Wiki Thai

24 นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน 05/2024

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: นิราศกวางตุ้ง, พระยามหานุภาพ ประวัติ, พระยามหานุภาพ อ้น, นิราศกวางตุ้ง pdf, เพลงยาวพระยามหานุภาพ, นิราศกวางตุ้ง คุณค่า, นิราศเมืองกวางตุ้ง เนื้อหา, นิราศกวางตุ้ง ลักษณะคําประพันธ์

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

รูปภาพสำหรับคำหลัก: นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

1. นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน – Yummyam21 – Google Sites

นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน – Yummyam21 – Google Sites ผู้แต่ง : พระยามหานุภาพ. ​ จุดมุ่งหมายในการแต่ง : เพื่อเล่าเรื่องการเดินทางโดยเรือสำเภาไปกรุงปักกิ่งกับคณะราชทูตไทย ซึ่งไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้ากรุงจีน …

    ​    ลักษณะคำประพันธ์
: กลอนนิราศ  คือกลอนสุภาพ
แต่จะขึ้นต้นด้วยวรรครับ และลงท้ายด้วย  เอย
นิราศเรื่องนี้มีความยาว  285  บท
 

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

2. นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2324

นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2324 นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2324. Please wait… the Application is Loading.

นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี เมื่อปีฉลู พ.ศ. 2324

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

3. นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี ปีฉลู พ.ศ. 2324

นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี ปีฉลู พ.ศ. 2324 นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี ปีฉลู พ.ศ. 2324. Please wait… the Application is Loading.

ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
: 0-7534-1065, 0-7532-4137-8
: nl_nakonsritammaraj@finearts.go.th

4. พระยามหานุภาพ (อ้น) – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

พระยามหานุภาพ (อ้น) – ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จดหมายเหตุเรื่องพระราชไมตรีระหว่างกรุงจีนและนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน. พระนคร : ม.ป.ท. 2507. (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนายโฆสิต เวชชาชีวะ พ.ศ.2507) …

1. นิราศกวางตุ้ง  หรือ  นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน

5. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า นิราศเมืองกวางตุ้ง เป็นกลอนนิราศที่แต่งขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เพราะ …

นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า นิราศเมืองกวางตุ้ง เป็นกลอนนิราศที่แต่งขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีความสำคัญยิ่งในทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นจดหมายเหตุฉบับเดียวที่ปรากฏรายการ เรื่องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงแต่งราชทูต ไปเจริญทางพระราชไมตรี ณ กรุงปักกิ่ง นับเป็น วรรณกรรมล้ำค่…

6. พระยามหานุภาพ (อัน) – วิกิพีเดีย

พระยามหานุภาพ (อัน) – วิกิพีเดีย … และสมัยรัชกาลที่ 1 ประวัติของท่านไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบแต่เพียงว่าได้ร่วมเดินทางไปกับคณะทูตเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับจักรพรรดิเฉียนหลง ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อ พ.

พระยามหานุภาพแต่งวรรณคดีไว้ 2 เรื่อง คือ

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

7. นิราศเมืองกวางตุ้ง #ประวัติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงส่งคณะ …

นิราศเมืองกวางตุ้ง #ประวัติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงส่งคณะ … … ส่วนคณะราชทูตเดินทางต่อไปจนถึงปักกิ่ง นายมหานุภาพคงได้แต่งนิราศเรื่องนี้ในระยะเวลานั้น นิราศเรื่องนี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน

8. หนังสือหายาก (Rare Book) – หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

หนังสือหายาก (Rare Book) – หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช 4. Title : นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรีเมื่อปีฉลู พ.ศ …

Title : นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรีเมื่อปีฉลู  พ.ศ. 2325Author : พระยามหานุภาพImprint : พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2463Description : 27 หน้าCall Number : 895.9122  ม 237 น

9. นิราศเมืองกวางตุ้ง : วรรณคดีไทยสมัยธนบุรี – บ้านจอมยุทธ

นิราศเมืองกวางตุ้ง : วรรณคดีไทยสมัยธนบุรี – บ้านจอมยุทธ ประวัติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงส่งคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าเขียนหลง … นิราศเรื่องนี้มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน

ผู้แต่ง ปรากฏข้อความในเรื่องว่าพระยามหานุภาพแต่ง
พระยามหานุภาพเป็นข้าราชการในสมัยกรุงธนบุรี รับราชการสืบต่อมาถึงรัชกาลที่ 1
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้บรรดาศักดิ์เป็นพระยามหานุภาพในรัชกาลนี้
พระยามหานุภาพมีงานประพันธ์ซึ่งในรัชกาลที่1 อีกเรื่องหนึ่งคือ เพลงยาว

10. นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี ปีฉลู พ.ศ. 2324

นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี ปีฉลู พ.ศ. 2324 Collection. Cremation and Rare Books; Pridi Banomyong Library Cremation. code, cretu4805. code : cretu4805. Title, นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน …

นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ครั้งกรุงธนบุรี ปีฉลู พ.ศ. 2324
กรมศิลปากร
ฉลุมาศ อักษรมัต, 2464-2503 ,อักษรมัต (นาม) ,หนังสืองานศพ ,หนังสืออนุสรณ์งานศพ ,Cremation

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

11. ใครคือผู้แต่งนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน – Pantip

ใครคือผู้แต่งนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน – Pantip วรรณคดี วรรณกรรม การศึกษา ภาษาไทย ประวัติศาสตร์สมัยธนบุรี. ใครคือผู้แต่งนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ระหว่าง พระยามหานุภาพ(อ้น) กับ หลวงนายศักดิ์ (ภู่) คะ?

