Wiki Thai

27 ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่ 03/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: จักสานไม้ไผ่ง่ายๆ, ภูมิปัญญาไทย, เครื่องจักสาน

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

1. เครื่องจักสานไม้ไผ่ – วิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน

เครื่องจักสานไม้ไผ่ – วิดีทัศน์เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่และหวาย บ้านโนนสว่าง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีลวดลายสวยงามโดยการนำลวดลายผ้าไหมมัดหมี่และลายของหมอนขิดมาปรับใช้เป็นลายของเครื่อง …

2. เครื่องจักสานภาคกลาง – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

เครื่องจักสานภาคกลาง – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เครื่องจักสานไม้ไผ่ที่ใช้เป็นภาชนะ ได้แก่ กระบุง กระจาด กระทาย กระบา กระทอ กระพ้อม กระเชอ กระเช้า กระพอก ชะลอม ตะกร้อ ปุ้งกี๋ หลัว ตะกร้า เข่ง ฯลฯ

เครื่องจักสานภาคกลางที่ใช้กันอย่างแพร่
หลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดดเด่นอีกอย่าง
หนึ่งคือ งอบ ซึ่งเป็นเครื่องสวมศีรษะที่ชาวบ้านใส่ออกไปทำงานกลางทุ่ง ตามท้องไร่ท้องนา
งอบเป็นเครื่องจักสานประเภทเครื่องสวมศีรษะ ที่มีรูปแบบ และประโยชน์ที่ใช้สอย สมบูรณ์อย่างหนึ่ง
ดังที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากร…

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

3. ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น “สานกระด้ง”

ฐานข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่น “สานกระด้ง” ภาพจิตรกรรมฝาผนังให้เห็นการใช้เครื่องจักสานในชีวิตสมัยโบราณ นักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานว่า เมื่อประมาณ ๔๐๐๐ ปีมาแล้วมนุษย์ได้รู้จักวิธีการจักสานของใช้ด้วยไม้ไผ่ …

วิธีสานกระด้ง1 เลาไม้ไผ่ให้แบนกว้าง ประมาณ 2 เซนติเมตร2 จัดวางรูปแบบในลักษณะการสาน 2 แถว3 เริ่มสานไปจนได้ขนาดตามต้องการ4 เตรียมขอบกระด้ง ใช้ไม้ไผ่หนาๆมาดัดให้เป็นวงกลม5 นำไม้ไผ่ที่สานแล้วมาเข้ารูป

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

4. ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ประยุกต์ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ประยุกต์ สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2558 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดย …

เป็นงานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่พื้นบ้าน ที่ได้ศึกษากับครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริเวณบ้านบางเจ้าฉ่า อาเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงของวิทยาลัยฯ โดยผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่นี้เป็นการคิดค้นร่วมกับ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งคณะผู…

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจักสานสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจักสานสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจักสานสิ่งประดิษฐ์จากไม้ไผ่. ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2562 เวลา 11.35 น. โดย สำนักปลัด. ผู้เข้าชม 501 ท่าน. รับเรื่องร้องเรียน.

องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำรึม ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้

6. ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานไม้ไผ่ – หน้าหลัก

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานไม้ไผ่ – หน้าหลัก ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานไม้ไผ่ … 43591 การจักสานไม้ไผ่ นายฉวี มีชาวนา บ้านคลองแบ่ง ม.4 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์. 43592 43595.

018970

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

7. งานจักสานวัสดุในท้องถิ่น ทรงคุณค่าจากฝีมือตายาย – ThaiPost

งานจักสานวัสดุในท้องถิ่น ทรงคุณค่าจากฝีมือตายาย – ThaiPost งานจักสานวัสดุในท้องถิ่น ทรงคุณค่าจากฝีมือตายาย … “การสานพัดไม้ไผ่” ที่ถือได้ว่าเป็นงานฝีมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้วัสดุรอบตัวอย่างต้น …

      “อันที่จริงแล้วสูงอายุถือเป็นปูชนียบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณค่าทางสังคม อีกทั้งมีความเพียบพร้อมในความรู้ที่สามารถเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่สั่งสมมาจากอดีตสู่ปัจจุบันให้กับลูกหลานและคนในชุมชน โดยเฉพาะงานหัตถศิลป์ที่สร้างทั้งรายได้และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพที…

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

8. มนต์เสน่ห์ไผ่จักสาน ภูมิปัญญาชาวบ้านพนัสนิคม – ThaiPower.co

มนต์เสน่ห์ไผ่จักสาน ภูมิปัญญาชาวบ้านพนัสนิคม – ThaiPower.co รู้หรือไม่ แหล่งผลิตเครื่องจักสานไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี้อยู่ที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีนี่เอง ที่นี่มีชุมชนที่สืบสานงานศิลปหัตถกรรมอยู่มากมายหลาย …

