Wiki Thai

25 บัตร เหรียญ ราชการ ชายแดน 06/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ บัตร เหรียญ ราชการ ชายแดน บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

บัตร เหรียญ ราชการ ชายแดน

รูปภาพสำหรับคำหลัก: บัตร เหรียญ ราชการ ชายแดน

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ บัตร เหรียญ ราชการ ชายแดน

บัตร เหรียญ ราชการ ชายแดน

1. เหรียญราชการชายแดน – วิกิพีเดีย

เหรียญราชการชายแดน – วิกิพีเดีย เหรียญราชการชายแดน (อังกฤษ: The Border Service Medal) ใช้อักษรย่อว่า ช.ด. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร …

เหรียญราชการชายแดน (อังกฤษ: The Border Service Medal) ใช้อักษรย่อว่า ช.ด. เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น สำหรับพระราชทานแก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติราชการชายแดนเป็นพิเศษ ตามพระราชบัญญัติเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2497 เมื่อวันที่ …

2. ระบบค้นหาผู้ที่ได้รับเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน

ระบบค้นหาผู้ที่ได้รับเหรียญราชการชายแดน และเหรียญพิทักษ์เสรีชน หน้าแรก · เหรียญราชการชายแดน · เหรียญพิทักษ์เสรีชน · ราชกิจจานุเบกษา; สำหรับเจ้าหน้าที่. ค้นหาเหรียญราชการชายแดน. กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา. ชื่อ. นามสกุล.

นามสกุล

3. เหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน – จังหวัด 4.0

เหรียญราชการชายแดนและเหรียญพิทักษ์เสรีชน – จังหวัด 4.0 แบบฟอร์ม : Download คำขอมีบัตรและแบบมีบัตร โดยสามารถพิมพ์ข้อมูล (ชื่อ – นามสกุล) ในบัตรได้แบบคำขอมีบัตร. เหรียญพิทักษ์เสรีชน · เหรียญราชการชายแดน. แบบบัตรประจำ …

Post Views:
3,200

4. รายละเอียดแบบฟอร์ม

รายละเอียดแบบฟอร์ม แบบคำขอมีบัตร ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน . … แบบคำขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน ( ส.ช.1).doc … แบบฟอร์มขอลาออก (พนักงานราชการ/ลูกจ้าง)[31-05-2558]

แบบคำขอมีบัตร ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน

    แบบคำขอมีบัตร ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน .
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-07-2558

5. การเสนอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ …

การเสนอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนจังหวัดชายแดนใต้ … การเสนอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนจังหวัดชายแดนใต้,ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ถ.เดชา ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000.

ขั้นตอนการทำบัตรเหรียญราชการชายแดน

(4.64 MB. | ดาวน์โหลด 3093)

6. การให้บริการออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรี …

การให้บริการออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรี … จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ใodkiดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน …

จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ใodkiดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน โดยดำเนินการออกบัตรให้กับผู้ได้รับพระราชทาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับบำเหน็จบำนาญ และประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ…

7. ตอบ คำถาม – ราชกิจจานุเบกษา

ตอบ คำถาม – ราชกิจจานุเบกษา คำถาม. 1 บัตรเหรียญราชการชายแดน หมดอายุ แต่ 9 ก.ย 51. 2 บัตรพิทักษ์เสรีชน หมดอายุแต่ 9 ก.ย. 51. มีขั้นตอน และหลักฐานอย่างไร. จาก คุณ ด.ต.

1 บัตรเหรียญราชการชายแดน  หมดอายุ แต่ 9 ก.ย 51

8. ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการ ชายแดน สิทธิของผู้ …

ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการ ชายแดน สิทธิของผู้ … ระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการ ชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญ และบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. 2511. Date: 2511-06-20 …

กฎหมาย กฎ และระเบียบ เกี่ยวกับรัฐสภา

9. การขอมีบัตรฯผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

การขอมีบัตรฯผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน การขอมีบัตรฯผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน · สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ · สำเนา …

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการทำบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทาน เหรียญราชการชายแดน 

10. เอกสารเผยแพร่ – จังหวัดอุตรดิตถ์

เอกสารเผยแพร่ – จังหวัดอุตรดิตถ์ คู่มือการขอทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน(ตามหนังสือที่ อต 0017.3ว3320 ลว 4 กค 62).

คู่มือการขอทำบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน(ตามหนังสือที่ อต 0017.3ว3320 ลว 4 กค 62)

บัตร เหรียญ ราชการ ชายแดน

11. พระราชทานเหรียญราชการชายแดน แก่จนท.ปฏิบัติงานชายแดนใต้ …

พระราชทานเหรียญราชการชายแดน แก่จนท.ปฏิบัติงานชายแดนใต้ … ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน … สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ.2511 จํานวน 6,266 ราย ตั้งแต่วันที่ 7 พ…

12. สำนักงาน จังหวัด พิษณุโลก

สำนักงาน จังหวัด พิษณุโลก เรื่อง ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทาน เหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ณ ศาลากลางจังหวัด. 2. เรื่อง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี …

1. เรื่อง ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทาน เหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน ณ ศาลากลางจังหวัด

13. ยินดีต้อนรับ :: กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ยินดีต้อนรับ :: กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แบบคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน. Download. จำนวนไฟล์แนบ (1). ไฟล์ 1 :แบบคําขอมีบัตรประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2548.PDF.

