Wiki Thai

Top 11 รายงาน ตัว ว่างงาน

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ รายงาน ตัว ว่างงาน บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

รายงาน ตัว ว่างงาน

รูปภาพสำหรับคำหลัก: รายงาน ตัว ว่างงาน

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ รายงาน ตัว ว่างงาน

1. การ รายงาน ตัว ของ ผู้ ขึ้น ทะเบียน ว่างงาน กรณี เงิน ไม่ เข้า บัญชี …

 • ผู้เขียนบทความ: www.doe.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36599 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การ รายงาน ตัว ของ ผู้ ขึ้น ทะเบียน ว่างงาน กรณี เงิน ไม่ เข้า บัญชี … การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร. ในกรณีดังกล่าวสามารถสอบถามสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่นั้นๆ หรือโทรสายด่วน 1506 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การรายงานตัว ของผู้ขึ้นทะเบียนว่างงาน กรณีเงินไม่เข้าบัญชีต้องทำอย่างไร

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.doe.go.th

2. รู้ยัง? ประกันสังคม ม.33 ว่างงาน เปิดขึ้นทะเบียน รายงานตัวรูปแบบ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27667 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รู้ยัง? ประกันสังคม ม.33 ว่างงาน เปิดขึ้นทะเบียน รายงานตัวรูปแบบ … ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.sso.go.th/eform_news/ หรือโทร 1506 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สำนักงานประกันสังคมได้ร่วมมือกับกรมการจัดหางานพัฒนาระบบ e-Service เพื่อให้บริการแก่ "ผู้ประกันตนมาตรา 33" กรณีว่างงาน จากการที่ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน สามารถขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต https://e-service.doe.go.th

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.bangkokbiznews.com

3. ตกงาน อย่า ตกใจ ส ป ส.จ่าย เงิน ทดแทน 6 เดือน – workpointTODAY

 • ผู้เขียนบทความ: workpointtoday.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10147 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตกงาน อย่า ตกใจ ส ป ส.จ่าย เงิน ทดแทน 6 เดือน – workpointTODAY ผู้ประกันตนสามารถขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และรายงานตัวผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน โดยเพียงใช้เลขบัตรประชาชนในการเข้าสู่ระบบ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า กรณีที่ผู้ประกันตนว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงาน อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน ส่วนกรณีที่ผู้ประกันตนลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินทดแทนในระห…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of workpointtoday.com

4. เข้าระบบรายงานตัวว่างงานไม่ได้

 • ผู้เขียนบทความ: singburi.mol.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18613 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เข้าระบบรายงานตัวว่างงานไม่ได้ เข้าระบบรายงานตัวว่างงานไม่ได้life insurance thailand … k plus sme. นายเศรษฐพุฒิ ยังได้ชี้แจงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินบาท และเงิน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  Cloudflare Ray ID: 74b62a6f5ea33c16

  Your IP:
  Click to reveal
  171.236.190.222

  Performance & security by Cloudflare

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of singburi.mol.go.th

5. ประกันสังคมว่างงาน วิธีขึ้นทะเบียน-รายงานตัว”ตกงาน” เช็คเลย

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23930 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประกันสังคมว่างงาน วิธีขึ้นทะเบียน-รายงานตัว”ตกงาน” เช็คเลย 2.กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถลงทะเบียนว่างงานผ่านออนไลน์ได้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน กรมการจัดหางาน โทร 02-2469292 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน : สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.thansettakij.com

6. วิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ต เพื่อขอเงินทดแทนจาก สปส.

 • ผู้เขียนบทความ: promotions.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14022 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วิธีรายงานตัวว่างงานผ่านเน็ต เพื่อขอเงินทดแทนจาก สปส. วิธีลงทะเบียนว่างงานออนไลน์. ผู้ประกันตนมาตรา 33 คือใคร; สาเหตุของการว่างงาน มี 2 อย่าง; เมื่อออกจากงานแล้วลูกจ้างมีสิทธิอะไรตามกฎหมาย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เชื่อเหลือเกินว่าที่ผ่านมาหลายคนคงได้ยินหรือได้อ่านเจอคำว่า “เงินทดแทนว่างงาน” ตามสื่อต่าง ๆ กันมามาก เนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้พนักงานบริษัท ลูกจ้างหลายคนต้องถูกเลิกจ้าง ซึ่งถ้าหากใครที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ก็สามา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of promotions.co.th

