Wiki Thai

27 สนทนา ธรรม ตาม กาล 09/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ สนทนา ธรรม ตาม กาล บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: สนทนาธรรมตามกาลส่งผลให้, มงคล 38 สนทนาธรรมตามกาล, การสนทนาธรรมตามกาล วันอะไร, พบสมณะ, ฟังธรรมตามกาล เวลาที่ควรฟัง, สนทนาธรรมกับพระ, ฟังธรรมตามกาล บาลี, มงคลข้อที่30

สนทนา ธรรม ตาม กาล

รูปภาพสำหรับคำหลัก: สนทนา ธรรม ตาม กาล

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ สนทนา ธรรม ตาม กาล

สนทนา ธรรม ตาม กาล

1. มงคลที่ ๓๐ การสนทนาธรรมตามกาล – มงคล ๓๘ ประการ – ธรรมะไทย

มงคลที่ ๓๐ การสนทนาธรรมตามกาล – มงคล ๓๘ ประการ – ธรรมะไทย ควรจะสน- ทนาธรรม ตามที่ควร ๛. การได้สนทนากันเรื่องธรรม ทำให้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และได้รู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่เราอาจนึกไม่ถึง …

การได้สนทนากันเรื่องธรรม ทำให้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ และได้รู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่เราอาจนึกไม่ถึง หรือเป็นการเผื่อแผ่ความรู้ที่เรามีให้แก่ผู้อื่นได้ทราบด้วย

สนทนา ธรรม ตาม กาล

2. มงคลที่ ๓๐ การสนทนาธรรมตามกาล

มงคลที่ ๓๐ การสนทนาธรรมตามกาล การสนทนาธรรมตามกาล คือ การพูดคุยซักถามเกี่ยวกับธรรมะซึ่งกันและกัน ตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น …

๑.  ธรรมะ  หมายถึง  สภาพธรรมที่มีจริงกำลังปรากฏขณะนี้ให้รู้ได้ทางตา หู จมูก ลิ้น กายและใจ

๒.  ธรรมะ  หมายถึง  ความดีความถูกต้อง

การสนทนาธรรมที่ถูกต้อง  หมายถึง  การสนทนาให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของสภาพธรรม   ให้รู้สภาพธรรมที่เป็นกุศลธรร…

สนทนา ธรรม ตาม กาล

3. พระนพดล สิริวํโส – มงคล ที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล การพูดคุย …

พระนพดล สิริวํโส – มงคล ที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล การพูดคุย … สนทนาธรรมตามกาล คือ อะไร ? การสนทนาธรรมตามกาล คือการพูดคุยซักถามธรรมะซึ่งกันและ …

Похоже, что вы злоупотребляли этой функцией. Она для вас теперь временно заблокирована.Если вы считаете, что эти материалы не нарушают наши Нормы сообщества, сообщите нам об этом.

interconex/27-%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5/images/logo_fb.jpg” alt=”สนทนา ธรรม ตาม กาล”>

4. การสนทนาธรรมตามกาล – BlogGang.com

การสนทนาธรรมตามกาล – BlogGang.com การสนทนากันตามกาล ช่วยเสริมสร้างความรู้ให้ติดแน่นอยู่กับตัว สร้างความทรงจำช่วยการทบทวนความรู้ มีความเข้าใจในสิ่งที่ได้รับอย่าง ถูกต้องและดีขึ้น …

การสนทนาธรรมตามกาล มีลักษณะดังนี้๑. การสนทนาธรรมในเวลาพลบค่ำหรือใกล้รุ่งระหว่างภิกษุด้วยกันในเรื่องเกี่ยวกับความรู้ที่ได้เรียนมา เช่น เรื่องพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม เป็นต้น๒.การสนทนาระหว่างภิกษุในเวลาที่เกิดจิตหดหู่ฟุ้งซ่านและเกิดความลังเล๓. การสนทนากันในเวลาที่เหมาะสมเมื่อมีปัญหาและต้องการแก้…

สนทนา ธรรม ตาม กาล

5. มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – ปุจฉา-วิสัชนา – ธรรมะเพื่อประชาชน

มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – ปุจฉา-วิสัชนา – ธรรมะเพื่อประชาชน การฟังธรรม และสนทนาธรรมตามกาล ถือว่าเป็นอุดมมงคล เพราะเป็นทางมาแห่งปัญญาอันบริสุทธิ์ ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวง …

เผยแพร่เมื่อ

December 14, 2008

17,641
Views

สนทนา ธรรม ตาม กาล

6. มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – DMC.TV

มงคลที่ ๓๐ สนทนาธรรมตามกาล – DMC.TV พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสชมพระเถระทุกรูปว่า วาจาของพระเถระทุกรูปต่างเป็นสุภาษิตเหมือนกัน เพราะทุกรูปปฏิบัติได้ตามปฏิปทาที่ตนเองพูด …

    จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า แม้แต่พระอรหันต์ที่ท่านหมดกิเลสอาสวะแล้ว ท่านยังหมั่นสนทนาธรรมกัน เพราะต่างก็ทราบว่า การพูดคุยสนทนาธรรมเป็นประจำ จะเป็นทางมาแห่งปัญญา และความสุขความเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป ดังนั้นขอให้หมั่นพูดคุยธรรมะ หรือเรื่องราวที่ยกใจเราเข้าสู่การปฏิบัติ หมั่นทำใจหยุดใจ…

สนทนา ธรรม ตาม กาล

7. แนะนำวิธีสนทนาธรรมต่อกันให้เกิดบุญ – พลังจิต

แนะนำวิธีสนทนาธรรมต่อกันให้เกิดบุญ – พลังจิต สนทนาธรรมตามกาลคืออะไร ? การสนทนาธรรมตามกาล คือการพูดคุยซัก ถามธรรมะซึ่งกันและกัน ระหว่างคน 2 คนขึ้นไป มี วัตถุประสงค์เพื่อ …

การสนทนาธรรม หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า ” คุยธรรมะ ” นั้นดูเผิน ๆ ก็ไม่น่ายาก ก็เหมือนคนมาคุยเป็น เรื่องกันตามธรรมดานั้นแหละ เราก็คุยกันออก บ่อยไป เพียงแต่เรื่องที่คุยกันเป็นเรื่องธรรมะเท่า นั้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่ดูเบาในการ สนทนาธรรม พูดคุยธรรมะกันได้ไม่นานก็มักมี เรื่องวงแตก กันอยู่บ่อย ๆ …

สนทนา ธรรม ตาม กาล

8. สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 7 | bacc.or.th

สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 7 | bacc.or.th กลุ่มธรรมทานขอเชิญฟังธรรมในงาน “สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 7” 14.00 – 15.00 น. ชมวีดีโอแสดงธรรมหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช 15.00 – 17.00 น.

กลุ่มธรรมทานขอเชิญฟังธรรมในงาน “สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 7” 

สนทนา ธรรม ตาม กาล

9. ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ – Dhamma Talks

ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ – Dhamma Talks ๑:๐๒:๕๖. ๑๖. สนทนาธรรมทั่วไป. 00:00.

The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or aud…

สนทนา ธรรม ตาม กาล

10. สนทนาธรรมตามกาล………มงคลที่ 30 – OKnation

สนทนาธรรมตามกาล………มงคลที่ 30 – OKnation เพื่อเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ในรูปแบบ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน. … สนทนาธรรมตามกาล ( มงคลที่ 30 ) … อานิสงส์จากการสนทนาธรรม

สนทนาธรรมตามกาล   ( มงคลที่  30 )………………………….๏ กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา  ( กาเลน ธมฺมสากจฺฉา )สนทนาธรรมตามกาล(ะ)สมัยเสวนาตั้งแต่สองคนขึ้นไปเรื่องใดใดที่มองเห็นเป็น”มงคล”

สนทนา ธรรม ตาม กาล

11. มงคลที่ ๓๐ “การสนทนาธรรมตามกาล”

มงคลที่ ๓๐ “การสนทนาธรรมตามกาล” มงคลที่ ๓๐ นี้ พระบาลีมีว่า กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมํคลมุตฺตมํ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า การสนทนาธรรมตามกาล ตามสมัยจัดว่าเป็นอุดมมงคล ความจริง …

