Wiki Thai

25 พระเจ้า รัก เรา 12/2022

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ พระเจ้า รัก เรา บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

พระเจ้า รัก เรา

รูปภาพสำหรับคำหลัก: พระเจ้า รัก เรา

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ พระเจ้า รัก เรา

1. ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา? – รู้จักพระเจ้า.ไทย

ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา? – รู้จักพระเจ้า.ไทย คำถาม: ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา? คำตอบ: คำถามสั้นๆ นี้เป็นคำถามในบรรดาคำถามที่ลึกซึ้งมากที่สุดที่เคยมีการถามมาและไม่มีมนุษย์คนใดที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างเพียงพอ …

คำถาม: ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา?คำตอบ: คำถามสั้นๆ นี้เป็นคำถามในบรรดาคำถามที่ลึกซึ้งมากที่สุดที่เคยมีการถามมาและไม่มีมนุษย์คนใดที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน พระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเราน่ารักหรือเพราะเราสมควรที่จะได้รับความรักของพระองค์ ถ้าอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่เป็นทางตรง…

พระเจ้า รัก เรา

2. ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา? – GotQuestions.org

ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา? – GotQuestions.org ทำไมพระเจ้าจึงรักเรา พระเจ้าสามารถที่จะรักเราได้อย่างไรเนื่องจากเราเป็นคนที่มีบาปมาก?

คำถามสั้นๆ นี้เป็นคำถามในบรรดาคำถามที่ลึกซึ้งมากที่สุดที่เคยมีการถามมาและไม่มีมนุษย์คนใดที่จะตอบคำถามนี้ได้อย่างเพียงพอ อย่างไรก็ตามมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอน พระเจ้าไม่ได้รักเราเพราะเราน่ารักหรือเพราะเราสมควรที่จะได้รับความรักของพระองค์ ถ้าอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่เป็นทางตรงกันข้ามสิ่งนั้นคือความจริง สถานภาพ…

พระเจ้า รัก เรา

3. 1 ยอห์น 4:13-19 เช่นนี้แหละ เราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ … – Bible.com

1 ยอห์น 4:13-19 เช่นนี้แหละ เราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ … – Bible.com … ผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้น และคนนั้นอยู่ในพระเจ้า ฉะนั้นเราจึงรู้ และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา …

เช่นนี้แหละ เราจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเรา เพราะพระองค์ประทานพระวิญญาณของพระองค์เองแก่เรา และเราได้เห็นและเป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรมาเป็นพระผู้ช่วยโลกให้รอด ผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้น และคนนั้นอยู่ในพระเจ้า ฉะนั้นเราจึงรู้ และวางใ…

พระเจ้า รัก เรา

4. 1 ยอห์น 4:7-21 ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้​เรารักซึ่​งก​ันและกัน …

1 ยอห์น 4:7-21 ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้​เรารักซึ่​งก​ันและกัน … … โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าที่​มีต​่อเราทั้งหลายก็เป็​นที​่​ประจักษ์​แล้ว … ในข้อนี้แหละเป็นความรัก มิใช่​ที่​เรารักพระเจ้า แต่​ที่​พระองค์​ทรงรักเรา …

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้​เรารักซึ่​งก​ันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า และทุกคนที่รั​กก​็บังเกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า ผู้​ที่​ไม่​รั​กก​็​ไม่รู้​จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าที่​มีต​่อเราทั้งหลายก็เป็​นที​่​ประจักษ์​แล้ว เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค…

พระเจ้า รัก เรา

5. พระเจ้ารักคนไม่สมบูรณ์แบบ | พระคัมภีร์ในหนึ่งปี (Bible in One Year)

พระเจ้ารักคนไม่สมบูรณ์แบบ | พระคัมภีร์ในหนึ่งปี (Bible in One Year) เราผู้เป็นยิวโดยกำเนิด ไม่ใช่คนบาปที่มาจากคนต่างชาติ 16ยังรู้ว่าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้ โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั้น …

 1พระเจ้าของพวกท่านตรัสว่า
“จงชูใจ จงชูใจประชากรของเรา
2จงพูดกับเยรูซาเล็มอย่างเห็นใจ
 และจงบอกเมืองนั้นว่า
‘ความลำบากของเธอสิ้นสุดลงแล้ว
 และบาปของเธอได้รับการอภัยแล้ว
และเธอได้รับโทษจากพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์
 เป็นสองเท่าของความผิดของเธอแล้ว’ ”
3เสียงหนึ่งร้องว่า
 “จงเตรียมมรรคาของพระยาห์เวห์ในถิ่น…