ศูนย์ส่งเสริมฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่บริบูรณ์ แห่งอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งด้วยการสานต่อแนวทางพระราชดำริจากโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฝีมือจักสานด้วยไม้ไผ่ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อช่วยเหลือดูเเลและยกระดับช่างฝีมือท้องถิ่น ในการรักษาภูมิปัญญาไม่ให้…

9. การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านกระเป๋าจากไม้ไผ่ อำเภอแม่ …

การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพื้นบ้านกระเป๋าจากไม้ไผ่ อำเภอแม่ … คำสำคัญ: จักสานภูมิปัญญาท้องถิ่น, ผลิตภัณฑ์กระเป๋า, ไม้ไผ่, ผ้าทอ. This research has two area groups as a handicraft group, bamboo weaving group, …

การวิจัยนี้ใช้พื้นที่ในการวิจัยเป็นกลุ่มหัตถกรรมกลุ่มจักสานไม้ไผ่ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ และกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านพนาสวรรค์ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ เป็นการผสมผสานรูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสานไม้ไผ่ บ้านโนนสมบูรณ์ ผสมผสานกับลายผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านพนาสวรรค์ อำเภอแม่เปิ…

10. จักสานไม้ไผ่ \”ภูมิปัญญาท้องถิ่น\” #งานฝีมือการจักสานจากไม้ไผ่

จักสานไม้ไผ่ \”ภูมิปัญญาท้องถิ่น\” #งานฝีมือการจักสานจากไม้ไผ่ จักสานไม้ไผ่ \”ภูมิปัญญาท้องถิ่น\” #งานฝีมือการจักสานจากไม้ไผ่. See also [ENG sub] 프로듀스 X 101ㅣ[6회] ′국프님께 행복을 나눠드립니다♥′ …

วิถีไทย สานไม้ไผ่หัตถกรรมพื้นบ้านไทย ที่แสดงภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม จากวัสดุท้องถิ่น กว่าจะเรียงร้อยทีละเส้น ต้องผ่านกรรมวิธี และความเหน็ดเหนื่อย สู่ผลงานที่ประณีต งดงาม

11. สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น – โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร – jomjan.ac.th

สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น – โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร – jomjan.ac.th … ได้จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องงานจักสานไม้ไผ่ขึ้น โดยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำงานจักสาน …

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 62  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร  ได้จัดกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องงานจักสานไม้ไผ่ขึ้น  โดยได้เชิญปราชญ์ชาวบ้านมาให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำงานจักสาน ซึ่งในสัปดาห์นี้ได้นำนักเรียนชั้น ป.1-3  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

12. ชาวบ้านร่วมใจจักสานไม้ไผ่เป็นของรางวัลสุดเก๋ในงาน ‘ลอยกระทง’

ชาวบ้านร่วมใจจักสานไม้ไผ่เป็นของรางวัลสุดเก๋ในงาน ‘ลอยกระทง’ … ร่วมใจทำเครื่องจักสานไม้ไผ่ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้จับรางวัลสุดเก๋ในเทศกาลลอยกระทงปีนี้เพื่อเป็นการหารายได้บำรุงวัดนิมิตธรรมาราม.

นายอุไร นาคมี อายุ 56 ปี ชาวบ้านที่มาช่วยทำการจักสานไม้ไผ่ กล่าวว่า วันนี้มีชาวบ้านมาช่วยกันจักสานไม้ไผ่ไม่ต่ำกว่า 20 คน แต่ละคนมีฝีมือทางด้านการจักสานงานไม้ไผ่มาไม่ต่ำกว่า 30-40 ปี แบ่งหน้าที่กันทำงาน เช่น ผู้ชายก็จะตัดไม้ไผ่ ผู้หญิงก็จะจับตอก หรือใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันจนกว่าจะแล้วเสร็จ ถือเป็นกิจกร…

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

13. e-Commerce เพื่อชุมชน ตอน กระติบญาติเยอะ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น …

e-Commerce เพื่อชุมชน ตอน กระติบญาติเยอะ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น … จนกระทั่งผู้นำหมู่บ้านมองเห็นโอกาสจากฝีมือการจักสานกระติบข้าวของสมาชิกในหมู่บ้านที่มีความละเอียดประณีตและมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกระติบข้าวจากพื้นที่ …

จนกระทั่งผู้นำหมู่บ้านมองเห็นโอกาสจากฝีมือการจักสานกระติบข้าวของสมาชิกในหมู่บ้านที่มีความละเอียดประณีตและมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนกระติบข้าวจากพื้นที่อื่น ประกอบกับการใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบหลักซึ่งมีคุณสมบัติด้านความคงทน จึงได้เสนอกับคนในชุมชนจัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพขึ้น ซึ่งมีสมาชิกชุมชนกว่…

