Wiki Thai

28 โครงการ Dare 04/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ โครงการ dare บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: โครงการ d.a.r.e. คือ อะไร, โครงการแดร์ เรียงความ, D.A.R.E. ประเทศไทย, เฉลยแบบฝึกหัดแดร์, โครงการครูแดร์ doc, เนื้อหา ครู แด ร์, รายงาน โครงการ dare, สรุปโครงการแดร์

โครงการ dare

รูปภาพสำหรับคำหลัก: โครงการ dare

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ โครงการ dare

1. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประเทศไทยนำโครงการ D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ.2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้กองบัญ …

ดูเหมือนว่าคุณจะใช้คุณสมบัตินี้ในทางที่ผิดโดยการใช้เร็วเกินไป คุณถูกบล็อกจากการใช้โดยชั่วคราว

โครงการ dare

2. โครงการ D.A.R.E. ( Drug Abuse Resistance Education …

โครงการ D.A.R.E. ( Drug Abuse Resistance Education … โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประเทศไทยนำโครงการ D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ.2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ …

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประเทศไทยนำโครงการ D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ.2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการศึกษา และนำมาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับสังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก…

3. ที่มาโครงการ D.A.R.E. ( Drug Abuse Resistance Education )

ที่มาโครงการ D.A.R.E. ( Drug Abuse Resistance Education ) โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประเทศไทยนำโครงการ D.A.R.E. มาใช้ในปี พ.ศ.2542 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ …

โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดและใช้ปรัชญา ของการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจน จัดให้มีกิจกรรม ที่ผู้ปกครอง ชุม…

โครงการ dare

4. รู้จัก ครูแดร์(D.A.R.E.) – ตำรวจไทย

รู้จัก ครูแดร์(D.A.R.E.) – ตำรวจไทย โครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน …

ข้อมูลเพิ่มเติม ครูแดร์ประเทศไทย เว็บไซต์ โครงการD.A.R.E. ของ ร.ต.อ.พศิน สังขารา (รอง ผบ.ร้อย ตชด.422) กก.ตชด.42 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่กล่าวถึงโครงการ D.A.R.E. ได้ละเอียดมาก ๆ ครับ ต้องขอชื่นชมมา ณ ที่นี้

5. ครูตำรวจ D.A.R.E. กับหลักสูตรที่ทำให้เด็กไทยไม่ติดยา

ครูตำรวจ D.A.R.E. กับหลักสูตรที่ทำให้เด็กไทยไม่ติดยา (DRUG ABUSE RESISTANCE EDUCATION) เป็นโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก ว่ามีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่ …

             D.A.R.E. เป็น โครงการที่มีลักษณะเป็นสากล ถูกออกแบบมาสำหรับใช้กับนักเรียนส่วนใหญ่ ซึ่ง แตกต่างไปจาก โครงการที่ถูกออกแบบมา เพื่อใช้กับนักเรียนที่จัดอยู่ในประเภท “กลุ่มเสี่ยง” โดยเฉพาะโครงการนี้ มุ่งไปที่เด็กนักเรียนชั้นประถมปีท…

โครงการ dare

6. โครงการครูแดร์ – สพป. สระแก้วเขต 1

โครงการครูแดร์ – สพป. สระแก้วเขต 1 โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล. ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม.

   ได้เข้าร่วมโครงการ ครูตำรวจ D.A.R.E.

7. โครงการครู D.A.R.E. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – สำนักงานเขตพื้นที่การ …

โครงการครู D.A.R.E. ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – สำนักงานเขตพื้นที่การ … โครงการครู D.A.R.E. ปีการศึกษา ๒๕๖๕. เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดร.ฤทัยทรัพย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านนาแก พร้อมด้วยคณะครู …

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. โครงการ ครู D.A.R.E. – สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ / Chakrawat …

โครงการ ครู D.A.R.E. – สถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิ / Chakrawat … โครงการ d.a.r.e.สน.จักรวรรดินำเรียนผู้บังคับบัญชาวันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 14.00น.ภายใต้การอำนวยการ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.