มงคลที่ ๓๐ นี้ พระบาลีมีว่า กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมํคลมุตฺตมํ ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า การสนทนาธรรมตามกาล ตามสมัยจัดว่าเป็นอุดมมงคล ความจริง ในภาษาบาลีท่านไม่มีคำว่าสมัย กาเลนะ แปลว่าตามกาลเวลา ที่แปลเมื่อกี้นี้ แปลเป็นภาษาไทยเลยไปนิดหนึ่งว่า การสนทนาธรรมตามกาล นี่แค่พระบาลีทิ้งท้ายคำว่าสมัยไว้ด้วยก็เ…

สนทนา ธรรม ตาม กาล

12. สนทนาธรรมตามกาลเป็นอุดมมงคล

สนทนาธรรมตามกาลเป็นอุดมมงคล … 2559 ด้วยการสนทนาธรรมตามกาลที่ไซ่ง่อน เวียดนาม พระภิกษุหนุ่มรูปเดิมที่ติดตามการสนทนาตั้งแต่ครั้งแรกมาหาท่านอาจารย์ก่อนเวลานัดหมาย.

มีผู้ร่วมฟังการสนทนาเกือบเต็มห้อง แม้วันนี้จะเป็นวันปีใหม่ที่คนเวียดนามจะหยุดงาน ห้างร้านหลายแห่งปิดเพื่อฉลองกับครอบครัว มีคำถามจากผู้ฟังหลายท่าน แต่น้อยกว่าเดิม คงเพราะได้อ่านหนังสือของมูลนิธิและของคุณนีน่าที่แปลเป็นภาษาเวียดนาม และจัดสนทนาธรรมทุกอาทิตย์ แบบออนไลน์ด้วย โดยอาจารย์ Tam Bach ที่ได้ฉาย…

สนทนา ธรรม ตาม กาล

13. อานิสงส์ของการสนทนาธรรมตามกาล ๑๔ | เสรีชน : เสรีธรรม

อานิสงส์ของการสนทนาธรรมตามกาล ๑๔ | เสรีชน : เสรีธรรม อานิสงส์ของการสนทนาธรรมตามกาล ๑๔. เป็นมหากุศล; เป็นคนมีไหวพริบปฏิภาณดี; เกิดสติปัญญาเฉลียวฉลาด; ได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมา …

อานิสงส์ของการสนทนาธรรมตามกาล ๑๔

สนทนา ธรรม ตาม กาล

14. สิ่งที่เป็นมงคล (มงคล ๓๘) – 84000 พระธรรมขันธ์

สิ่งที่เป็นมงคล (มงคล ๓๘) – 84000 พระธรรมขันธ์ การสนทนาธรรมตามกาล. ๓๑. ความเพียรเผากิเลส. ๓๒. การประพฤติพรหมจรรย์. ๓๓. การเห็นอริยสัจ. ๓๔. การทำนิพพานให้แจ้ง. ๓๕. จิตไม่หวั่นไหวเมื่อถูกโลกธรรมกระทบแล้ว.

๑-สิงคาลกสูตร ที. ปาฏิกวรรค ข้อ ๑๙๙

สนทนา ธรรม ตาม กาล

15. สนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอุดม – บ้านจอมยุทธ

สนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอุดม – บ้านจอมยุทธ กาเลน ธมฺมสฺสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การปฤกษาไต่ถาม หรือการสดับธรรมตามกาล ตามสมัย พระบรมศาสดาตรัสว่าเป็นมงคลความเจริญอันอุดมเลิศ.

»
สนทนาธรรมตามกาล

สนทนา ธรรม ตาม กาล

16. มงคลข้อที่ ๓๐.การสนทนาธรรมตามกาลอันควร

มงคลข้อที่ ๓๐.การสนทนาธรรมตามกาลอันควร มงคลข้อต่อไป คือ กาเลน ธัมมสากัจฉา – การสนทนาธรรมตามกาลอันควร มีอรรถาธิบายว่า มงคลก่อนหน้านี้ คือ การฟังธรรมตามกาลอันควร กล่าวคือ …

