Wiki Thai

29 ชาดก ป 5 04/2024

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ชาดก ป 5 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: ชาดก ป 5 ppt, วัณณาโรหชาดก ข้อคิด, แบบฝึกหัดวัณณาโรหชาดก, จูฬเสฏฐิชาดก ใบงาน, สรุป นิทานชาดก เรื่อง วัณ ณา โร ห ชาดก, จูฬเสฏฐิชาดก สรุป, วัณณาโรหชาดก ใบงาน, จูฬเสฏฐิชาดก ใบงานเฉลย

ชาดก ป 5

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ชาดก ป 5

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ชาดก ป 5

ชาดก ป 5

1. แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ชาดก พร้อมเฉลย – TruePlookpanya

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ชาดก พร้อมเฉลย – TruePlookpanya แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ชาดก. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 19.4K views. วิชา. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. ระดับชั้น. ป.5. จำนวน. 10 ข้อ. เวลา. 20 นาที.

Home
คลังข้อสอบ

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 5 ชาดก

2. ชาดก – สังคมศึกษา ป5 – Google Sites

ชาดก – สังคมศึกษา ป5 – Google Sites สังคมศึกษา ป5. เลือกไซต์นี้. เลือกไซต์นี้. สาระการเรียนรู้ที่ 1. แบบทดสอบก่อนเรียน · ความสำคัญของพระพุทธศาสนา · พุทธประวัติ. ชาดก.

Comments

interconex/assets/img/common/ideacard_default.JPG” alt=”ชาดก ป 5″>

3. การตูนชาดกคุณธรรมน้อมนำคำสอนพระพุทธองค์ – insKru

การตูนชาดกคุณธรรมน้อมนำคำสอนพระพุทธองค์ – insKru แท็กที่เกี่ยวข้อง. สังคมศึกษา · ป.4 · ป.5 · ป.6 · ชาดก · profile …

วิดีโอชุด “การตูนชาดกคุณธรรม น้อมนำคำสอนพระพุทธองค์” เป็นการรวมชาดกที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องศึกษาตามตัวชี้วัด โดยชาดกเหล่านี้เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติ ซึ่งจะให้ข้อคิดที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมื่อนักเรียนอ่านชาดกแล้ว…

4. ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 – แบบทดสอบ – แบบฝึกหัด

ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.5 – แบบทดสอบ – แบบฝึกหัด ***ข้อสอบสังคมศึกษาฯ ป.5*** … หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก … ***ใบความรู้ – ใบงาน ประจำบทเรียน – วิชาพระพุทธศาสนา ป.5***.

*** ติวโจทย์เข้ม – ข้อสอบประจำสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ม.1 (ชุดที่ 1) ***

*** ติวโจทย์เข้ม – ข้อสอบประจำสาระการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ม.1 (ชุดที่
1) ***

– สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม Download
– สาระที่ 2 …

ชาดก ป 5

5. วัณณาโรหชาดก ป.5 – Gameshow quiz – Wordwall

วัณณาโรหชาดก ป.5 – Gameshow quiz – Wordwall 1) สัตว์ในข้อใดไม่ได้อยู่ในเรื่อง วัณณาโรหชาดก 2) จากวัณณาโรหชาดก สัตว์ตัวใดที่คอยยุยงพญาสัตว์ที่เป็นเพื่อนรักกัน.

1) สัตว์ในข้อใดไม่ได้อยู่ในเรื่อง วัณณาโรหชาดก a) ราชสีห์ b) สุนัขจิ้งจอก c) หนู d) เสือโคร่ง 2) จากวัณณาโรหชาดก สัตว์ตัวใดที่คอยยุยงพญาสัตว์ที่เป็นเพื่อนรักกัน a) หมาป่า b) หมาใน c) หมาจิ้งจอก d) หมูป่า 3) สุนัขจิ้งจอกในเรื่องวัณณาโรหชาดก เปรียบเสมือนบุคคลใด a) คนช่างยุ b) คนเกียจคร้าน c) …

6. จูฬเสฏฐิชาดก | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา …

จูฬเสฏฐิชาดก | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา … จูฬเสฏฐิชาดก. ครั้งหนึ่งในอดีตกาล มีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อจุลฬกะ เป็นผู้มีความสามารถในการพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยเหตุจาก …

ข้อคิดที่ได้จากเรื่องจูฬเสฏฐิชาดก

7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส 1.1 ป.5/3 เห็นคุณค่าและประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด.

แบบทดสอบเรื่อง พุทธสาวก ชาดก และพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง

8. ชาดก

ชาดก 1.ปัณณิกชาดก 2.วัณณุปถชาดก: 3.เสริววาณิชชาดก 4.จูฬเสฏฐิชาดก 5.ตัณฑุลนาฬิชาดก: ราคาข้าวสาร 6.เทวธัมมชาดก 7.กัฏฐหริชาดก 8.คามณิชาดก 9.มฆเทวชาดก:บวชเพราะผมหงอก 10.

