Wiki Thai

23 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ 09/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเหนือ หัตถกรรม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเหนือ โคมลอย, ภาพ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาคเหนือ, ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ ผ้าไหม, ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคกลาง, ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีอะไรบ้าง, ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเหนือ ร่ม, ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ เชียงราย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

interconex/a/longwittaya.ac.th/phmui-payya-thxng-thxng-thin-khxng-taela-phakh/_/rsrc/1527750787158/config/customLogo.gif?revision=2″ alt=”ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ”>

1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภาค – Google Sites

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภาค – Google Sites ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือที่สำคัญ มีดังนี้. 1.1 งานหัตถกรรม ได้แก่ งานแกะสลักไม้และภาชนะเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่. ผ้าไหมยกดอก จังหวัดลำพูน และผ้าตีนจก …

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

2. ภาคเหนือ – ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาคเหนือ – ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเหนือ · เป็นว่าวลม คือ ใช้ปล่อยในเวลากลางวัน และว่าวไฟใช้ปล่อยเวลา · กลางคืนโคมลอยมีลักษณะคล้ายลูกบอลลูน วัตถุประสงค์ ในการ · ปล่อยโคมลอยโดยทั่วไปแล้วชาวบ้านจะ …

ลักษณะเรือนไทย
มีลักษณะเรือนเตี้ย เจาะช่องหน้าต่างแคบ เล็ก เพื่อกันลมหนาว การจัดกลุ่มอาคาร วางแปลนห้องสองข้างสมดุล โดยการใช้ประโยชน์ไม่เหมือนกัน เชื่อมต่อด้วยชาน มีกาแลตกแต่งเพื่อความงามและความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาภ ลักษณะเรือนไทย แบ่งเป็น ๓ แบบ
๑. แบบเรือนชนบท หรือเรือนเครื่องผูก เป็นเรือนที่มีโครงสร…

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

3. ภูมิปัญญาแต่ละภาค

ภูมิปัญญาแต่ละภาค ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือที่สำคัญ มีดังนี้. 1.1 งานหัตถกรรม ได้แก่ งานแกะสลักไม้และภาชนะเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่.

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

4. ประเพณีภาคเหนือ และวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือ – ท่องเที่ยว

ประเพณีภาคเหนือ และวัฒนธรรมประเพณีภาคเหนือ – ท่องเที่ยว ประเพณีภาคเหนือ เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของภาคเหนือ … หลากหลายทางประเพณีและวัฒนธรรมที่มีความน่าสนใจไม่น้อยไปกว่าภาคอื่นของไทย …

          จะเห็นได้ว่าภาคเหนือของประเทศไทยนั้นประกอบด้วยผู้ที่คนหลากหลายชาติพันธุ์
จึงทำให้มีภาษาถิ่นที่แตกต่างกัน แต่มีสิ่งที่คล้ายคลึงกัน คือ
ความเคารพบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  ก่อให้เกิดรากเหง้าขนบธรรมเนียม
ประเพณี พิธีกรรม มาถึงปัจจุบัน
ซึ่ง…

5. ฐานข้อมูลวิจัยภาคเหนือตอนล่าง – คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ฐานข้อมูลวิจัยภาคเหนือตอนล่าง – คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาคเหนือตอนล่าง. ฐานข้อมูลวิจัยนี้ จัดทำขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. team meeting …

เพื่อให้การดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เพื่อติดต่อประสานงาน และข้อมูลที่ท่านได้แสดงความคิดเห็น รูปถ่าย และ/หรือวิดีโอต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร…

6. 1.ตุง…ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1.ตุง…ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ – มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชุมชนเกาะเกร็ด นนทบุรี ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ อุปสรรคของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ …

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือการพัฒนาอาชีพเครื่องปั้นดินเผา
ชุมชนเกาะเกร็ด นนทบุรี ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและ
อุปสรรคของการใช้ภูมิปัญญาท้…

7. ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภูมิปัญญาชาวบ้าน การฟื้นฟู คือ การรื้อฟื้นสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกำลังจะเลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์ เช่นการรื้อฟื้นดนตรีไทย. การประยุกต์ คือ การปรับหรือการผสมผสานความรู้ …

       
แม้ว่าความรู้เรื่องการค้าขายของคนสมัยก่อนไม่อาจจะนำมาใช้ในระบบตลาดเช่นปัจจุบันได้
เพราะสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่การค้าที่มีจริยธรรมของพ่อค้าในอดีต
ที่ไม่ได้หวังแต่เพียงกำไร แต่คำนึงถึงการช่วยเหลือแบ่งปันเป็นหลัก ยังมีคุณค่าสำหรับปัจจุบัน
นอกนั้น …

8. ภูมิปัญญาในการทอผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ: รูปแบบการเรียนรู้และการ …

ภูมิปัญญาในการทอผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ: รูปแบบการเรียนรู้และการ … ภูมิปัญญาในการทอผ้าพื้นเมืองภาคเหนือ: รูปแบบการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย. Article Title : Indigenous knowledge in northern local weaving: …