ในสมัยโบราณ มีเรื่องเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ ว่า พระภิกษุ ๒ รูปนั่งสนทนากัน รูปหนึ่งเป็นฝ่ายถาม อีกรูปหนึ่งเป็นฝ่ายตอบ ผลัดกันเป็นฝ่ายถาม ผลัดกันเป็นฝ่ายตอบ สนทนาถามตอบกันไปเรื่อยๆ ความรู้ของท่านทั้ง ๒ ก็เพิ่มพูนไปตามลำดับ ทันทีที่จบการสนทนา ท่านทั้ง ๒ ก็เพิ่มพูนไปตามลำดับ ทันที่ที่จบการสนทนา ท่านทั้ง ๒…

สนทนา ธรรม ตาม กาล

17. สนทนาธรรมตามกาล – ใต้ร่มธรรม

สนทนาธรรมตามกาล – ใต้ร่มธรรม Community – ชาวพุทธ (สนทนาธรรมตามกาล) G+ ชาวพุทธสนทนาธรรมตามกาล. « แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 21, 2013, 07:26:09 pm โดย ฐิตา, …

NaiChang BoonG+ ชาวพุทธสนทนาธรรมตามกาล

สนทนา ธรรม ตาม กาล

18. ฟังธรรมตามกาล.. โอกาสดีของชีวิตที่ประเสริฐสุด

ฟังธรรมตามกาล.. โอกาสดีของชีวิตที่ประเสริฐสุด สัปดาห์นี้ชวนฟังธรรมหลากภาษาต่างประเทศ ตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา … ฟังธรรมตามกาล. … จะมีการสนทนาธรรมและตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา โดย อ.

ก่อนการเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระบรมศาสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสกับพุทธบริษัททั้งหลายว่าหลังจากที่เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว พระธรรมจะเป็นศาสดาสืบแทน พระองค์ทรงมอบพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัทเพื่อสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่

พุทธบริษัท 4 ในอดีต ประกอบด้วย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบ…

สนทนา ธรรม ตาม กาล

19. สนทนาธรรมตามกาล – อาหารสมอง – TeeNee.com

สนทนาธรรมตามกาล – อาหารสมอง – TeeNee.com หน้าแรกTeeNee อาหารสมอง ศาลาธรรม สนทนาธรรมตามกาล. สนทนาธรรมตามกาล. คำว่า…’สนทนา’…หมายถึง การพูดคุยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดย

ซึ่งการพูดคุยสนทนากันทำนองนี้ เป็นการพูดคุยสนทนาที่ไม่เป็น
มงคลแต่ประการใดสำหรับผู้ที่ร่วมวงสนทนาเลย เพราะก่อให้เกิด
การทะเลาะวิวาทบาดหมางน้ำใจกัน เป็นชนวนก่อให้เกิดความแตก
สามัคคี รักใคร่ปรองดองซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์
จึงได้ทรงจำกัดการสนทนาที่เป็นมงคลไว้เฉพาะ ว่าต้องเป็นการ…
‘สนทนา…

สนทนา ธรรม ตาม กาล

20. E-BOOK_สนทนาธรรมตามกาล#2 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า

E-BOOK_สนทนาธรรมตามกาล#2 – ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า คำ ถามที่ ๑ กราบนมสั การทา่ นพระอาจารย์ครับ ถา้ เรามีธรรมในใจ เปน็ ธรรมโอสถ ใชเ้ มอ่ื เกดิ ความทกุ ข์ แต่ถา้ การทุกขใ์ จไดห้ ายแล้ว

แกจ่ ติ ใจ จิตใจจะสามารถอยูก่ บั เหตกุ ารณต์ ่างๆ รับรกู้ ับเหตุการณ์ต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม เพราะจติ ใจนี้เป็นเพียงผรู้ บั รู้เท่าน้นั เอง ไมใ่ ช่เปน็ผู้ท่จี ะรับผลกระทบโดยตรง เปน็ เพยี งแต่ผ้มู ารบั รโู้ ดยมารับรู้ผ่านทางร่างกาย แต่จิตใจไปหลงติดอยู่กับร่างกายไปคดิ วา่ จต…

สนทนา ธรรม ตาม กาล

21. เปลี่ยนฐานชีวิตให้เป็นมงคล ตอนที่ ๒๒ การสนทนาธรรมตามกาล …

เปลี่ยนฐานชีวิตให้เป็นมงคล ตอนที่ ๒๒ การสนทนาธรรมตามกาล … โอวาทพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม เมตตาให้นำมาบรรยาย บรรยายธรรมโดย พระมหาอนุชน สาสนกิตติ (ป.ธ.๙, ดร.)

