Wiki Thai

Top 14 วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 ต่อมาเรียกว่าวันอะไร

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 ต่อมาเรียกว่าวันอะไร บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 ต่อมาเรียกว่าวันอะไร

รูปภาพสำหรับคำหลัก: วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 ต่อมาเรียกว่าวันอะไร

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 ต่อมาเรียกว่าวันอะไร

1. 15ค่ำ เดือน8 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม …

 • ผู้เขียนบทความ: knowledge.ocpb.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1808 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 15ค่ำ เดือน8 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม … 15ค่ำ เดือน8 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกและเกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: SLOT DEPOSIT PULSA Slot Online Slot Deposit pulsa Nusa188 Virtusplay qqpulsa365 koko188

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of knowledge.ocpb.go.th

2. วันอาสาฬหบูชา – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37705 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา – วิกิพีเดีย … และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชานี้มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และเทศกาลเข้าพรรษา[47] ซึ่งเดิมก่อน พ.ศ. 2501 เรียกเพียง การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเข้าพรรษา[48] แต่หลังจากมีการกำหนดให้วันอาสาฬหบูชาเป…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of th.wikipedia.org

3. วันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8 – โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 • ผู้เขียนบทความ: www.brh.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27540 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8 – โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ … เป็นวันที่เกิดประรัตนไตรครบ 3 องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:               การบูชาในเดือน 8 เริ่มมีขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากในปี พ.ศ.2501 คณะสังฆมนตรี ได้กำหนดให้วันนี้เป็นหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนา มีมติให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยมีความสำคัญเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา กำหนดระเบียบปฏิบัติในพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกัน ให้เวล…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.brh.go.th

4. วันอาสาฬหบูชา – สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 • ผู้เขียนบทความ: www.onab.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1601 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา – สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา … พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: พิธีวันอาสาฬหบูชาเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑ โดยพระธรรมโกศาจารย์ (ชอบ อนุจารี) ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรี ให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้น อีกวันหนึ่ง คือ วันธรรมจักร หรือวันอาสาฬหบูชา ด้วยเป็นวันคล้ายวัน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.onab.go.th

5. “อาสาฬหบูชา” วันปฐมเทศนา พระรัตนตรัยครบองค์สาม – Newtv.co.th

 • ผู้เขียนบทความ: www.newtv.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23121 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “อาสาฬหบูชา” วันปฐมเทศนา พระรัตนตรัยครบองค์สาม – Newtv.co.th “อาสาฬหบูชา” วันปฐมเทศนา พระรัตนตรัยครบองค์สาม. 3 ปีที่แล้ว. วันอาสาฬหบูชา นับเป็นอีก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันอาสาฬหบูชา นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นหลายประการ ได้แก่ เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรก เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นรูปแรก และเป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย โดยวันนี้จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.newtv.co.th

6. วันอาสาฬหบูชา 2565 เปิดประวัติความสำคัญ บทสวดมนต์ คำบูชา …

 • ผู้เขียนบทความ: www.tnnthailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11908 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา 2565 เปิดประวัติความสำคัญ บทสวดมนต์ คำบูชา … วันอาสาฬหบูชา 2565 เปิดประวัติความเป็นมา เหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และประเทศไทยเป็นประเทศแรกในบรรดา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ข้อมูลจาก หนังสือวันอาสาฬหบูชา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.tnnthailand.com

7. “อาสาฬหบูชารำลึก” วันพระรัตนตรัย ครบองค์บริบูรณ์ กลุ่มทรู ร่วม …

 • ผู้เขียนบทความ: siamrath.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20073 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “อาสาฬหบูชารำลึก” วันพระรัตนตรัย ครบองค์บริบูรณ์ กลุ่มทรู ร่วม … วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ในการใช้งานที่ดี ศึกษาเพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of siamrath.co.th

8. วันอาสาฬหบูชา เปิดประวัติความสำคัญ กิจกรรมที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติ

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21307 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา เปิดประวัติความสำคัญ กิจกรรมที่ชาวพุทธพึงปฏิบัติ และทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระสงฆ์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันอาสาฬหบูชา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรก จึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก และด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถ แสดง เปิดเผย ทำให้แจ้ง แก่ชาวโลก ซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้ได้ จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็น สมเด็จพระบรมศา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.bangkokbiznews.com