7. รายงานตัวว่างงาน ประกันสังคม เบ ค

 • ผู้เขียนบทความ: std.smp.nso.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29219 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รายงานตัวว่างงาน ประกันสังคม เบ ค รายงานตัวว่างงาน ประกันสังคม【www.pxj008.com】เกมสล็อตออนไลน์มากกว่า 100 เกม เพียงแค่ลงทะเบียนก็ลุ้นรับเหรียญฟรี 200 เหรียญ(สามารถถอนได้) ไฟ ขยะแอร์ภัณฑิลาท …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  เว็บไซต์ระบบบริหาร
  จัดการระบบสถิติทางการ
  ของประเทศเปิดให้
  บริการแล้ว! คลิกเลย 
  (ตัวอย่างการสร้างป้ายประกาศ)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of std.smp.nso.go.th

8. เปิดขั้นตอนขึ้นทะเบียน รายงานตัวว่างงานประกันสังคม – TNN

 • ผู้เขียนบทความ: www.tnnthailand.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36282 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เปิดขั้นตอนขึ้นทะเบียน รายงานตัวว่างงานประกันสังคม – TNN สำนักงานประกันสังคม มอบสิทธิขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ว่างงานในกรณีต่าง ๆ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กรณีลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างงาน- ได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันต่อปี (กรณีสถานการณ์โควิดจะได้รับเงินทดแทนว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้างเฉลี่ย)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.tnnthailand.com

9. ลงทะเบียนว่างงาน และขอรับเงินคนว่างงานจากประกันสังคมต้องทำ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.tidlor.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31134 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ลงทะเบียนว่างงาน และขอรับเงินคนว่างงานจากประกันสังคมต้องทำ … แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงาน หรือ สปส. 2-01/7 · บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา · รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การว่างงาน หรือตกงานนั้นเป็นเรื่องไม่คาดฝันที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเจอ แต่ถ้าหากคุณเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 ที่มีการจ่ายเบี้ยประกันสังคมในทุกๆ เดือน หากเกิดเหตุที่ทำให้คุณต้องว่างงานขึ้นมาล่ะก็ คุณสามารถลงทะเบียนว่างงานเพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมได้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.tidlor.com

10. รายงานตัวว่างงาน ‘ก่อนกำหนด’ กี่วันได้เงิน? ประกันสังคม 2564

 • ผู้เขียนบทความ: finstreet.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18249 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รายงานตัวว่างงาน ‘ก่อนกำหนด’ กี่วันได้เงิน? ประกันสังคม 2564 หลายคนคงตั้งตารอว่าเมื่อไหร่ “เงินชดเชย” จะเข้า ขึ้นทะเบียนว่างงาน ไปรายงานตัวว่างงานก่อนกำหนด 7 วันก็แล้ว แต่ไม่รู้ว่าอีกกี่วันจะได้เงิน !

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เชื่อว่าหลายๆคนคงคิดเหมือนกันว่า ยิ่งไปรายงานตัวว่างงานก่อนกำหนดเร็ว ก็คงน่าจะได้เงินชดเชยว่างงานเร็วขึ้น ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าเร็วขึ้นจริงๆไหม แต่ถ้าถามว่า “รายงานตัวว่างงาน ก่อนกำหนด 7 วัน ได้หรือเปล่า” คำตอบคือ สามารถทำได้ครับ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of finstreet.co

11. ส่งตรงจาก ‘ประกันสังคม’ ตอบทุกคำถามที่ ‘คนว่างงาน’ ควรรู้ไว้!

 • ผู้เขียนบทความ: www.dailynews.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31307 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ส่งตรงจาก ‘ประกันสังคม’ ตอบทุกคำถามที่ ‘คนว่างงาน’ ควรรู้ไว้! คำตอบ : ผู้ประกันตนติดต่อขอคัดสำเนาใบนัดรายงานตัวได้ที่สำนักงานจัดหางานที่ผู้ประกันตนรายงานตัว. ผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว ต่างชาติ สามารถขึ้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หากผู้ประกันตนแจ้งสาเหตุและวันที่ลาออกจากงานไม่ตรงกับนายจ้างเป็นเหตุทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติเงินว่างงานจะต้องทำอย่างไรคำตอบ : หากตรวจสอบแล้วพบว่านายจ้างแจ้งข้อมูลผิดพลาด แนะนำให้นายจ้างติดต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ / จังหวัด / สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ห…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.dailynews.co.th

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ รายงาน ตัว ว่างงาน

Back to top button