Wiki Thai

22 แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์ 09/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: แบบทดสอบออนไลน์ได้ เกียรติ บัตร ฟรี สิ่งแวดล้อม, เกียรติบัตรออนไลน์ สายวิทย์สุขภาพ, เกียรติ บัตร ออนไลน์ สาย วิทย์ คณิต, เกียรติ บัตร ออนไลน์ วิทยาศาสตร์ ม. ปลาย, เกียรติบัตรออนไลน์ วิทยาศาสตร์เคมี, เกียรติบัตรออนไลน์ ชีววิทยา, อบรมออนไลน์วิทยาศาสตร์ได้เกียรติบัตร 2564 ฟรี, เกียรติบัตรออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

รูปภาพสำหรับคำหลัก: แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

1. รวมลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี เอาใจสายวิทยาศาสตร์

รวมลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี เอาใจสายวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบนี้ถ้าหากมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็จะไม่ยากค่ะโดยในส่วนของคำถามก็จะถามเกี่ยวกับพืชสร้างอาหารได้เองโดย …

แบบทดสอบนี้ถ้าหากมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชก็จะไม่ยากค่ะโดยในส่วนของคำถามก็จะถามเกี่ยวกับพืชสร้างอาหารได้เองโดยการสังเคราะห์ด้วยแสงอาหารดังกล่าวคืออะไร  ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงรงควัตถุสีเขียวที่พืชใช้เรียกว่า ส่วนใดของพืชที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง …

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

2. รวมลิงก์แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้เกียรติบัตรฟรี

รวมลิงก์แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้เกียรติบัตรฟรี รวมลิงก์แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้เกียรติบัตรฟรี · https://bit.ly/3cTeFJN · https://bit.ly/3cWeeOJ · https://bit.ly/3q9UHzI · https:// …

♡ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ♡

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

3. แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่าน …

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่าน … แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตร โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย …

หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทันทีทางอีเมล โดยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

4. แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สัตว์โลกน่ารู้ ผ่านเกณฑ์ 70 % จะได้รับ …

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สัตว์โลกน่ารู้ ผ่านเกณฑ์ 70 % จะได้รับ … แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง สัตว์โลกน่ารู้ ผ่านเกณฑ์ 70 % จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว – สื่อการสอนฟรี.com.

คำชี้แจง : 1 แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70% จะได้รับเกียรติบัตร2. ใบเกียรติบัตรจะถูกส่งไปยัง E-mail ที่กรอกไว้หลังทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยขอขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

5. แบบทดสอบออนไลน์ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อุทยาน …

แบบทดสอบออนไลน์ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อุทยาน … ผู้ที่ทำแบบทดสอบออนไลน์ผ่าน สามารถรับเกียรติบัตร … ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี …

แแบบทดสอบออนไลน์ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครูตอเต่า

6. สะสมเกียรติบัตรออนไลน์ – Facebook

สะสมเกียรติบัตรออนไลน์ – Facebook ร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตรกับ กศน. … ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบทดสอบได้คะแนน 80% ขึ้นไป … ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการอบรม !!!

Похоже, что вы злоупотребляли этой функцией. Она для вас теперь временно заблокирована.

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

7. แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ รับเกียรติบัตร …

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ รับเกียรติบัตร … ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ …

ขอเชิญทุกท่านทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ รับเกียรติบัตรฟรี จำกัด 100 ใบ/วัน แบบทดสอบนี้มีจำนวน 20 ข้อ เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว ทำผ่านร้อยละ 60 จะได้เกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

8. แบบทดสอบออนไลน์ ฐานกิจกรรม เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวัน …

แบบทดสอบออนไลน์ ฐานกิจกรรม เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวัน … แบบทดสอบออนไลน์ ฐานกิจกรรม เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ รับเกียรติบัตรฟรี. … จะได้รับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ได้ … เกียรติบัตรที่จะได้รับ.

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ ฐานกิจกรรม เรื่อง ประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์ รับเกียรติบัตรฟรีกิจกรรมฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ โดยมีฐานการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาความรู้ในแต่ละฐาน จากนั้นเข้ารับการทดสอบประจำฐาน หากสามารถทำข้อสอบได้ผ่านเกณฑ์ท…

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

9. แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ 2565 โดย โรงเรียนสวนรัฐวิทยา …

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ 2565 โดย โรงเรียนสวนรัฐวิทยา … ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดท่านจะได้รับเกียรติบัตรฟรี; เมื่อท่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถรับเกียรติบัตรได้ที่ระบบสืบค้นเกียรติบัตร …

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันวิทยาศาสตร์ 2565 โดย โรงเรียนสวนรัฐวิทยา รับเกียรติบัตรฟรีทางอีเมล เมื่อผู้ทดสอบทำคะแนนผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ระบบจะส่งเกียรติบัตรไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

10. แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่องการใช้สื่อสังคม …

แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรื่องการใช้สื่อสังคม … (ผ่านเกณฑ์ทดสอบสามารถดาวน์โหลดเกียรบัตรได้ทันที ). ตัวอย่างเกียรติบัตร วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ การใช้สื่อสังคมออนไลน์.

สวัสดีครับ วันนี้ ปันสื่อฟรี ขอนำเสนอ แบบทดสอบออนไลน์ วันวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ เรื่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2565 ผ่านเกณฑ์รับเกียรติบัตรทางทันที

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

11. แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และ …

แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และ … แบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด – เพื่อนครูดอทคอม.