ไฟล์ 1 :แบบคําขอมีบัตรประจําตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน พ.ศ. 2548.PDF

14. การขอทำบัตรและเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

การขอทำบัตรและเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน หน้าแรก / งานบริหารบุคคล / การขอทำบัตรและเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน. จำนวนผู้เข้าชม : 746. แนวทางขอมีบัตรเหรียญชายแดน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อบจ.ยะลา1 ถนนวงเวียน 2 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลาโทรศัพท์ : 073-203610 โทรสาร : 073-203621Email : yalapaoinfo@gmail.com

15. โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ – ⚓️ #หลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและ …

โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ – ⚓️ #หลักฐานเพื่อขอรับสิทธิพิเศษและ … … หรือ เป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ เหรียญราชการชายแดน เหรียญพิทักษ์เสรีชน หรือบัตรผ่านศึก ชั้น 1 – 4 (ตามผนวก ก.) …

Sembra che tu stia usando in modo errato questa funzione andando troppo velocemente. Ti è stato temporaneamente impedito di usarla.

16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – หน้า 2

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – หน้า 2 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจัดทำคำขอมีบัตรประจำตัวเหรียญราชการชายแดน … สถิติการออกบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564.pdf: (38.58 KiB) …

โพสต์

โดย nathee » พฤหัสบดี พ.ค. 13, 2021 1:30 pm

17. งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ งานขอมีบัตรเหรียญ …

งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ งานขอมีบัตรเหรียญ … หน้าแรก › งานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ งานขอมีบัตรเหรียญพิทักษ์เสรีชน ราชการชายแดน ขอหนังสือรับรอง ทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ งานจัดทำข้อมูลทะเบียน …

📞 ต่อ 406 : หน้าห้อง ผอ.สพป.📞 ต่อ 101, 107-110, 444 : กลุ่มอำนวยการ📞 ต่อ 311-314 : กลุ่มนโยบายและแผน📞 ต่อ 201-202 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา📞 ต่อ 319 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

18. ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน

ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ประกาศกระทรวงมหาดไทย. เรื่อง แบบบัตรและแบบคำขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน. อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๑๕ …

                 
มีบัตรใหม่ เนื่องจาก        
บัตรหมดอายุ           บัตรหาย        
บัตรถูกทำลาย

19. เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www …

เทศบาลตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www … การให้บริการการออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน. รายละเอียดข่าว.

การให้บริการการออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน

บัตร เหรียญ ราชการ ชายแดน

20. โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน พลเรือน ทหาร …

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน พลเรือน ทหาร … ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่ … และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ. ศ.

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.ศ. 2511 จํานวน 7,582 ราย ต้ังแต่วันที่ 2…

บัตร เหรียญ ราชการ ชายแดน

21. โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน 10,094 ราย สยามรัฐ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญราชการชายแดน 10,094 ราย สยามรัฐ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน จำนวน 2 ฉบับ รวม 10094 …

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน จำนวน 2 ฉบับ รวม 10,094 ราย ดังนี้
– ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชการชายแดน ให้แก่ เจ้าหน้าที่…

22. จังหวัดแพร่ให้บริการออกบัตรพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และ …

จังหวัดแพร่ให้บริการออกบัตรพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และ … การพิจารณารับเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดนนั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณเหรียญที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดสรรให้กับกระทรวงมหาดไทยในแต่ละ …

        สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รับแจ้งจาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ว่า จังหวัดแพร่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน&nbsp…

23. pg slot 66

pg slot 66 -ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ความว่า … สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.

The requested URL was not found on this server.

24. แบบฟอร์มคำขอมีบัตร บัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัว

แบบฟอร์มคำขอมีบัตร บัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัว แบบฟอร์มคำขอมีบัตร บัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรประจำตัว ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญราชการชายแดน. 3 ก.ค. 2019 02:21. แบบฟอร์มงานการเจ้าหน้าที่. ดาวน์โหลด.

120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8 อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

25. โป ก เก อ-【ผล สลาก งวด 1 มี ค 63】

โป ก เก อ-【ผล สลาก งวด 1 มี ค 63】 -ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน ความว่า … สิทธิของผู้ได้รับพระราชทาน และการเรียกเหรียญและบัตรเหรียญราชการชายแดนคืน พ.

The page you requested was not found.

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ บัตร เหรียญ ราชการ ชายแดน

สังเคราะห์: Interconex

Back to top button