9. อยู่ในบุญ : พระรัตนตรัย ครบองค์สาม – กัลยาณมิตร

 • ผู้เขียนบทความ: www.kalyanamitra.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14549 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ อยู่ในบุญ : พระรัตนตรัย ครบองค์สาม – กัลยาณมิตร วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์อัศจรรย์ ๓ อย่างบังเกิดขึ้น คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา เป็น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:             วันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาที่มีเหตุการณ์อัศจรรย์ ๓ อย่างบังเกิดขึ้น คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงปฐมเทศนา เป็นวันที่มีพระสงฆ์บังเกิดขึ้น เป็นครั้งแรกในโลก และเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัย ครบองค์สาม คือ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.kalyanamitra.org

10. วันอาสาฬหบูชา (15 ค่ำ เดือน 8)

 • ผู้เขียนบทความ: www.3armyarea-rta.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3705 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา (15 ค่ำ เดือน 8) วัน อาสาฬหบูชา คือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวัน หนึ่ง ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 … วันนั้นจึงเป็นวันที่พระรัตนตรัยเกิดครบองค์ 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:          จึงนับแต่ปี พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบัน เมื่อถึงวัน อาสาฬหบูชาพวกเราชาวพุทธ ต่างก็ประกอบการบูชาเป็นพิเศษตลอดวันนั้น นับตั้งแต่รับศีล ฟังเทศน์ สนทนาธรรม สวดมนต์ เดินเวียนเทียนพระพุทธสถาน เช่น รอบโบสถ์ วิหาร เจดีย์ หรือต้นศรีมหาโพธิ เป็นต้น เช่นเดียวกันวันมาฆบูชา วิสาขบูชา ต่างกันที่เปลี…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.3armyarea-rta.com

11. วันอาสาฬหบูชา – องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

 • ผู้เขียนบทความ: www.nahuabor.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29609 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา – องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญต่อทางพระพุทธศาสนา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) นั้นคือ … จึงถือว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นครบองค์พระรัตนตรัย

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มรรค ๘
  ๑. สัมมาทิฏฐิ คือ มีปัญญาเห็นชอบ หมายถึง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยสติและปัญญา
  ๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม ไม่หลุมหลงมัวเมาในสิ่งไม่ดี
  ๓. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.nahuabor.go.th

12. Top 25 มีพระรัตนตรัยครบองค์สามได้แก่

 • ผู้เขียนบทความ: phukiendienthoaivn.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3541 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Top 25 มีพระรัตนตรัยครบองค์สามได้แก่ วัน ใด ที่ มี พระ รัตนตรัย ครบ องค์ สาม-dk7e – DITP; 22 22. … วันอาสาฬหบูชา 2565 เปิดประวัติความเป็นมา เหตุการณ์ก่อนที่จะเกิดพระรัตนตรัยครบองค์ 3 คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: มรรค ๘
  ๑. สัมมาทิฏฐิ คือ มีปัญญาเห็นชอบ หมายถึง ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วยสติและปัญญา
  ๒. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม ไม่หลุมหลงมัวเมาในสิ่งไม่ดี
  ๓. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ แ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of phukiendienthoaivn.com

13. วันอาสาฬหบูชา 2565 ประวัติวันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางศาสนา …

 • ผู้เขียนบทความ: travel.trueid.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36163 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา 2565 ประวัติวันอาสาฬหบูชา วันสำคัญทางศาสนา … โกณฑัญญะจึงขออุปสมบทด้วย วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา และภายหลังจึงได้นามใหม่ว่า อัญญาโกณฑัญญะ นับเป็น พระสงฆ์รูปแรกในศาสนาพุทธ ทำให้วันนี้มี พระรัตนตรัยครบองค์สาม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      วันอาสาฬหบูชา 2565 นี้ ตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 เป็นอีกหนึ่ง วันสำคัญทางศาสนาพุทธ คือ เป็นวันคล้ายวันที่ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรด ปัญจวัคคีย์ ที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และยังทำให้มี พระสงฆ์ เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก อีกด้วย ตามเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of travel.trueid.net

14. วันอาสาฬหบูชา 2565 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียม …

 • ผู้เขียนบทความ: dmc.tv

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34718 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันอาสาฬหบูชา 2565 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียม … เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  วันอาสาฬหบูชา Asarnha Puja Day

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of dmc.tv

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ วันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์ 3 ต่อมาเรียกว่าวันอะไร

Back to top button