กาญจนา เกียรติมณีรัตน์
สุภาพ ฉัตราภรณ์

9. กลุ่มงานวิจัยภาคเหนือ – งานวิจัย – กรมส่งเสริมวัฒนธรรม – กระทรวง …

กลุ่มงานวิจัยภาคเหนือ – งานวิจัย – กรมส่งเสริมวัฒนธรรม – กระทรวง … ชุติภัคศ์ เขมวิมุตติวงศ์, (1214 Hits). เปิดอ่าน (1331 Hits). การศึกษาวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนจากวัฒนธรรมท้องถิ่นของ …

Total: 183 itemsDisplaying: 51 – 60 items

Page 6 of 19

10. รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม่เบื่อ-เทศบาลตำบลบ้าน …

รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม่เบื่อ-เทศบาลตำบลบ้าน … “ ระบบสาธารณูปโภคครบครัน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนร่วมใจพัฒนา รักษาประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาชาวบ้านให้อยู่ …

รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม่เบื่อ หากเรามองหาที่เที่ยวที่อากาศเย็นสบาย สถานที่สวยงาม มีความเป็นธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาที่วิจิตรงดงาม ประเพณีภาคเหนือ และวัฒนธรรมภาคเหนือที่เป็นเอกลักษณ์ รวมกับอาหารเหนือแบบดั้งเดิม ก็คงจะนึกนึงภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็น ทริปเชียงใหม่…

11. เครื่องจักสานภาคเหนือ – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

เครื่องจักสานภาคเหนือ – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ภาชนะจักสานประเภทกระบุง, เครื่องจักสานภาคเหนือ ภาคเหนือ หรือล้านนาไทย เป็นดินแดนที่มีศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น เป็นของตนเอง เป็นเหตุ …

เครื่องจักสานของภาคเหนือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโดดเด่นอีกอย่างหนึ่ง คือ น้ำทุ่ง หรือ
น้ำถุ้ง เป็นภาชนะสานด้วยไม้ไผ่
ยาด้วยชันและน้ำมันยาง ใช้สำหรับตักน้ำจากบ่อน้ำ
รูปร่างของน้ำทุ่งเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยเป็นอย่างดีคือ
มีลักษณะคล้ายกรวยป้อมๆ ส่วนก้นมนแหลม ที่
ปากมีไม้ไขว้กันเป็นหูสำหรับผูกกับเชื…

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

12. ศูนย์วัฒนธรรมล้านนา (ไต) สืบสาน “ฝ้าย” พืช ท้องถิ่น ของภาคเหนือ

ศูนย์วัฒนธรรมล้านนา (ไต) สืบสาน “ฝ้าย” พืช ท้องถิ่น ของภาคเหนือ ดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือของ “โครงการการวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาฝ้ายท้องถิ่นภาคเหนือด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” …

ภายในงานได้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การฝึกย้อมฝ้ายด้วยมะเกลือแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น จากวิทยากรผู้ชำนาญ การอบรมเชิงปฏิบัติการการย้อมฝ้ายด้วยมะเกลือแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถเรียนรู้วิธีการย้อมผ้าจากภูมิปัญญาที่หลากหลายผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเครือข่ายผู้ผลิตงานหัตถกรรมสิ่งท…

13. ภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนา

ภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนา สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา. Categories Navigation Menu. หน้าแรก · สารจากประธาน · Sitemap · เกี่ยวกับเรา · ติดต่อ …

พิธีกรรมความเชื่อของคนล้านนา   ในอดีตการณ์ในโบราณถิ่นล้านนาต้องหาที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจ                 ทางกาย   เราต้องอาศัยสมุนไพร(ลูกของป่า)ใกล้ตัวเป็นปัจจัยสี่ ได้แก่  ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่ง…

14. ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ | ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีส่วนส่งเสริมการ …

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ | ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีส่วนส่งเสริมการ … ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ วิชาสังคมและวัฒนธรรมไทย จัดทำโดย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 17 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยจัดทำโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 17คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

15. หน่วยข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

หน่วยข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร หน่วยข้อมูลท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่าง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร … ด้วยการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด …

จาก พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต้องเร่งปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เพื่อปฏิบัติภารกิจหลักที่สำคัญ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่มีการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตลอดจนมีการประเมินแผนและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นระบบ โดยมุ่งกระจายโอกาสและความเ…

16. สุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น 1/2564 (อาจารย์ธนวัฒน์ …

สุนทรียศาสตร์และภูมิปัญญาศิลปกรรมท้องถิ่น 1/2564 (อาจารย์ธนวัฒน์ … ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือ ลักษณะทั่วไปของภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ … ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และอภิปรายรูปแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือ …

งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่อยู่ : 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000โทรศัพท์ 073-299699 ต่อ 23200 e-Mail : ite@yru.ac.th

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

17. ภูมิปัญญาท้องถิ่น – เทศบาลนครปากเกร็ด

ภูมิปัญญาท้องถิ่น – เทศบาลนครปากเกร็ด ภูมิปัญญาท้องถิ่น . ในปัจจุบันเมืองไทยเราได้กลายเป็นประเทศเปิดที่รับเอาความรู้และเทคโนโลยีของต่างชาติเข้ามาอย่างมากมาย …