ประเภทชาดก
ประเภทของชาดก มี 2 ประเภทคือ
1.ชาดกนิบาต ชาดกในนิบาต หรือที่เรียกว่า นิบาตชาดก หมายถึงชาดกทั้ง 547 เรื่องที่มีอยู่ในคัมภีร์ขุททกนิกายของพระสุตตันตปิฎก ในพระไตรปิฎกภาษาบาลี นิบาตชาดกแต่งเป็นคาถาคือคำฉันท์ล้วนๆโดยจะมีการแต่งขยายความเป็นร้อยแก้ว เป็นอรรถกถาชาดก เหตุที่เรียก…

9. ป. – โครงการระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ป. – โครงการระบบ e-learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 5.สินค้าและบริการ, อาชีพ, รายรับ-รายจ่าย. 5.1 สินค้าและบริการ · 5.2 อาชีพของครอบครัว … 8.4 การสวดมนต์และแผ่เมตตา. 9.พุทธสาวก, นิทานชาดก.

8.2 ชาดก (กุฏิทูสกชาดก, มหาอุกกุสชาดก)

ชาดก ป 5

10. บทที่ 3 ประวัติพุทธสาวก ชาดกเรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง

บทที่ 3 ประวัติพุทธสาวก ชาดกเรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563. สรุปเนื้อหาประจำบทเรียน – วิชาพระพุทธศาสนา ป.5 – บทที่ 3 ประวัติพุทธสาวก ชาดกเรื่องเล่า และศาสนิก …

สรุปเนื้อหาประจำบทเรียน – วิชาพระพุทธศาสนา ป.5 – บทที่ 3 ประวัติพุทธสาวก ชาดกเรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่าง

ชาดก ป 5

11. ชาดก | Social Studies – Quizizz

ชาดก | Social Studies – Quizizz ป.5 โรงเรียนปิยะจิตวิทยา … ชั้นเรียน เลือกชั้นเรียน ป.5/1 ป.5/2 ป.5/3. answer choices. ป.5/1. ป.5/2. ป.5/3 … ข้อใดเป้นข้อคิดที่ได้จากเรื่องจูฬเสฐิชาดก.

interconex/29-%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81-%E0%B8%9B-5/images/5_5.jpg” alt=”ชาดก ป 5″>

12. ป.5 แผ่นที่ 5 พุทธศาสนสุภาษิต : kalyanamitra.org

ป.5 แผ่นที่ 5 พุทธศาสนสุภาษิต : kalyanamitra.org สื่อการเรียนรู้ ประถมศึกษาปีที่ 5 แผ่นที่ 5 พุทธศาสนสุภาษิต และชาดก. พุทธศาสนสุภาษิต และชาดก. วีดีโอรายการธรรมะ อัลบั้ม ป.5 แผ่นที่ 5 พุทธศาสนสุภาษิต …

ชาดก ป 5

13. นิทานชาดก อันดับที่5 – ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทานชาดก อันดับที่5 – ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือ : นิทานชาดก อันดับที่5 ผู้แต่ง : พระภาวนาวิริยคุณISBN : 9748932141 Barcode : 9789748932149 ครั้งที่พิมพ์/ปีพิมพ์ : – ขนาดหนังสือ : กว้าง : 14….

ศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือชื่อเดิมคือศูนหนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศูนย์หนังสือ มข.) เรามีสินค้าและบริการดังนี้ 1. จำหน่ายชุด นศ./เครื่องแบบ นศ. มข. พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ 2. จำหน่ายสินค้าที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3. รับทำของพรีเมี่ยม สำหรับงานสัมนา งานประชุมวิชา…

ชาดก ป 5

14. ป. 5 :: | :: ธ ร ร ม

ป. 5 :: | :: ธ ร ร ม จุลฬกเสฏฐิชาดก ครั้งหนึ่งในอดีตกาล มีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อจุลฬกะ … ป. 5 :: จุลฬกเสฏฐิชาดก … ข้อคิดที่ได้จากเรื่องวัณณาโรหชาดก.

