Wiki Thai

Top 15 วันรัฐธรรมนูญคือ

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ วันรัฐธรรมนูญคือ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

วันรัฐธรรมนูญคือ

รูปภาพสำหรับคำหลัก: วันรัฐธรรมนูญคือ

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญคือ

1. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. ย้อนประวัติความเป็นมา 81 ปี “อนุสาวรีย์ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29802 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. ย้อนประวัติความเป็นมา 81 ปี “อนุสาวรีย์ … “วันรัฐธรรมนูญ” เป็นวันระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2475 เมื่อวันที่ 10 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.bangkokbiznews.com

2. วันรัฐธรรมนูญ มีความสำคัญอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ – ฐานเศรษฐกิจ

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8878 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ มีความสำคัญอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ – ฐานเศรษฐกิจ วันรัฐธรรมนูญซึ่งตรงกับวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หลังคณะราษฎรได้ทำการอภิวัฒน์สยาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) มีการประกาศใช้ "พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thansettakij.com

3. วันรัฐธรรมนูญ

 • ผู้เขียนบทความ: www.3armyarea-rta.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3178 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ คือ มีพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลฉลอง ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทุกปีสืบมา งานนี้เป็นงานพระราชพิธีและรัฐพิธีร่วมกัน และมีพิธีการวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:               ฉบับที่ 1 ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม พุทธศักราช 2475
               
  ฉบับที่ 2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
               
  ฉบับที่ 3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.3armyarea-rta.com

4. วันรัฐธรรมนูญ – อบ ต.ท่า โพธิ์

 • ผู้เขียนบทความ: www.thapo.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26700 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ – อบ ต.ท่า โพธิ์ วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันรัฐธรรมนูญ … รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็น วันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับถาวร เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ และเป็นเครื่องกำหนดระเบียบแบบแผนของสังคม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thapo.go.th

5. วันรัฐธรรมนูญ 2564 – พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

 • ผู้เขียนบทความ: parliamentmuseum.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33294 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ 2564 – พิพิธภัณฑ์รัฐสภา อีกทั้งงานฉลองรัฐธรรมนูญในยุคแรก ช่วงปี พ.ศ. 2475-2483 จัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี คือในวันที่ 27 มิถุนายน เพื่อฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: งานลีลาศแบบตะวันตก เกิดขึ้นครั้งแรกในงานฉลองรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2495 ซึ่งตอนนั้นรัฐบาลจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการที่สวนลุมพินี
  พร้อมแนวคิดยกระดับชีวิตไทยทันสมัย โดยหนึ่งในความทันสมัยที่รัฐบาลจัดขึ้น คือเวทีลีลาศของ “ลุมพินีสถาน” อันเป็นสถานที่หรูหราของยุคนั้น
  ซึ่งภายในสวนลุมพินี สวนสาธา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of parliamentmuseum.go.th

6. วันรัฐธรรมนูญ – เทศบาลเมืองคอหงส์

 • ผู้เขียนบทความ: www.khohongcity.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6673 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ – เทศบาลเมืองคอหงส์ วันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่ … **รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         รัฐธรรมนูญ ฉบับแรกของไทย มีชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” จากนั้น ราชอาณาจักรไทย ก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตามลำดับ ดังนี้ 1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 (27 มิถุยายน – 10 ธันวาคม 2475)&…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.khohongcity.go.th

7. วันรัฐธรรมนูญ ประวัติ ความเป็นมาวันรัฐธรรมนูญ – โรงพยาบาลบางกล่ำ

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangklamhospital.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27471 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ ประวัติ ความเป็นมาวันรัฐธรรมนูญ – โรงพยาบาลบางกล่ำ วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           เวลา ๑๐ นาฬิกา ๓๐ นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิตรถยนต์พระที่นั่งผ่านประตูทวยเทพสโมสร กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.bangklamhospital.go.th

8. วันรัฐธรรมนูญ

 • ผู้เขียนบทความ: thainews.prd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14332 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ วันรัฐธรรมนูญ. ประวัติรัฐธรรมนูญ ก่อนที่ราชอาณาจักรไทยจะมีรัฐธรรมนูญนั้น ราชอาณาจักรไทยมี ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบการปกครอง ต่อมาเมื่อวันที่ 24 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �Ѱ�����٭�� � �Ѩ�غѹ
            �Ѱ�����٭ ��Ѻ�á�ͧ�� �ժ������ “����Ҫ�ѭ�ѵԸ����٭��û���ͧ�蹴Թ�������Ǥ��� �ط��ѡ�Ҫ 2475” �ҡ��� �Ҫ�ҳҨѡ��� �����С�����Ѱ�����٭�ҵ���ӴѺ �ѧ���
           &n…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of thainews.prd.go.th