🧠ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) หรือปัญญาชนชาวบ้านหรือปัญญาชนท้องถิ่น (Intellectual Organic) หมายถึง “พื้นเพรากฐานของความรู้ของชาวบ้าน หรือความรอบรู้ของชาวบ้านที่เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์สืบเนื่องต่อกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณ์ด้วยตนเองหรือทางอ้…

18. ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเทศบาลตำบลบ้านกลาง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเทศบาลตำบลบ้านกลาง เครื่องจักสานในภาคเหนือ มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากภาคอื่น สภาพการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ทำให้ภาคเหนือเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือเครื่องใช้จักสานที่สำคัญ …

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องการทำมาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การทำเครื่องมือการเกษต…

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

19. ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมภาคเหนือ

ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมภาคเหนือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ แบ่ง ๔ กลุ่ม … ๑.๑ นิทานปรัมปราเรื่องมนุษย์เกิดจากน้ำเต้า สะท้อนการใช้ภูมิปัญญาสอนให้รู้จักรักพืชพรรณซึ่งเปรียบ …

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ แบ่ง ๔ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ คติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการพื้นฐานขององค์แห่งความรู้คือ การประกอบพิธีกรรมต่าง
ๆ โดยสามารถ
ดำ รงชีวิตอยู่ได้ โดยการพึ่งพาธรรมชาติ ความคิดความเชื่อเหล่านี้จะนำมาสู่การพัฒนาชีวิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ได้แก่

20. ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.”

ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital “วช.” ฤทัย เรืองธรรมสิงห์. (2549) ศักยภาพภูมิปัญญาไทย ด้านอาหารพื้นบ้านภาคเหนือตอนบน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

โทร. 02-561-2445 ต่อ 711, 712  | dric@nrct.go.th

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

21. จากตลาดนัดแห่งแรกของภาคเหนือ สู่โรงเรียนสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี …

จากตลาดนัดแห่งแรกของภาคเหนือ สู่โรงเรียนสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี … โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา โรงเรียนที่สอนเพียงวิชาเดียว และมีคุณครูเป็นป้ออุ๊ย แม่อุ๊ย.

“ในวันเปิดบ้าน แต่ละคนที่มามีภูมิหลังต่างกันมาก แต่พอเริ่มเล่น ก็ไม่มีใครสนใจว่าคนไหนเจ๋งมาจากไหน ทุกคนเข้าโหมดเดียวกันคือวิ่งหนียังไงไม่ให้โดนแปะ แม้มันจะเหนื่อยและเล่นได้ไม่นานเท่าตอนเด็ก ๆ แต่ความสนุกมันไม่ต่างกันเลย เราว่าสังคมทุกวันนี้ที่มันผันผวน ยุ่งเหยิง และการแข่งขันสูง ถ้าเราไม่เก่ง ไม่มีท…

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

22. ภาคเหนือ – ลายผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

ภาคเหนือ – ลายผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ผ้าที่ทอในบริเวณภาคเหนือหรือล้านนา ปัจจุบันคือบริเวณภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน จนถึงดินแดนบางส่วนของ …

๑. ลายล้วงหรือเกาะ คือ การสร้างลายด้วยวิธีล้วงด้วยมือ คือใช้เส้นด้ายสีต่างๆ สอดลงไปในเส้นด้ายยืนตามจังหวะที่กำหนดให้เป็นลายคล้ายการสานขัด จากนั้นจะใช้ฟืมกระแทกเส้นด้ายให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกัน ผ้าลายล้วงที่มีชือเสียงคือ ผ้าลายน้ำไหล หรือ ผ้าลายน้ำไหลเมืองน่าน ซึ่งเกิดจากการล้วงให้ลายต่อกันเป็นทางยาว …

ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

23. ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือ ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือที่สำคัญ มีดังนี้ 1.1 งานหัตถกรรม ได้แก่ งานแกะสลักไม้และภาชนะเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่างภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือที่สำคัญ มีดังนี้1.1 งานหัตถกรรม ได้แก่ งานแกะสลักไม้และภาชนะเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่ผ้าไหมยกดอก จังหวัดลำพูน และผ้าตีนจกบ้านนามน จังหวัดแพร่ เป็นต้น1.2 ภาษิตสอนใจ ที่เรียกว่า “ล้านนาภาษิต” สอนให้ผู้คนเคารพกฎระเบียบของสังคม เช่น ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักการแบ่งป…

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ

สังเคราะห์: Interconex

Interconex

INTERCONEX Training and Study Abroad Counseling Center เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมส่งเสริมการศึกษา หมายเลขใบอนุญาต 7438/CN – SGD&DT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc ข้อมูลติดต่ออินเตอร์โคเน็กซ์ เว็บไซต์: https://interconex.edu.vn/ โทรศัพท์: 0906219208 อีเมล: info.interconex@gmail.com ที่อยู่: Alley 24 Vo Chi Cong Street, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Back to top button