โครงการ d.a.r.e.สน.จักรวรรดินำเรียนผู้บังคับบัญชาวันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 14.00น.ภายใต้การอำนวยการ-พ.ต.อ.วสันต์ ธวัชชัยวิรุตษ์ ผกก.สน.จักรวรรดิมอบหมายให้ ทีมงานครูตำรวจ d.a.r.e.เข้าอบรมให้ความรู้นักเรียน โรงเรียนเผยอิง ระดับชั้น ป.5-6 จำนวน 85…

9. โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย – สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย

โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย – สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย เด่นชัย/ครูตำรวจ D.A.R.E. รหัส 16542 เข้าทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จว.แพร่ ตามโครงการ …

วันที่  4 ส.ค. 2564   เวลา 14.30 -15.30 น.  ด.ต.อดิศักดิ์  ถวิล   ผบ.หมู่(จร.)สภ.เด่นชัย/ครูตำรวจ D.A.R.E.  รหัส 16542  เข้าทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ  ต.แม่จั๊วะ  อ.เด่นชัย  จว.แพร่    ตามโครง…

10. ครูแดร์ สภ.ภูเพียง

ครูแดร์ สภ.ภูเพียง โครงการ D.A.R.E. เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาส …

โครงการ D.A.R.E.  เป็นโครงการที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด
โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาส เข้าไปใช้ยาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดและใช้ปรัชญา ของการศึกษาแผนใหม่ ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจน
จัดให้มีก…

11. กิจกรรมโครงการ D.A.R.E. โรงเรียนบ้านหนองจะบก

กิจกรรมโครงการ D.A.R.E. โรงเรียนบ้านหนองจะบก กิจกรรมโครงการ D.A.R.E. โรงเรียนบ้านหนองจะบก. ด.ต.บุญยืน สภ.อ.เทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ครู แดร์ (D.A.R.E.) …

ด.ต.บุญยืน  สภ.อ.เทพสถิต อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร ครู แดร์ (D.A.R.E.) ได้มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจะบกซึ่งมี นายสุพจน์ พรศิวกุลวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดี โดยตำรวจให้ความรู้เกี่ยวก…

12. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ครูแดร์ D.A.R.E. – โรงเรียนวัดคู่สร้าง

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ครูแดร์ D.A.R.E. – โรงเรียนวัดคู่สร้าง วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ เดินทางมาติดตามการดำเนินโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance …

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 พ.ต.อ.ธนูเพ็ชร ฉมาฤกษ์ ผกก.สภ.พระสมุทรเจดีย์ เดินทางมาติดตามการดำเนินโครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดคู่สร้างครับ

13. โครงการ D.A.R.E ปีการศึกษา 2565 – โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย

โครงการ D.A.R.E ปีการศึกษา 2565 – โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) ปีการศึกษา 2565 จัดโดย …

โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย ได้เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) ปีการศึกษา 2565 จัดโดย สถานีตำรวจภูธรบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน

14. โครงการ D.A.R.E. – โรงเรียนประชาวิทย์ ลำปาง

โครงการ D.A.R.E. – โรงเรียนประชาวิทย์ ลำปาง โครงการ D.A.R.E. คือโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนประเทศไทย เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการ …

[gdlr_core_social_network email=”mailto:admin@prachawit.ac.th” facebook=”https://www.facebook.com/prachawit” youtube=”https://www.youtube.com/channel/UCNxi_EY4_kP0esBeDCFvzkw” ]

โครงการ dare

15. โครงการ D.A.R.E. – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โครงการ D.A.R.E. – โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E.). โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา …

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(โครงการ
D.A.R.E.)

โครงการ dare

16. ทักษะในการตัดสินใจปฏิเสธยาเสพติด โดย ครูตำรวจแดร์ D.A.R.E. …

ทักษะในการตัดสินใจปฏิเสธยาเสพติด โดย ครูตำรวจแดร์ D.A.R.E. … โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เป็นโครงการหลักที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำคอนเซปต์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา D.A.R.E. คือ Drug Abuse …

โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย เป็นโครงการหลักที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้นำคอนเซปต์มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา D.A.R.E. คือ Drug Abuse Resistance Education เป็นโครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมุ่งไปที่ชั้นประถมศึกษา เป็นหลัก เพื่อให้มีความรู้มีทักษะ ในการตัดสินใจที่จะเอาตัวรอดจาก…

17. ข่าวกิจกรรม – ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวกิจกรรม – ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 …

ตามที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้จัดโครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์มีการพัฒนาตนเอง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active learning เพิ่มมากขึ้นในมหาวิทยาล…

18. โครงการ D.A.R.E (การต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน …

โครงการ D.A.R.E (การต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน … โครงการ D.A.R.E (การต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน) ภาคเรียนที่ … มีครูตำรวจ d.a.r.a.รับผิดชอบโรงเรียนตามโครงการ d.a.r.e. ดังนี้ ร.