14. วิสาหกิจ ชุมชน กลุ่ม หัตถกรรม จักสาน พื้นบ้าน บ้าน ดง ชะพลู ตำบล …

วิสาหกิจ ชุมชน กลุ่ม หัตถกรรม จักสาน พื้นบ้าน บ้าน ดง ชะพลู ตำบล … การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ …

การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลู ตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้าน…

15. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น จักสานไม้ไผ่ ตะกร้าไม้ไผ่ เครื่องจักสานจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาเยีย … “เสวียนไม้ไผ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสวียนคือภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมานาน …

      “เสวียนไม้ไผ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสวียนคือภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมานาน คือการนำไม้ไผ่มาจักสานล้อมรอบโคนต้นไม้ เพื่อความสวยงามและรองรับใบไม้ เศษหญ้าต่างๆ ใช้เป็นที่เก็บใบไม้ที่ร่วมหล่นลงมาไว้ในโดยรอบโคนต้น เพื่อให้กลายเป็นปุ๋ย ทดแทนการนำไปทิ้งหรือการนำไปเผา

16. ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนดงชะพลู อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนดงชะพลู อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เครื่องจักสาน คือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้านมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้ขึ้นอยู่ …

ที่ตั้งของหมู่บ้าน
                     การออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมจักสานพื้นบ้าน บ้านดงชะพลูเลขที่ 4/3 หมู่6 ตำบล บางมะฝ่อ
อำ…

17. จัดประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานจากไม้ไผ่ ศพด.บ้าน …

จัดประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานจากไม้ไผ่ ศพด.บ้าน … จัดประสบการณ์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสานจากไม้ไผ่ ศพด.บ้านสามแยกอีก้อ. << ย้อนกลับ. นายปิยะเดช เชิงพิทักษ์กุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน.

จำนวนผู้เยี่ยมชม 1905632 ครั้ง ออนไลน์ขณะนี้ 3 ไอพี

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เลขที่ 207 หมู่ที่ 1 ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทร.053-730322, 053-73 0360

18. งานการศึกษา … – องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดขอนแก่น

งานการศึกษา … – องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จังหวัดขอนแก่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองแวง ด้านอุตสาหกรรมและหัถกรรม การจักสานไม้ไผ่ แหล่งเรียนรู้ และผู้ที่มีความรู้ภูมิปัญญา ผู้มีความรู้ กลุ่มจักสานบ้านหนองจิก …

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองแวง ด้านอุตสาหกรรมและหัถกรรม 
 การจักสานไม้ไผ่  แหล่งเรียนรู้ และผู้ที่มีความรู้ภูมิปัญญา
     ผู้มีความรู้ กลุ่มจักสานบ้านหนองจิก นำโดยคุณตาเทียบ  สีพรมมา 

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

19. การเรียนรู้ผ่านโครงการเพื่อชุมชน (PBL) เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการ …

การเรียนรู้ผ่านโครงการเพื่อชุมชน (PBL) เพื่อสืบสานภูมิปัญญาการ … โครงการเยาวชนในชุมชนหนองมะค่าร่วมเผยแพร่การจักสาน … พี่สุนทร อารีย์ ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการจักสานไม้ไผ่ เล่าบริบทชุนให้ฟังว่า นับถอยหลังไปเมื่อ 2-3 …

ผลจากความสงสัยใคร่รู้ และการเปิดโอกาสจากผู้ใหญ่ให้ได้ลงมือเรียนรู้ชุมชน นอกจากจะคลี่คลายความสงสัยที่มีอยู่ได้แล้ว โอกาสและความสงสัยใคร่รู้นั้นยังหนุนเสริมให้ทีมงานได้เรียนรู้ทักษะการทำงานทั้งส่วนตนและส่วนรวม จนสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตการเรียนและการทำงานในอนาคตแล้ว การทำโครงการยังช่วยถักทอสายสัมพันธ…

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

20. ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านแก่ง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านแก่ง การทำหมวกจักสานด้วยไม้ไผ่ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของคนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน ที่นำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ …

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลบ้านแก่งการจักรสานหัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต หัตถกรรมเครื่องจักสานเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนไทยในท้องถิ่น ที่ใช้ภูมิปัญญาสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในช…

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

21. หมวกไม้ไผ่สานมือ – อีสานร้อยแปด

หมวกไม้ไผ่สานมือ – อีสานร้อยแปด การสานหมวกไม้ไผ่เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตที่ต้องการนำเอาวัสดุที่ … เครื่องจักสาน คือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิด …

      เครื่องจักสาน คือ เครื่องใช้ที่ทำด้วยไม้ไผ่หรือหวาย จากฝีมือความคิด ภูมิปัญญาของชาวบ้านมีลักษณะรูปทรงแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ วัสดุอุปกรณ์คตินิยม และอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้นๆ

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

22. ภูมิปัญญาท้องถิ่น – I-Stamsuccess

ภูมิปัญญาท้องถิ่น – I-Stamsuccess Posts about ภูมิปัญญาท้องถิ่น written by aishohsetamblog. … ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลายขิด หมู่ที่ 3 บ้านหนองห้าง.