ข้อคิดที่ได้จากเรื่องวัณณาโรหชาดก

ชาดก ป 5

15. ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่5 วิชาพระพุทธศาสนา

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่5 วิชาพระพุทธศาสนา ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.5 ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ … ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 3 พุทธสาวกและชาดก …

รวบรวม ใบงาน แบบฝึกหัด ประถมศึกษา ป.1-ม.6 ทุกวิชา ที่นี่

16. หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป. 5 – SE-ED

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป. 5 – SE-ED – หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติและชาดก – หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมนำชีวิต – หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง – หน่วยการ …

– หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติและชาดก- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมนำชีวิต- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พุทธสาวกและชาวพุทธตัวอย่าง- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 หน้าที่ชาวพุทธและมรรยาทชาวพุทธ- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ศาสนพิธี- หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบ…

ชาดก ป 5

17. ชาดก – ป้ายสินค้า – Porsor

ชาดก – ป้ายสินค้า – Porsor เล่าเรื่อง ยอดวรรณคดีไทย มหาเวสสันดรชาดก (ปกแข็ง) โดย พ.ศ.พัฒนา … 4-5-6 เข้า ม.1. 139.00 บาท. สั่งซื้อ. สรุปเข้ม แนวข้อสอบ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.

จำหน่ายหนังสือคู่มือเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมถึงมัธยมปลาย รวมทั้งสอบเข้า ม.1 ม.4 และสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS, O-NET, TGAT, TPAT, A-Level, Admission และสอบตรง โดยเน้นความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา รวมทั้งแนะนำเทคนิคต่างๆ และเก็งแนวข้อสอบและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ศึกษา…

18. ชาดก – วิกิพีเดีย

ชาดก – วิกิพีเดีย ชาดก (บาลี: जातक) คือ เรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้า คือ สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ …

1.ชาดกนิบาต ชาดกในนิบาต หรือที่เรียกว่า นิบาตชาดก หมายถึงชาดกทั้ง 547 เรื่องที่มีอยู่ในคัมภีร์ขุททกนิกายของพระสุตตันตปิฎก ในพระไตรปิฎกภาษาบาลี นิบาตชาดกแต่งเป็นคาถาคือฉันทลักษณ์ล้วนๆโดยจะมีการแต่งขยายความเป็นร้อยแก้วคือรูปแบบคาถาสุภาษิต เหตุที่เรียกว่า นิบาตชาดก ก็เพราะว่า ชาดกในพระไตรปิฎกนี้จะถูกจั…

19. สรุปเนื้อหาพระพุทธศาสนา ป.5 – ข้อสอบ – แบบฝึกหัด

สรุปเนื้อหาพระพุทธศาสนา ป.5 – ข้อสอบ – แบบฝึกหัด ***สรุปเข้มเตรียมสอบ ป.5 (วิชาพระพุทธศาสนา)*** หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติและชาดก ห.

สรุปเข้มเตรียมสอบ ป.5 (วิชาพระพุทธศาสนา) – หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พุทธประวัติ และชาดก

20. โครงสร้างและแผนการสอน วิชาสังคมศึกษา ป.5 เทอม 1-63 – AnyFlip

โครงสร้างและแผนการสอน วิชาสังคมศึกษา ป.5 เทอม 1-63 – AnyFlip ชาดก ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา สามารถนาคณุ ธรรมที่ปรากฏใน หรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น ชาดกมาปฏิบัติในการดาเนิน มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึด …

2. สาระสาคัญ / ความคดิ รวบยอด การศกึ ษาชาดกเรื่อง จฬู เสฏฐิชาดก และวัณณาโรหชาดก สามารถนาคุณธรรมทีป่ รากฏในชาดกมาปฏบิ ัตใิ นการดาเนิน

ชาดก ป 5

21. วัณณาโรชาดก จิ้งจอก ช่างยุ – skybook.co.th

วัณณาโรชาดก จิ้งจอก ช่างยุ – skybook.co.th ธรรมะเยาวชน (5); ประวัติศาสตร์ไทย (12); พลังเด็กดี (1); รอบรู้ประวัติศาสตร์ไทย ชุด ๑๐ รัชกาล (13) …

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “วัณณาโรชาดก จิ้งจอก ช่างยุ”

ชาดก ป 5

22. ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก รวมโจทย์ข้อสอบ – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 – หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปรากฏการณ์ของดวงดาว Download PDF File. แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 เตรียมสอบเข้า ม …

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พุทธสาวกและชาดก – เรื่องที่ 6 ชาดก

23. หนังสือสังคมป.5 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-17 หน้า | PubHTML5

หนังสือสังคมป.5 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-17 หน้า | PubHTML5 สงั คมศึกษาหนังสือเรียน​รายวิชาพ้นื ฐาน​ ศาสนา และวัฒนธรรมชน้ั ประถมศกึ ษาปท ่​ี 5 ป. 5ตามมาตรฐานการเรยี นร้แู ละตัวช้ีวดั ​สาระภมู …