ใครคือผู้แต่งนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน ระหว่าง พระยามหานุภาพ(อ้น) กับ หลวงนายศักดิ์ (ภู่) คะ?

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

12. พระยามหานุภาพ (อัน) – Wikiwand

พระยามหานุภาพ (อัน) – Wikiwand พระยามหานุภาพ มีชีวิตอยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมัยรัชกาลที่ 1 … นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน หรือนิราศกวางตุ้ง; เพลงยาวของพระยามหานุภาพ.

พระยามหานุภาพ (อัน) มีชีวิตอยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมัยรัชกาลที่ 1 ประวัติของท่านไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบแต่เพียงว่าได้ร่วมเดินทางไปกับคณะทูตเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับจักรพรรดิเฉียนหลง ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อ พ.ศ. 2324 แต่จะไปในตำแหน่งใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทางด้านการกวีท่านเป็นผู้มีฝีปากทางกลอนด้วยผ…

interconex/24-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B8%99%E0%B8%B8-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-%E0%B9%84%E0%B8%9B-%E0%B9%80/files/assets/html/skin/images/fbThumb.jpg” alt=”นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน”>

13. 125 – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

125 – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา … เช่น “นิราศพระยามหานุภาพ ไปเมืองจีน” มีว่า “อันพวกผู้อยู่ขายจ ำหน่ายของ … นอกจากนั้น ใน โคลงนิราศพระยาตรัง ก็มีโคลงพรรณนาความเศร้าโศกจน “ผอมไผ่” …

ความส� ำคั ญของการสะกดค� ำในเอกสารเก่า 120 The Journal of the Royal Society of Thailand Vol. 41 No. 1 January-March 2016 ค� ำว่า ไผ่ผอม นี้ บางทีก็สับล� ำดับของค� ำ ใช้ว่า ผอมไผ่ เช่น “นิราศพระยามหานุภาพ ไปเมืองจีน” มีว่า “อันพวกผู้อยู่ขายจ� ำหน่ายของ แต่นั่งตรองนอนตรอมจน ผอมไผ่ ” นอกจากนั้น ใน โค…

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

14. นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน – เมธีนันทะ

นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน – เมธีนันทะ นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน. สรวมชีพบังคมบรมนารถ ด้วยภักดีชุลีลาบาท อภิวาทขอเบื้องพระบารมี เป็นร่มโพธิ์สุวรรณกั้นเกศ …

สรวมชีพบังคมบรมนารถ  ด้วยภักดีชุลีลาบาท  อภิวาทขอเบื้องพระบารมี  เป็นร่มโพธิ์สุวรรณกั้นเกศ  ไปประเทศกวางตุ้งกรุงศรี  เป็นจดหมายมาถวายด้วยภักดี  ตามที่ไปสดับเดิมความ  แรกราชดำริตริตรองถวิล  จะเหยียบพื้นปัถพินให้งามสนาม  จะสร้างสรรค์ดังสวรรค์ที่เรืองราม&nbs…

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

15. พระยามหานุภาพ (อัน) – NiNa.Az

พระยามหานุภาพ (อัน) – NiNa.Az นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน หรือนิราศกวางตุ้ง · เพลงยาวของพระยามหานุภาพ. บทความเกี่ยวกับชีวประวัตินี้ยังเป็นโครง คุณสามารถช่วยวิกิพีเดียได้โดยเพิ่ม …

พระยามหานุภาพ (อัน) มีชีวิตอยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสมัยรัชกาลที่ 1 ประวัติของท่านไม่ปรากฏแน่ชัด ทราบแต่เพียงว่าได้ร่วมเดินทางไปกับคณะทูตเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับจักรพรรดิเฉียนหลง ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อ พ.ศ. 2324 แต่จะไปในตำแหน่งใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทางด้านการกวีท่านเป็นผู้มีฝีปากทางกลอนด้วยผ…

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

16. จดหมายเหตุ เรื่องพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีนและนิราศ …

จดหมายเหตุ เรื่องพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีนและนิราศ … จดหมายเหตุ เรื่องพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีนและนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน · หมวดหมู่ : หนังสืออนุสรณ์งานศพ · รหัสสินค้า : 023003 …

  เรื่องพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีนนี้  พระเจนจีนอักษร (สุดใจ ตันฑากาศ) เจ้าหน้าที่ในหอสมุดวัชิรญาณสำหรับพระนคร  ได้แปลจากหนังสือจีน 5 เรื่องออกเป็นภาษาไทย  โดยแปลเฉพาะตอนที่กล่าวถึงประเทศไทยเท่านั้น  แล้วเรียบเรียงขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู…

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

17. ลิลิตเพชรมงกุฎ นิราศกวางตุ้ง | Fun – Quizizz

ลิลิตเพชรมงกุฎ นิราศกวางตุ้ง | Fun – Quizizz นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนแตกต่างจากนิราศเรื่องอื่นอย่างไร. answer choices. บรรยายถึงคนที่รักทุกฉาก ทุกตอน. เพื่อบรรยายถึงสิ่งที่ได้พบเจอ.