Posted by aishohsetamblog in ภูมิปัญญาท้องถิ่น. ใส่ความเห็น

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

23. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานจักสานจากไม้ไผ่) ประจำ …

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานจักสานจากไม้ไผ่) ประจำ … โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น งานจักสานจากไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ข่าวสารหน่วยงาน ข่าวกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน อบต.

28 มิถุนายน 2565 14 ครั้ง ประวิทย์ เชื้อธรรม แชร์  

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

24. เชิญชวน !! อุดหนุนเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ และผลิตภัณฑ์ จาก …

เชิญชวน !! อุดหนุนเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ และผลิตภัณฑ์ จาก … เชิญชวนอุดหนุนเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านหมอกจำแป่ สร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิโรจน์ …

เชิญชวนอุดหนุนเครื่องจักสานจากไม้ไผ่ และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านหมอกจำแป่ สร้างรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุ

25. การจักสาน

การจักสาน เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรม จักสานพื้นบ้านเครื่องจักสานไม้ไผ่ และเพื่อศึกษางานหัตถกรรม พื้นบ้านการจักสานไม่ไผ่ …

ที่หมู่บ้านไผ่ปง ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อในการทำก่องข้าวเป็นอย่างมาก กว่าร้อยปีมาแล้วที่ชาวบ้านที่นี่สืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทำก่องข้าวเหนียวมาจากบรรพบุรุษ แต่เดิมพวกเขาจะสานเพื่อแลกกับข้าวสารจากหมู่บ้านอื่น ทว่าในปัจจุบันเริ่มมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันด้วยเงิน

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

26. ครูอาสาเปลี่ยนงานจักสานสู่สายตาโลก จ.ขอนแก่น – ข่าวช่อง 7HD

ครูอาสาเปลี่ยนงานจักสานสู่สายตาโลก จ.ขอนแก่น – ข่าวช่อง 7HD … มาเป็นครูอาสา ให้ชาวบ้านได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมพัฒนาเป็นงานฝีมือทันสมัยแปลกตาสู่สายตาโลก โดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่

กว่า 10 ปีแล้ว ที่ศิลปินอิสระอย่าง นพมาศ คตอุย ผันตัวเองจากอาจารย์สอนพิเศษด้านการออกแบบ มาเป็นครูอาสา ให้ชาวบ้านได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมพัฒนาเป็นงานฝีมือทันสมัยแปลกตาสู่สายตาโลก โดยเฉพาะงานจักสานไม้ไผ่

ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

27. เครื่องจักสาน ภูมิปัญญาไทย ทำมาจากวัสดุอะไรกันบ้าง – Baanlaesuan

เครื่องจักสาน ภูมิปัญญาไทย ทำมาจากวัสดุอะไรกันบ้าง – Baanlaesuan โดยทั่วไปแล้ว ไม้ไผ่นั้นเป็นวัสดุในการจักสานที่ดูคุ้นหน้าคุ้นตามากที่สุด เพราะนำมาใช้งานได้หลายอย่างและมีอยู่ทุกภาคในประเทศไทย …

บางครั้งก็ยังสับสนว่า เครื่องจักสาน บางชิ้นที่เห็นมาตั้งแต่เด็กจนโตนั้นทำมาจากวัสดุอะไร เพราะดูยังไงก็คล้ายกันไปหมด my home เลยอยากชวนทุกคน ลองหันกลับมามองของที่อยู่ในบ้านเราหรือวัสดุจักสานไทย ที่คนรุ่นก่อนได้หยิบจับมาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นภูมิปัญญา และได้กลายมาเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีฟังก์ชั…

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น จักสาน ไม้ไผ่

สังเคราะห์: Interconex

Interconex

INTERCONEX Training and Study Abroad Counseling Center เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมส่งเสริมการศึกษา หมายเลขใบอนุญาต 7438/CN – SGD&DT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc ข้อมูลติดต่ออินเตอร์โคเน็กซ์ เว็บไซต์: https://interconex.edu.vn/ โทรศัพท์: 0906219208 อีเมล: info.interconex@gmail.com ที่อยู่: Alley 24 Vo Chi Cong Street, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Back to top button