พระเจ้า รัก เรา

6. พระเจ้าทรงรักเราที่สุด – Worship Leader

พระเจ้าทรงรักเราที่สุด – Worship Leader [1] พระเจ้าทรงรักเราที่สุด เปรียบมหาสมุทร กว้างใหญ่ไพศาล พระพรทั้งหลายได้ ประทาน ศฤงคารสิ่งของทุกประการ เป็นของประทานมาจากพระองค์ ด้วยพระคุณการุณย์มั่นคง …

You can see chords and transpose if you have set the ‘Show Chords’ setting. If there is sheet music you can click the button to switch to it. When the sheet music is showing you can short press/click it to play/pause, and long press/right click to play from the beginning. At the top you can click th…

พระเจ้า รัก เรา

7. พระเจ้าทรงรักฉันจริงๆหรือ? – ThaiNewToJesus.com

พระเจ้าทรงรักฉันจริงๆหรือ? – ThaiNewToJesus.com เราได้รับประสบการณ์และรู้สึกถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา เพราะเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์และเห็นการพรรณนาถึงความรักของพระองค์ เราไม่ …

ฉันได้รับการเตือนความจำว่า ให้มอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้า เหมือนกับว่าพระเจ้าตรัสกับฉันว่า “เรารับเรื่องนี้ไว้แล้ว ปล่อยให้เราทำการของเราเถิด”

พระเจ้า รัก เรา

8. “พระเจ้ารักมนุษย์เราอย่างไม่มีเงื่อนไข/ข้อแม้จริง” จริงหรือ?

“พระเจ้ารักมนุษย์เราอย่างไม่มีเงื่อนไข/ข้อแม้จริง” จริงหรือ? เพราะฉะนั้น การที่เรามองพระเจ้าว่า พระองค์จะรักเราและจะเห็นพ้องต้องกันกับเราในทุกส่ิงที่เราเป็น ไม่ใช่หลักคําสอนของพระคัมภีร์ จริงอยู่ท่ีพระคัมภีร์สอนไว้ว่า ไม่ …

“พระเจ้ารักเราอย่างไม่มีมีข้อแม้/เงื่อนไข” “ความรักของพระเจ้านั้นไม่มีข้อแม้/เงื่อนไข” “พระเจ้ารักเราอย่างที่เราเป็น” เป็นประโยคที่คริสเตียนเราอาจจะคุ้นเคยกันดี อาจจะเป็นคำพูดที่มีเจตนาที่จะยกย่องความรักที่พระเจ้ามีให้กับมนุษย์เรา แต่ว่าคำถามที่สำคัญมากก็คือ นั่นเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนหรือไม่?

พระเจ้า รัก เรา

9. พระเจ้ารักเราจริงหรอครับ ? – Pantip

พระเจ้ารักเราจริงหรอครับ ? – Pantip ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ผมไม่ได้มีเจตนาโจมตีศาสนาไหนๆ ทั้งสิ้น ส่วนตัวผมก็นับถือศาสนาคริสต์ เนื่องจากที่บ้านผมเป็นคริสต์ …

ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับ ผมไม่ได้มีเจตนาโจมตีศาสนาไหนๆ ทั้งสิ้น ส่วนตัวผมก็นับถือศาสนาคริสต์ เนื่องจากที่บ้านผมเป็นคริสต์ บัตรประชาชนผมเลยใช้ศาสนาคริสต์ เมื่อผมเริ่มโตขึ้นจึงเกิดข้อสงสัยอะไรหลายๆ อย่าง ขอพูดเป็นข้อๆ ไปนะครับ
1.พระเจ้าสร้างเรามาทำไมครับ ? ทั้งที่ไม่มีเราพระองค์ก็อยู่ได้ …

พระเจ้า รัก เรา

10. พระเจ้ารักคนเราโดยไม่มีเงือนไขจริงหรือ? – Prakhampee.net

พระเจ้ารักคนเราโดยไม่มีเงือนไขจริงหรือ? – Prakhampee.net ไม่ใช่เลย พระเจ้าเกลียดชังคนชั่ว(สดุดี 11:5) ในวันที่พระเยซูกลับมาเป็นครั้งที่สอง พระองค์จะนำการลงโทษมาสู่โลกใบนี้ พระองค์จะ …