หนงั สือ​เรยี นรายวชิ าพ้ืนฐาน สังคมศกึ ษา​ฯ ป.  5 11 ชาดกเป็นเร่ืองราวท่ีพระพุทธเจ้าทรงน�ำมาเล่าแก่พระสงฆ์ เพื่อให้ข้อคิดในเร่ือง ตา่ ง ๆ เช่น จูฬเสฏฐิชาดกใหข้ อ้ คิดวา่ ผมู้ ีปญั ญาสามารถสร้างฐานะได้ดว้ ยทนุ ทรัพย์ เพยี งเลก็ นอ้ ย วณั ณาโรหชาดกใหข้ อ้ คดิ วา่ คนมปี ญั ญายอ่ มหนกั แนน่ อยใู่ นความ…

24. นิทานชาดก เทวธรรมชาดก : คุณธรรมของเทวดา

นิทานชาดก เทวธรรมชาดก : คุณธรรมของเทวดา นิทานชาดก เทวธรรมชาดก : คุณธรรมของเทวดา … คุณธรรมของเทวดาคือหิริและโอตัปปะหรือความละอายและเกรงกลัวต่อบาป หากใครละอายและเกรงกลัวต่อบาป … เปิดดู : 5 …

สถิติสารสนเทศ

ชาดก ป 5

25. นิทานชาดก (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – Sanook! พีเดีย

นิทานชาดก (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – Sanook! พีเดีย รวบรวมความรู้ นิทานชาดก เกร็ดความรู้ คลังสาระ สารานุกรมออนไลน์ เพื่อคนไทย … จตุคนิบาตชาดก 5 คาถาเรียกว่า ปัญจกนิบาตชาดก ชาดกที่มีเกิน 80 …

          1. นิบาตชาดก   เป็นชาดกในพระไตรปิฎกมี 500 เรื่อง   แบ่งออกเป็นหมวดๆ  ตามจำนวนคาถา   นับตั้งแต่ 1 คาถาถึง 80 คาถา   ชาดกที่มี 1 คาถาเรียกว่า เอกนิบาตชาดก   2 คาถาเรียกว่า  ทุกนิบาตชาดก&n…

26. ปัญญาสชาดก เล่ม 1 – ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ปัญญาสชาดก เล่ม 1 – ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ คำนำ; ตอนที่ 1 สมุททโฆสชาดก; ตอนที่ 2 สุธนชาดก; ตอนที่ 3 สุธนุชาดก; ตอนที่ 4 รัตนปโชตชาดก; ตอนที่ 5 สิริวิบุลกิตติชาดก; ตอนที่ 6 วิบุลราชชาดก …

ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

27. ชาดกเรื่องกาเผือก พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ – วัดพระแก้ว เชียงราย

ชาดกเรื่องกาเผือก พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ – วัดพระแก้ว เชียงราย พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว. วัดพระแก้ว เชียงราย. ชาดกเรื่องกาเผือก (พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์). คัมภีร์ใบลานเรื่องกาเผือก ได้กล่าวไว้ว่า มีพญากาเผือก ๒ …

ส่วนไข่แต่ละฟองก็มีผู้นำไปฟักเลี้ยง
และในเวลาต่อมา พระโพธิสัตว์ ทั้ง ๕ ก็ประสูติออกจากไข่ ปรากฏเป็นมนุษย์ รูปร่างสวยสดงดงาม
ทั้ง ๕ พระองค์ พอโตเป็นหนุ่ม ชายทั้งห้า ต่างก็ออกบวชเป็นฤาษี บำเพ็ญบารมีอยู่ในป่า
อยู่มาวันหนึ่งได้เหาะไปหาอาหารผลไม้ และบำเพ็ญเพียรธรรมที่ป่าดอยสิงคุตตระปิฎฐา ด้วยเหตุปัจจัยใน…

28. ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาคเรื่องที่ 5-8 – MCU Digital Collections –

ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาคเรื่องที่ 5-8 – MCU Digital Collections – การวิจัยคัมภีร์ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาค ผู้วิจัยได้วิจัยชาดก 4 เรื่อง คือสุวรรณกัจฉปชาดก เทวันทชาดก สุบินชาดก และสุวรรณวงศ์ชาดก. ปัญญาสชาดก แต่ละชาดก …

                  การวิจัยคัมภีร์ปัญญาสชาดกปัจฉิมภาค ผู้วิจัยได้วิจัยชาดก 4 เรื่อง คือสุวรรณกัจฉปชาดก เทวันทชาดก สุบินชาดก และสุวรรณวงศ์ชาดก

29. สื่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.1 เรื่อง วัณ …

สื่อการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น ป.1 เรื่อง วัณ … ชาดก คือ เรื่องราว หรือประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้. วัณณุปถชาดก เป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้า …

ชาดก  คือ เรื่องราว หรือประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า  สมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อตรัสรู้

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ชาดก ป 5

สังเคราะห์: Interconex

Back to top button