Wiki Thai

26 กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2 03/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 2561-2565, กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 2566 — 2570, การแบ่งกลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย, กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

รูปภาพสำหรับคำหลัก: กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

1. กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (192) 13 ธ.ค. 2564 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ปรับปรุง). http://123.242.166.4/webosm/skin/ext/docx. (81) 20 ต.ค.

(192)
13 ธ.ค. 2564
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (ปรับปรุง)

2. ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด – สถิติ ทางการ

ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด – สถิติ ทางการ โครงการการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศ. ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด. ภาคกลางตอนกลาง. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง. ฉะเชิงเทรา. นครนายก. ปราจีนบุรี.

ระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด

3. ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกรอ …

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการกรอ … กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู … ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ) โดยม…

4. กลุ่มจังหวัด – วิกิพีเดีย

กลุ่มจังหวัด – วิกิพีเดีย การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด; การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน …

กลุ่มจังหวัดในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 18 กลุ่มจังหวัด และกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ดังต่อไปนี้[2]

5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง – Facebook

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง – Facebook เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้จัดประชุมการ …

Похоже, что вы злоупотребляли этой функцией. Она для вас теперь временно заблокирована.

6. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด รอบ 9 เดือน …

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด รอบ 9 เดือน … -กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (1) นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์. -กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง). -กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอน …

Date:

7. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัด – กรมบัญชีกลาง

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัด – กรมบัญชีกลาง Xem thêm 12 hàng

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัด

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

8. การบริหารงานยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก …

การบริหารงานยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก … หนังสือกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ด่วนที่สุด ที่ มท.0224 (สน)/ว 308 ลว 15 พฤษภาคม 2560 เรื่องการดำเนินโครงการตาแผนงานบูรณาการสร้างเสริมความ …

กรณีงบจังหวัด กลุ่มจังหวัดปกติ รายงานผลในระบบ ทุกวันที่ 25 ของเดือนกรณีงบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม 2560 รายงานผลในระบบ ทุกวันที่ 10 และ 25 ของเดือน 

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง …

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียง … … 2 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565. 20 ส.ค. 2563 276 views …

จำนวนผู้ชมเว็บไซต์ 06214
| รวมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 57

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

10. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ … Print. เอกสารแนบ. 11 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2. ขนาดไฟล์: …

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

11. จังหวัดสกลนคร : วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ผู้ …

จังหวัดสกลนคร : วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ผู้ … ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มอบหมายให้นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร …

จังหวัดสกลนคร
วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 มอบหมายให้นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจั…

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

12. การแบ่งกลุ่มจังหวัด แบบมหาดไทยและหอการค้า ใช้รูปแบบเดียวกัน

การแบ่งกลุ่มจังหวัด แบบมหาดไทยและหอการค้า ใช้รูปแบบเดียวกัน 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้ จังหวัด …

เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566-2570 และจัดทำแผปฏิบัติราชการประจำปีขอบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

13. แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน …

แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน … Home แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนางานประจำปี แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2566 …

Home แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนางานประจำปี แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 พ.ศ. 2566

14. ปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา …

ปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา … ปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 …

ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข บ. ภ., “ปัจจัยทางวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2”, EDGKKUJ, vol. 7, no. 3, pp. 144–153, Mar. 2016.

15. หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง …

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่าง … ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดในกลุ่มจังหวัด.

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่า…

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

16. พช.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการ …

พช.หนองคาย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการ … … จุดที่ 6 เขตตรวจราชการที่ 10 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1, เขตตรวจราชการที่ 11 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 …

วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมการพัฒนาชุมชน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานข…

17. การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ …

การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ … การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง …

42 หมู่ 10 ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม 

18. ประวัติความเป็นมา – กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ประวัติความเป็นมา – กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ลพบุรี. ๓.ภาคกลางตอนกลาง, ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา. ๔.ภาคกลางตอนล่าง ๑, กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรีสุพรรณบุรี …

(๒) แนวทางการกำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด๑) การกำหนดให้มีจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดจะทำให้มีโครงสร้างองค์กรที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดอย่างชัดเจน และเป็นผู้ใช้กลไกการบูณราการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดในภาพให้สอดคล้อ…