9. วันรัฐธรรมนูญ สนเทศน่ารู้ – สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ผู้เขียนบทความ: www.lib.ru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5573 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ สนเทศน่ารู้ – สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนเทศน่ารู้ เรื่อง วันรัฐธรรมนูญ. … ๑๐ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ … การใช้อำนาจสูงสุดก็ให้มีบุคคล คณะบุคคลเป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรดังนี้ คือ

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
         จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น
  ทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหาร
  และราษฎรทั่วไปจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยการปฎิวัติ
  มีคณะผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหาร
  ซ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.lib.ru.ac.th

10. วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 – myhora.com

 • ผู้เขียนบทความ: www.myhora.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13615 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ.2565 – myhora.com ศ.2565 ความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญ กำหนดการ กิจกรรมงานวันรัฐธรรมนูญ พ. … วันที่ใช้จัดงานวันรัฐธรรมนูญ คือวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เมื่อ 700 ปีก่อน มีการปกครองการปกครองแบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง อีกครั้งในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.myhora.com

11. วันรัฐธรรมนูญ – ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุด กศน. อำเภอเวียงแหง

 • ผู้เขียนบทความ: cmi.nfe.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16338 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ – ยินดีต้อนรับสู่ ห้องสมุด กศน. อำเภอเวียงแหง ความหมายของวันรัฐธรรมนูญ. รัฐธรรมนูญ หมายถึง การกำหนดรูปแบบของรัฐว่าเป็นรัฐเดียวหรือรัฐรวม … วันที่ใช้จัดงานวันรัฐธรรมนูญ คือวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ����� 700 �ա�͹ �ա�û���ͧ��û���ͧẺ�кͺ����óҭ��Է���Ҫ �����ѹ�����ҧ��ǹҹ ������ա������¹�ŧ��û���ͧ �ա������ѹ��� 24 �Զع�¹ �.�.2475 �֧�������դ����Ӥѭ�����ҧ���㹻���ѵ���ʵ���û���ͧ�ͧ�ҵ��� �������¹�����кͺ��ЪҸԻ�� ���վ����ҡ�ѵ�����繻���آ����������Ѱ�����٭�ѹ�繡������٧�ش�ͧ�����

  ��ǹ���˵ط���Դ�������¹�ŧ��û���ͧ ���о�кҷ���稾�л��…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of cmi.nfe.go.th

12. กว่าจะเป็น “รัฐธรรมนูญ” สมุดไทย 279 มาตรา – คมชัดลึก

 • ผู้เขียนบทความ: www.komchadluek.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3026 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กว่าจะเป็น “รัฐธรรมนูญ” สมุดไทย 279 มาตรา – คมชัดลึก “วันรัฐธรรมนูญ” อีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทยที่รัฐบาลกำหนดขึ้น เพื่อระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรกของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ส่วนขั้นตอนการเขียนเป็นหน้าที่ของ “เจ้าพนักงานลิขิต” จากกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้มีหน้าที่เขียนสมุดไทยทั้ง 9 คน โดยใช้ตัวอักษรที่รูปแบบรัตนโกสินทร์ ซึ่งแต่ละคนนั้นต้องฝึกฝนไม่ต่ำกว่า 5 ปีเพื่อบรรจงลิขิตตัวอักษรราวกับเป็นคนคนเดียวกัน และจะต้องเขียนร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.komchadluek.net

13. (วัน)รัฐธรรมนูญ 2475-2564 ใน 89 ปีประชาธิปไตยไทย – Matichon

 • ผู้เขียนบทความ: www.matichon.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27907 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ (วัน)รัฐธรรมนูญ 2475-2564 ใน 89 ปีประชาธิปไตยไทย – Matichon ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2477 การจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญก็เพิ่มเป็น 2 งานด้วยกัน คือ 10 ธันวาคม ฉลองการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร และวันที่ 27 มิถุนายน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ว. ไว้ใจประชาชน ให้มีสิทธิเลือกผู้นำของตนเอง โดยไม่ต้องมี ส.ว. 250 คนมาร่วมเลือกด้วย ไว้วางใจให้เขาเลือกนโยบายที่แต่ละพรรคการเมืองมานำเสนอได้อย่างเสรี
  ร. ระบบที่เป็นกลาง ที่ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นใคร มี 1 สิทธิ 1 เสียงเท่าเทียมกันในการกำหนดทิศทางและอนาคตของประเทศ ทุกพรรคการเมือง ไม่ว่าจะฝักใฝ่อุดมการณ์ทา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.matichon.co.th

14. วันรัฐธรรมนูญ วันสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.samyan-mitrtown.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38794 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ วันสำคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองไทย วันรัฐธรรมนูญ” คือ วันที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ฉบับแรกของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.samyan-mitrtown.com

15. วันรัฐธรรมนูญ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

 • ผู้เขียนบทความ: dict.longdo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15021 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version — use with care ). Constitution Day, [คอนส-ติ-ติว-ฌัน เดย์] (n) วันรัฐธรรมนูญของไทย ซึ่งตรง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of dict.longdo.com

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ วันรัฐธรรมนูญคือ

Back to top button