เมื่อตั้งหัวข้อสนทนาไว้ในใจ แล้วก็รักษาระเบียบการสนทนาไว้ได้โดยตลอดแล้ว การสนทนาธรรมก็จะเป็นไปโดยราบรื่น และเป็นการสนทนาเพื่อความรู้ เพื่อความเข้าใจ สนทนาในธรรม สนทนาด้วยธรรม สนทนาเพื่อธรรมทั้งสองฝ่าย การสนทนาธรรมจึงจะเป็นมงคลอย่างยิ่ง

สนทนา ธรรม ตาม กาล

22. สนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลชีวิต (สนทนาธรรมเรื่องเจริญสติปัฏฐาน …

สนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลชีวิต (สนทนาธรรมเรื่องเจริญสติปัฏฐาน … การสนทนาธรรม เป็นมงคล เพราะเหตุว่า ทำให้มีความเข้าใจธรรมที่ได้ฟัง ยิ่งขึ้น ~ ไม่ต้องกังวลว่าเรารู้น้อยหรือว่าเราจะรู้มากขึ้นได้อย่างไร …

~ การสนทนาธรรม เป็นมงคล เพราะเหตุว่า ทำให้มีความเข้าใจธรรมที่ได้ฟัง ยิ่งขึ้น

สนทนา ธรรม ตาม กาล

23. 04.สนทนาธรรมตามกาล – SoundCloud

04.สนทนาธรรมตามกาล – SoundCloud 04.สนทนาธรรมตามกาล. Trisikkha. 12. 29:25. Jul 8, 2016. พระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีสัมผัปปลาปเป็นสมุทเฉท การเจริญสมถวิปัสสนาต้องเป็นคนชอบวิเวก …

Your current browser isn’t compatible with SoundCloud.
Please download one of our supported browsers.
Need help?

สนทนา ธรรม ตาม กาล

24. สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 7

สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 7 สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 7 18 ธันวาคม 2559 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กลุ่มธรรมทานขอเชิญฟังธรรมในงาน “สนทนา …

กลุ่มธรรมทานขอเชิญฟังธรรมในงาน “สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ 7”  

สนทนา ธรรม ตาม กาล

25. การสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลสูงสุด – ธรรมะ วันละนิด

การสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลสูงสุด – ธรรมะ วันละนิด Show All Body Compare Friends Knowledge Life Meditation Mind Parent Speech Time Work …

การสนทนาธรรมตามกาล เป็นมงคลสูงสุด

สนทนา ธรรม ตาม กาล

26. มงคล 38 ประการ รู้จักหลักธรรมแห่งความสุข สู่ความเจริญในชีวิต

มงคล 38 ประการ รู้จักหลักธรรมแห่งความสุข สู่ความเจริญในชีวิต ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมมากมาย ที่คอยชี้แนะข้อปฏิบัติดี … ความหมาย : ปฏิบัติตนตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ของสังคม … การสนทนาธรรมตามกาล

ส่วนที่มาของมงคล 38 เล่าสืบต่อกันว่าสมัยพุทธกาล ชาวเมืองต่างพากันพูดคุยว่า “สิ่งใดที่ทำให้ชีวิตเป็นมงคล?” แม้แต่เทวดาก็สนทนากันถึงประเด็นนี้ แต่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่า คุณธรรมข้อใดที่จะทำให้ชีวิตเป็นมงคล

สนทนา ธรรม ตาม กาล

27. – สนทนาธรรมตามกาล ณ “พุทธธรรมสถานปัญจคีรี”

– สนทนาธรรมตามกาล ณ “พุทธธรรมสถานปัญจคีรี” ประชาสัมพันธ์ : สนทนาธรรมตามกาล ทุกท่านสามารถเข้ามากราบฟังธรรมสนทนาธรรมกับองค์หลวงตาได้ทุกวัน ยกเว้นวันที่อง…

 ประชาสัมพันธ์ : สนทนาธรรมตามกาล

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ สนทนา ธรรม ตาม กาล

สังเคราะห์: Interconex

Back to top button