แม้ว่าเราจะเป็นคริสเตียน แต่ก็ยังมีโอกาสที่เราจะมีความเข้าใจที่ผิดในเรื่องความรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้ของพระเจ้า  พระเยซูได้บอกให้เราไว้ว่า “จงเข้าสนิทอยู่ในความรักของเรา” (ยอห์น 15:9) นี้หมายความว่า เราทำตัวเองให้ออกห่างจากพระเจ้า ห่างจากการรับรู้ถึงพระองค์ในชีวิตของเราได้ ความรักที่พระเจ้ามีให้…

พระเจ้า รัก เรา

11. พระเจ้าทรงรักเรา – CHRISTLIKE

พระเจ้าทรงรักเรา – CHRISTLIKE พระเจ้าทรงรักเรา เหมือนกับว่ามีเพียงเราคนเดียวบนโลกนี้. คำคม : Augustine ภาพ : https://unsplash.com/photos/EkxO-SFU9kc ออกแบบภาพ : Sinn.

พระเจ้าทรงรักเรา เหมือนกับว่ามีเพียงเราคนเดียวบนโลกนี้

พระเจ้า รัก เรา

12. 20. พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างไร – คำสอนดีดี.คอม

20. พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างไร – คำสอนดีดี.คอม 2. “พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรา เมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิด พระองค์ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจ้า”(เอเฟซัส 2:4 …

พระวาจาคือยาวิเศษ : 20.  พระเจ้าทรงรักมนุษย์อย่างไรถาม : พระเจ้ารักผมจริงหรือเปล่าครับ ทำไมผมยังไม่รู้สึกว่าพระองค์ทรงรักผมเลยตอบ : นั่งนิ่งแล้วฟังให้ดี         1. “พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีควา…

พระเจ้า รัก เรา

13. รักที่ยิ่งใหญ่ – พันธกิจมานาประจำวัน

รักที่ยิ่งใหญ่ – พันธกิจมานาประจำวัน พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา – โรม 5:8.

ความรักแบบเดียวกันนั้นจะหลั่งไหลจากผู้เชื่อในพระคริสต์เมื่อเรามีประสบการณ์ในความรัก และพระกรุณาของพระเจ้า อัครฑูตเปาโล กล่าวว่าหากเราไม่มีความรัก เสียงของเราก็เป็นเหมือนเสียงฆ้องสำหรับผู้คน และความเชื่อของเราก็ไร้ความหมาย อัครทูตยอห์นกล่าวว่า หากเรามีทรัพย์สมบัติในโลกนี้และเห็นคนอื่นที่ขัดสนและได้ช่…

พระเจ้า รัก เรา

14. พระเยซูรักฉัน – พันธกิจมานาประจำวัน

พระเยซูรักฉัน – พันธกิจมานาประจำวัน แสนชื่นใจพระบิดาในสวรรค์ตรัสกับฉันผ่านพระคำของพระองค์ฉันอ่านพบหลายเรื่องราวน่าพิศวงพระคริสต์ทรงรักฉันนั้นสุดอัศจรรย์ – Bliss. พระเจ้าทรงรักเรา …

เรื่องนี้ทำให้ผมระลึกได้ว่า เราต้อง “รักษา” ตัวเองให้อยู่ในความรักของพระเจ้า (ยด.1:21) ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำตัวพิเศษเพื่อให้พระเจ้ารัก (แม้เราปรารถนาจะทำให้พระองค์พอพระทัยก็ตาม) เพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะทำ หรือพลาด ไม่ได้ทำสิ่งใด พระเจ้าก็ทรงรักเราอยู่แล้ว ดังนั้นให้เราคิดถึงความร…

พระเจ้า รัก เรา

15. ชีวิตมั่นใจในความรัก ตอนที่ 4 : พระเจ้าทรงรักเราดังดวงตา

ชีวิตมั่นใจในความรัก ตอนที่ 4 : พระเจ้าทรงรักเราดังดวงตา พระเจ้านั้นทรงรักและห่วงใยเราในทุกด้าน เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นห่วงจิตวิญญาณและท่าทีของเราที่มีต่อโลก เพราะในโลกนี้ทรัพย์สินเงินทอง ความร่ำรวย …