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00​น.- 12.00​น. น. พ.ต.อ.อัศวธรณ์ วงศ์สวัสดื์ ผกก.สภ.ท่าวังผา ประธาน มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการ D.A.R.E (โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2563​ พร้อมด้วย​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด​, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำ…

โครงการ dare

19. โครงการ D.A.R.E. – ยาเสพติด Drug – Google Sites

โครงการ D.A.R.E. – ยาเสพติด Drug – Google Sites หลักการสำคัญของโครงการ D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็ก เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรง สร้างสัม …

ในการกล่าวถึงความจำเป็นของการขยายโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
เอกสารยุทธศาสตร์การควบคุมปัญหายาเสพติดของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาประจำปี ค.ศ.1997 ได้หยิบยกโครงการ D.A.R.E.
ขึ้นเป็นตัวอย่างของโครงการที่ได้ผลดี

20. โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education) เป็นโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ก่อตั้งโดยกรมตำรวจเมืองลอสแองเจลิส …

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. พันตำรวจเอกศิลปชัย พงศ์วัชรจินดา
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาโพธิ์
ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนอมรสิริสามัคคีที่จบการศึกษา
หลักสูตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
      &nb…

โครงการ dare

21. D.A.R.E 2565 (โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน )

D.A.R.E 2565 (โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการ D.A.R.E (โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน). ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ …

ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E. ประเทศไทย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้น ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างตำรวจ โรงเรียน ครู และผู้ปกครอง&nbs…

22. โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย – โรงเรียน นารี วิทยา

โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย – โรงเรียน นารี วิทยา โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย. เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง. วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558. ณ หอประชุมดวงหทัย โรงเรียนนารีวิทยา …

 โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

23. โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย – โรงเรียน พิชัย พัฒนา

โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย – โรงเรียน พิชัย พัฒนา บึงกุ่ม จัดกิจกรรม โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องพิษภัยของยาเสพติด …

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสน.บึงกุ่ม จัดกิจกรรม โครงการ D.A.R.E ประเทศไทย เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องพิษภัยของยาเสพติด

โครงการ dare

24. กิจกรรม -องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร (อบต. หัวไทร) อำเภอ …

กิจกรรม -องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร (อบต. หัวไทร) อำเภอ … โครงการ D.A.R.E. 2559 … สู่เด็กนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ D.A.R.E. (Drug Abuse … D.A.R.E. มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก …

                 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ได้เล็งเห็นว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการร่วมกัน และตระหนักถึงความร้ายแรงของการแพร่ระบาดของยาเสพติด สู่เด็กนักเรีย…

25. โครงการ D.A.R.E

โครงการ D.A.R.E โครงการ D.A.R.E. โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,08:59 อ่าน 322 ครั้ง. โรงเรียนปัญญานฤมิต. 136 หมู่ 3 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230. โทรศัพท์ 038-337511

โทรศัพท์ 038-337511
panyanaruemit@hotmail.com

26. พิธีการมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E โรงเรียนบ้านผาแล …

พิธีการมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E โรงเรียนบ้านผาแล … ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านผาแลร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงแก่น จัดพิธีการมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E หรือ …

ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ทางโรงเรียนบ้านผาแลร่วมกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเวียงแก่น จัดพิธีการมอบประกาศนียบัตร โครงการ D.A.R.E หรือ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ของโรงเรียนบ้านผาแล ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และคณะครูผู้ประสานงานที่เข้าร่วมโครงการ ในก…

27. ประสิทธิภาพโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก …

ประสิทธิภาพโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก … ประสิทธิภาพโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก นักเรียน(D.A.R.E.)ประเทศไทย ตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของ สถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง …

การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)ประเทศไทย ตามหลักสังคหวัตถุธรรม ของสถานีตำรวจภูธรทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดย มีวัตถุประสงค์ ๑.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของคณะครูต่อโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 2เพื่อเปรียบเทียบคว…

โครงการ dare

28. การอบรมโครงการ D.A.R.E. – 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

การอบรมโครงการ D.A.R.E. – 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก การอบรมโครงการ D.A.R.E. – 2562 … โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ “สถานศึกษาปลอดยาเสพติด” …

27 ส.ค. 62 – ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ “สถานศึกษาปลอดยาเสพติด” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ให้นักเรียนรู้และตระ…

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ โครงการ dare

สังเคราะห์: Interconex

Interconex

INTERCONEX Training and Study Abroad Counseling Center เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมส่งเสริมการศึกษา หมายเลขใบอนุญาต 7438/CN – SGD&DT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc ข้อมูลติดต่ออินเตอร์โคเน็กซ์ เว็บไซต์: https://interconex.edu.vn/ โทรศัพท์: 0906219208 อีเมล: info.interconex@gmail.com ที่อยู่: Alley 24 Vo Chi Cong Street, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Back to top button