแม้กระทั่งสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน ก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิริ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of horoscope.trueid.net

10. บทสวดมนต์วันวิสาขบูชา 2565 สวดมนต์วันพระใหญ่ สร้างใบบุญหนุน …

 • ผู้เขียนบทความ: thethaiger.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24765 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์วันวิสาขบูชา 2565 สวดมนต์วันพระใหญ่ สร้างใบบุญหนุน … นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคลานิ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of thethaiger.com

11. บทสวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา เสริมสิริมงคลให้ชีวิต – Thainews Online

 • ผู้เขียนบทความ: www.thainewsonline.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4523 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา เสริมสิริมงคลให้ชีวิต – Thainews Online อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ. บท …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thainewsonline.co

12. หนังสือ สวดมนต์วันพระ ก่อนนอน (1เล่ม) สวดมนต์ก่อนนอน … – Lazada

 • ผู้เขียนบทความ: www.lazada.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9287 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หนังสือ สวดมนต์วันพระ ก่อนนอน (1เล่ม) สวดมนต์ก่อนนอน … – Lazada หนังสือสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิ. หนังสือสวดมนต์แปลเล่มใหญ่. หนังสือพระสมเด็จวัดระฆัง. หนังสือสวดมนต์พลิกชีวิต. หนังสือสวดมนต์เล่มเล็ก.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หากมีข้อสงสัยใดๆ, คลิกที่นี่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.lazada.co.th

13. วันพระใหญ่ “มาฆบูชา” 6 ข้อรู้ของเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28938 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันพระใหญ่ “มาฆบูชา” 6 ข้อรู้ของเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา … วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย นั้นคือวันมาฆบูชา หรือวันพระใหญ่ ของชาวพุทธทั่วโลกที่ต่างมีกิจกรรมสำคัญ ทั้งการทำบุญตักบาตร ถือศีลสวดมนต์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: พรุ่งนี้ 15คำเดือน3 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย นั้นคือวันมาฆบูชา หรือวันพระใหญ่ ของชาวพุทธทั่วโลกที่ต่างมีกิจกรรมสำคัญ ทั้งการทำบุญตักบาตร ถือศีลสวดมนต์ และการเวียนเทียนตามสถานที่สำคัญที่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว และแน่นอนว่า การทำบุญแบบออนไลน์ หรือการเวียนเทียนแบบออนไลน์ย่อมมีด้วยเช่นกันตามยุคสมัย…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thansettakij.com

14. บทสวดมนต์ “วันมาฆบูชา” เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

 • ผู้เขียนบทความ: www.pptvhd36.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17542 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ “วันมาฆบูชา” เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต บทสวดมนต์-คำบูชาดอกไม้ธูปเทียน “วันมาฆบูชา” วันพระใหญ่ วันสำคัญทางศาสนา.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: "ถูกหวย" ขึ้นเงินรางวัลเสียภาษีหรือไม่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.pptvhd36.com

15. เปิดบทสวดมนต์ วันมาฆบูชา “หมอช้าง” เผยปีนี้ พิเศษตรงกับวันเพ็ญพุธ

 • ผู้เขียนบทความ: www.tnnthailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6698 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เปิดบทสวดมนต์ วันมาฆบูชา “หมอช้าง” เผยปีนี้ พิเศษตรงกับวันเพ็ญพุธ วันนี้ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถือเป็นวันพระใหญ่ หรือวันมาฆบูชา ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนจะออกมาทำบุญ ตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม รวมถึงเวียนเทียน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภาพจาก IG morchangภาพจาก IG morchangภาพจาก IG morchang

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.tnnthailand.com

16. ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม “ทำวัตรสวดมนต์ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.cityub.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33067 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม “ทำวัตรสวดมนต์ … … “ทำวัตรสวดมนต์สามัคคี” ทุกวันพระใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.30 น. … ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเคารพบูชาพระรัตนตรัย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรม “ทำวัตรสวดมนต์สามัคคี” ทุกวันพระใหญ่ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 16.00 – 17.30 น. การแต่งการชุดสีขาว (สำหรับนั่งปฏิบัติธรรม หรือนั่งสมาธิ)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.cityub.go.th

17. สวดมนต์ประจำวัน – พระใหญ่เมืองภูเก็ต

 • ผู้เขียนบทความ: www.mingmongkolphuket.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11634 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สวดมนต์ประจำวัน – พระใหญ่เมืองภูเก็ต … สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี” พร้อมตราตั้งให้เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  การสร้างพระพุทธรูป เป็นการสร้างวัตถุมงคลที่ประเสริฐ อันทรงคุณค่าที่ประมาณมิได้ เพราะพระพุทธรูปเป็นรูปที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า และเคารพบูชาแทนพระองค์จริง ซึ่งได้ปรินิพพานไปนานแล้ว พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อชาวโลก …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.mingmongkolphuket.com

18. บทสวดมนต์ – อิติปิโส (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ)

 • ผู้เขียนบทความ: www.summacheeva.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39366 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทสวดมนต์ – อิติปิโส (พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ) คำบูชาพระรัตนตรัย. อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ. (กราบหนึ่งครั้ง). สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบหนึ่งครั้ง).

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.summacheeva.org

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ สวดมนต์วันพระใหญ่

Back to top button