พระเจ้านั้นทรงรักและห่วงใยเราในทุกด้าน เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเป็นห่วงจิตวิญญาณและท่าทีของเราที่มีต่อโลก เพราะในโลกนี้ทรัพย์สินเงินทอง ความร่ำรวย เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการที่จะมี เพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถนำความสุขที่สมบูรณ์และความมั่นคงมาสู่ชีวิตได้ หลายคนใช้เวลาส่วนใหญในชีวิตเพื่อสะสมเงินทองให้…

พระเจ้า รัก เรา

16. รม8:35-39 เรามีชัยเหลือล้นโดยพระเจ้ารักเรา | A.C.T.S. Ministry

รม8:35-39 เรามีชัยเหลือล้นโดยพระเจ้ารักเรา | A.C.T.S. Ministry กิจขจร ลิ่วเฉลิมวงศ์ เทศนา อาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 19. คริสตจักรชีวิตรุ่งเรือง. รม8:35-39 เรามีชัยเหลือล้นโดยพระเจ้ารักเรา …

2.ไม่มีสิ่งทรงสร้างใดทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า(38-39)

พระเจ้า รัก เรา

17. ความรัก / Love – Wordproject

ความรัก / Love – Wordproject ความรัก / Love – ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับหัวข้อที่แตกต่างกัน. … พระเจ้าทรงเป็นความรักท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า …

Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China.

พระเจ้า รัก เรา

18. ทำไมพระเจ้าและพระเยซูเจ้าจึงทรงรักมนุษย์

ทำไมพระเจ้าและพระเยซูเจ้าจึงทรงรักมนุษย์ แต่พระเจ้าทรงพิสูจน์ว่าทรงรักเรา เพราะพระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพื่อเราขณะที่เรายังเป็นคนบาป (โรม 5:8) พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง ยอห์น 1:12; 16:7 ผู้ใด​ที่​ยอมรับ​ …

ทำไมพระเจ้าและพระเยซูเจ้าจึงทรงรักมนุษย์พระเจ้าทรงรักเรา เพราะพระองค์ทรงตัดสินใจที่จะรัก พระเจ้ามิได้รักเราเพราะเราเป็นคนดีหรือคนน่าคบหา  ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครดีพอที่จะเหมาะสมกับความรักของพระเจ้า ความรักของพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าฉงนสนเท่ห์สำหรับเรา ถึงแม้บางครั้งเราไม่สนใจและไม่เชื่อฟังพระอ…

พระเจ้า รัก เรา

19. 1 ยอห์น 4 Thai New Contemporary Bible

1 ยอห์น 4 Thai New Contemporary Bible เรารักก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน 20 ถ้าผู้ใดพูดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า” แต่ยังเกลียดพี่น้องของตน ผู้นั้นก็โกหก เพราะผู้ที่ไม่รักพี่น้องซึ่งตนมองเห็นย่อมไม่ …

7 เพื่อนที่รักทั้งหลาย ให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้า ทุกคนที่รักก็ได้บังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้า 8 ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรัก 9 นี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ท่ามกลางเราทั้งหลาย คือพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพร…

พระเจ้า รัก เรา

20. ที่เรารัก ก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อน!

ที่เรารัก ก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อน! ที่เรารัก ก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อน! เอเฟซัส 3:17-19 ให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดย …

พระเจ้าทรงรักผม ก็เพราะความรักเป็นธรรมชาติของพระองค์ ยอห์นกล่าวไว้ใน 1ยอห์น 4:8 ว่า ” พระเจ้าทรงเป็นความรัก” ดังนั้น ถ้าพระองค์ไม่รัก พระองค์ก็จะไม่เป็นพระเจ้าอีกต่อไป!  หลังจากผ่านค่ายสัมผัสพระเจ้า ผมจึงตระหนักเสมอว่า พระเจ้าทรงรักผมตลอดเวลาทุกๆนาที และมันเป็นพลังที่ทำให้ผมรักตนเองและรักคนอื่น…