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

19. ‘ศักดิ์สยาม’ นั่งหัวโต๊ะเคาะ 2.22 หมื่นล้านพัฒนาภาคอีสาน – ThaiPost

‘ศักดิ์สยาม’ นั่งหัวโต๊ะเคาะ 2.22 หมื่นล้านพัฒนาภาคอีสาน – ThaiPost “ศักดิ์สยาม” นั่งหัวโต๊ะ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคาะไฟเขียว 2.22 … กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร นครพนม …

ขณะเดียวกัน ยังให้ความเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.61-65 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.65 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (จังหวัดอุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (จังหวัดสกลนคร น…

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

20. ยโสธรจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2

ยโสธรจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง …

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติ…

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

21. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 – readgur.com

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 – readgur.com Download. No category. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 · เอกสารประกอบการประชุม 1 – สำมะโนประชากรและเคหะ …

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

22. กรมอุตุนิยมวิทยา–พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

กรมอุตุนิยมวิทยา–พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า … หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน … ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1 – 2 เมตร.

��ǹ㹪�ǧ�ѹ��� 8 � 10 �.�. 65 ����Ҥйͧ������ 60-70 �ͧ��鹷�� ����ս���˹ѡ�ҧ��觡Ѻ�����ç

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

23. น้ำท่วม : จับตา 7-10 ตุลาคม ฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ผู้ว่าฯ เตือน …

น้ำท่วม : จับตา 7-10 ตุลาคม ฝนตกหนัก กทม.-ปริมณฑล ผู้ว่าฯ เตือน … สภาพอากาศเช่นนี้ เป็นผลจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน …

ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์ในรายการ “เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์” ว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันที่ 3 ต.ค. ไม่ได้เป็นผลกระทบจากพายุโนรู แต่เกิดจากร่องมรสุมทางฝั่งตะวันตกจากมหาสมุทรอินเดีย เสริมด้วยอากาศเย็นจากมหาสมุทรแปซิฟิก ทำให้ช่วงเย็นมีฝนต…

กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

24. ‘พายุโนรู’ สิ้นฤทธิ์แล้ว ข้อมูลจากดาวเทียมพบโซนอีสานน้ำท่วม …

‘พายุโนรู’ สิ้นฤทธิ์แล้ว ข้อมูลจากดาวเทียมพบโซนอีสานน้ำท่วม … สำหรับสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงทำให้มีสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ …

ปภ.สรุปผลกระทบอิทธิพล “พายุโนรู” ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 11 จังหวัด ยังคงมีน้ำท่วม-น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 8 จังหวัด ขณะที่ GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียมพบพื้นที่น้ำท่วม 762,394 ไร่

25. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 3 – 9 ตุลาคม …

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 3 – 9 ตุลาคม … 65 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ …

ภาคเหนือ มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่เกือบตลอดสัปดาห์ เว้นแต่ในวันที่ 27-28 ก.ย. มีฝนร้อยละ 25-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่ 26-27 ก.ย. จังหวัดลำพูนและสุโขทัยในวันที่ 26-28 ก.ย., 1, 2 ต.ค. จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่…

26. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 30 กันยายน

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 30 กันยายน … “โนรู” บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ … 2 ต.ค. เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่ง.

ภาคเหนือ มีฝนมากกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ ในระยะครึ่งแรกและวันสุดท้ายของช่วง ส่วนวันอื่น ๆ มีฝนร้อยละ 25-55 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งเกือบตลอดช่วง นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 23, 25 และ 26 ก.ย. จังหวัดลำพูนและสุโขทัยในวันที่ 24-28 ก.ย. จังหวัดลำปางในวันที่ 25-…

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ กลุ่ม จังหวัด ภาค ตะวันออก เฉียง เหนือ ตอน บน 2

สังเคราะห์: Interconex

Interconex

INTERCONEX Training and Study Abroad Counseling Center เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมส่งเสริมการศึกษา หมายเลขใบอนุญาต 7438/CN – SGD&DT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc ข้อมูลติดต่ออินเตอร์โคเน็กซ์ เว็บไซต์: https://interconex.edu.vn/ โทรศัพท์: 0906219208 อีเมล: info.interconex@gmail.com ที่อยู่: Alley 24 Vo Chi Cong Street, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Back to top button