18. วรรณกรรม | นิทรรศการดิจิทัลศิลปกรรมกรุงธนบุรี

วรรณกรรม | นิทรรศการดิจิทัลศิลปกรรมกรุงธนบุรี … เรื่อง คือ 1) บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 2) ลิลิตเพชรมงกุฎ 3) อิเหนาคำฉันท์ 4) โคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และ 5) นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน …

ปรากฏบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นบทละครของหลวง โดยทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในปีพุทธศักราช 2313 โดยเขียนลงในสมุดไทยและมีการชุบเส้นทอง ในปีพุทธศักราช 2323 ภายหลังจากสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จกลับจากการไปรวบรวมชุมนุมนครศรีธรรมราช มาอยู่ในพระราชอาณาจักร…

19. จดหมายเหตุเรื่องพระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน นิราศ …

จดหมายเหตุเรื่องพระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน นิราศ … จดหมายเหตุเรื่องพระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนและกายคฤหะหรือเรือนคือกาย/ แปลโดย พระเจนจีนอักษร (สุดใจ ตัณฑากาศ).

Call number: 327.593051 จ132 Material type: BookPublisher: พระนคร : กรมศิลปากร, 2505Description: 1 เล่ม [หน้าไม่เรียงลำดับ] : ภาพประกอบOther title: พระราชไมตรีในระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีนและกายคฤหะหรือเรือนคือกาย [Portion of title] | นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน [Porti…

20. นิราศกวางตุ้ง – เรือนไทย

นิราศกวางตุ้ง – เรือนไทย พระยามหานุภาพ (อัน) มีชีวิตอยู่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช … ลงเรือจีนไป ขบวนเรือแล่นเข้าแม่น้ำไปสองวัน จึงถึงเมืองกวางตุ้ง …

“คำว่า อุปทม ที่ปรากฏอยู่ใน นิราศกวางตุ้ง คือ กามโรค ชนิดหนึ่งในคัมภีร์มุจฉาปักขันทิกาอุปทม (อุปทังสโรค) แบ่งออกได้ ๔ จำพวก”

21. ประชุมนิราศต่างประเทศ / บรรณาธิการ อรสา สายบัว. – WEB OPAC

ประชุมนิราศต่างประเทศ / บรรณาธิการ อรสา สายบัว. – WEB OPAC Contents, ต้นทางฝรั่งเศส — นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน — นิราศเมืองเทศ — นิราศทัพเวียงจันท์ — นิราศลอนดอน — กลอนนิราศเกาะแก้วกาลกัตตา.

22. Čhotmāihēt phrarātchamaitrī rawāng Krung Sayām læ Krung …

Čhotmāihēt phrarātchamaitrī rawāng Krung Sayām læ Krung … … Sayām læ Krung Čhīn læ Nirāt Phrayā Mahānuphāp pai Mư̄ang Čhīn จดหมายเหตุเรื่องพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับกรุงจีน และนิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน.

Khōsit Wētchāchīwa.  (2507).  Čhotmāihēt phrarātchamaitrī rawāng Krung Sayām læ Krung Čhīn læ Nirāt Phrayā Mahānuphāp pai Mư̄ang Čhīn.  [Bangkok] :  Nitsai Wētchāchīwa

นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

23. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 65 โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี นิราศ …

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 65 โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี นิราศ … 1/10. ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 65 โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน 2535 ปกอ่อน. รหัส …

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
สาขาตลาดปฐมมงคล นครปฐม ออมทรัพย์

นายธนธน นวมารค

516-xxxxxx-6

24. วรรณคดีสมัยธนบุรี – Flip eBook Pages 51-100 | AnyFlip

วรรณคดีสมัยธนบุรี – Flip eBook Pages 51-100 | AnyFlip พนกั งานพาคณะทูตเดินทางต่อไปจนถึงท่าเรือเมืองกวางตุง้ ท่ีนี่ … ลกั ษณะเนือ้ หา นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน มีเน้ือหาที่แปลก

คร้ันในสมยั ธนบุรี เมอ่ื พระยามหานุภาพแต่งนิราศกไ็ ม่ได้ให้ความสาคญั แก่การคร่าครวญถึงนาง มีแต่เพียงตอนตน้ เร่ืองท่ีเร่ิมเดินทางกวไี ดก้ ล่าวถึงความอาลยั คนขา้ งหลงั แต่กม็ ิไดบ้ ่งบอกวา่ เป็นนางอนั เป็นที่รักเท่าน้นั แต่หมายรวมไปถึงครอบครัว

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ นิราศ พระยา มหา นุ ภาพ ไป เมือง จีน

สังเคราะห์: Interconex

Back to top button