พระเจ้า รัก เรา

21. พระองค์ทรงรักเราจริงๆ – Church of Jesus Christ

พระองค์ทรงรักเราจริงๆ – Church of Jesus Christ เนื่องด้วยแบบฉบับครอบครัวที่สวรรค์กำหนด เราจึงเข้าใจถ่องแท้มากขึ้นว่าพระบิดาบน … “การรักพระเจ้าไม่ใช่แค่คำแนะนำ ไม่ใช่แค่ความปรารถนาดี แต่เป็นพระบัญญัติ…

ในเดือนมิถุนายน 1831 เมื่อการเรียกมาถึงผู้นำศาสนาจักรสมัยเริ่มแรก โจเซฟ สมิธทราบว่า “ซาตานอยู่ไปทั่วในแผ่นดิน, และเขาออกไปหลอกลวงบรรดาประชาชาติ” เพื่อต่อสู้กับอิทธิพลล่อใจนี้ พระเจ้าตรัสว่า พระองค์จะประทาน “แบบฉบับ [แก่เรา] ในสิ่งทั้งปวง, เพื่อ [เรา] จะไม่ถูกหลอก” (คพ. 52:14)

พระเจ้า รัก เรา

22. “พระเจ้าทรงรักทุกคน” – Weekly Bible

“พระเจ้าทรงรักทุกคน” – Weekly Bible ปิดท้ายกับเพลงอีกเช่นเคย เพื่อให้เข้ากับข้อพระคัมภีร์ เลยเลือกเพลงนี้ ที่พูดถึงพระเยซูเป็นรักแท้ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง รักของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ ทำให้เราสุขใจ …

ข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นข้อสรุปของพระธรรมยอห์นเลย ความรักนั้นเป็นสิ่งที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า ซึ่งมีได้ไม่จำกัดว่าจะเป็นใครกับใคร ความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้เรานั้นมีค่าจนไม่สามารถประเมินอะไรออกมาได้เลย เราเองก็ต้องมีความเชื่อและวางใจในพระองค์ด้วย ดังนั้นแล้ว ความรักที่พระเจ้…

พระเจ้า รัก เรา

23. พระเจ้ารักและอภัยให้เราเสมอ

พระเจ้ารักและอภัยให้เราเสมอ Intimacy Tuesday 18 December 2018 “พระองค์จะไม่ทรงตำหนิเสมอ หรือทรงเก็บความกริ้วไว้เป็นนิตย์” ‭‭สดุดี‬ ‭103:9‬ ‭THSV11‬‬ …

+ พระพิโรธของพระองค์นั้นช้า และอดทนนานแก่เรา มาก เพราะว่าพระองค์รักเรามากจริงๆ ดังนั้นเราต้องขอพระวิญญาณมาช่วยเป็นให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ ร่วมกันกับพระเยซู ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ อาเมน

พระเจ้า รัก เรา

24. 4 คำสัญญาของพระเจ้า สำหรับรักพังๆ ของเรา – ชูใจ Project

4 คำสัญญาของพระเจ้า สำหรับรักพังๆ ของเรา – ชูใจ Project 4 คำสัญญาของพระเจ้า สำหรับรักพังๆ ของเรา. EP. 46. Series: Love Coach, บทความแปล …

พระเจ้าสร้างเราเพื่อเราจะวางใจและพึ่งสติปัญญา อำนาจ และความดีงามของพระองค์ เพื่อที่เราจะไม่มองว่าตัวเองมีตำหนิและไม่มีค่า   เพราะถ้าเรายังมองตัวเองอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่ได้วางใจในพระองค์เลย พระองค์ทรงสร้างเราให้มีสติปัญญา มีลักษณะนิสัย มีร่างกาย และถ้าเราตัดสินว่าตัวเราไม่เหมาะที่จะได้รับการไถ่…

พระเจ้า รัก เรา

25. พระเยซูทรงรักคนบาป – คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

พระเยซูทรงรักคนบาป – คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน พระองค์ไม่ได้เลือกคนเก่ง คน Profile ดี คนที่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้า หรือคนดีในสายตาเรา แต่ทรงเลือก รัก ให้อภัย และให้โอกาสคนบาป; อย่าทับถมตัวเอง …

จากพระธรรมมัทธิว 9:9-13
เทศนาโดย ครูศาสนา ดร. วิริยะ ทิพยวรการกูร
อาจารย์ประจำหมวดพันธสัญญาใหม่

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ พระเจ้า รัก เรา

สังเคราะห์: Interconex

Check Also
Close
Back to top button