วันนี้ เพื่อนครูดอทคอม ขอนำเสนอรวมแบบทดสอบออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

12. รวม 12 หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์ …

รวม 12 หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์ … เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/vvyk/fzse/#p=20 … ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง …

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา ร้อยเอ็ด จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

13. บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดย …

บทเรียนออนไลน์ พร้อมรับเกียรติบัตร เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดย … แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน คำชี้แจง : 1.แบบทดสอบทั้งหมด 20 ข้อ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 70 % จะได้รับเกียรติบัตร 2.ใบเกียรติบัตรจะถูกส่งไปยัง E-mail …

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว เป็นสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และเป็นอุทยานการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์พื้นฐาน พร้อมทำแบบทดสอบความรู้เพื่อรับเกียรติบัตร เกี่ยวกับเรื่…

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

14. รวมแบบทดสอบวันวิทย์ ได้เกียรติบัตรฟรี!!!! 10 โรงเรียน | moo 1251

รวมแบบทดสอบวันวิทย์ ได้เกียรติบัตรฟรี!!!! 10 โรงเรียน | moo 1251 เนื้อหาของบทความนี้จะเกี่ยวกับแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี นักเรียน หากคุณกำลังมองหาแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี …

Michael W. Fanning เป็นผู้ดูแลระบบและผู้เขียน Oldeenglishconsortium เว็บไซต์ของเราให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการสอนวิทยาศาสตร์แหล่งเรียนรู้ เราจะช่วยคุณในกระบวนการเรียนรู้ของคุณ

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

15. แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กศน.อำเภออุทัย ผ่าน …

แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กศน.อำเภออุทัย ผ่าน … แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ กศน.อำเภออุทัย ผ่านร้อยละ 80 รับเกียรติบัตร – กิจกรรมน่าสนใจ Borihan Edu – เรื่องราวชาวบริหาร.

คำชี้แจง : กศน.อำเภออุทัย จัดกิจกรรมให้ความรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการอ่าน พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล โดยในเดือนสิงหาคม กศน.อำเภออุทัยได้จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมแบบทดสอบออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร…

16. ทำแบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร – โรงเรียนตากพิทยาคม

ทำแบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร – โรงเรียนตากพิทยาคม ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบความรู้วันวิทยาศาสตร์ เพื่อรับเกียรติบัตรทางอีเมลโดยอัตโนมัติ ก็ต่อเมื่อได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 80% …

ประชาสัมพันธ์  เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมทำแบบทดสอบความรู้วันวิทยาศาสตร์  เพื่อรับเกียรติบัตรทางอีเมลโดยอัตโนมัติ  ก็ต่อเมื่อได้คะแนนผ่านเกณฑ์ 80%  จัดงานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนตากพิทยาคม     (แจ้งหมดเขตทำแบบทดสอบความรู้ว…

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

17. วิทย์ ม.3 เกียรติบัตร – โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์

วิทย์ ม.3 เกียรติบัตร – โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ แบบทดสอบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3. คำชี้แจง. แบบทดสอบแต่ละวิชามีจำนวน 10 ข้อ ต้องสอบผ่าน 60 % จึงจะได้รับเกียรติบัตร. คลิกทำข้อสอบ หรือ เลื่อนลงเพื่อทำแบบ …

แบบทดสอบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

18. รวมลิงก์แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้เกียรติบัตรฟรี

รวมลิงก์แบบทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้เกียรติบัตรฟรี ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อพัฒนาตนเอง และมีเกียรติบัตรใส่พอร์ตกันนะคะหรือเอาไว้เก็บสะส.

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เพื่อพัฒนาตนเอง และมีเกียรติบัตรใส่พอร์ตกันนะคะหรือเอาไว้เก็บสะสม ซึ่งในช่วงโควิด-19ทำให้ไม่สามารถออกไปร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ได้ ผู้เขียนจึงรวมรวบเกียรติบัตรออนไลน์ไว้ทั้งหมด4หลักสูตรด้วยกัน แต่ละหลักสูตรจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ หวังว่าบทความนี้จะเป็นปร…

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

19. ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 26 หลักสูตร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และ …

ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 26 หลักสูตร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และ … … ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ 26 หลักสูตร เพื่อวัดความรู้กันค่ะ #ผ่าน80% ขึ้นไป รอรับเกียรติบัตรที่อีเมล์ได้เลยนะคะ.

#ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

20. รวมแบบทดสอบวันวิทย์ ได้เกียรติบัตรฟรี!!!! 10 โรงเรียน | moo 1251

รวมแบบทดสอบวันวิทย์ ได้เกียรติบัตรฟรี!!!! 10 โรงเรียน | moo 1251 หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับเกียรติบัตรออนไลน์ วิทยาศาสตร์ 2564 หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเกียรติบัตรออนไลน์ วิทยาศาสตร์ …

หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับเกียรติบัตรออนไลน์ วิทยาศาสตร์ 2564 หากคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเกียรติบัตรออนไลน์ วิทยาศาสตร์ 2564มาถอดรหัสหัวข้อเกียรติบัตรออนไลน์ วิทยาศาสตร์ 2564กับTraveling Space Museumในโพสต์รวมแบบทดสอบวันวิทย์ ได้เกียรติบัตรฟรี!!!! 10 โรงเรียน | moo 1251นี้.

แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

21. แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ เพื่อรับเกียรติบัตรฟรี จากศูนย์ …

แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ เพื่อรับเกียรติบัตรฟรี จากศูนย์ … จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถ …

เชิญร่วมเรียนรู้และทำแบบทดสอบวัดความรู้เพื่อรับเกียรติบัตรจากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดเมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบโดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน

22. ทำแบบทดสอบ วันวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบ วันวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติบัตร เนื่องในวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ … เชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตร …

เนื่องในวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ และหนึ่งในนั้นคือการทำแบบทดสอบเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ได้ทำข้อสอบ และเปิดโอกาสให้ ทุกคนได้ทดสอบ เมื่อผ่าน 80 % ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตร เข้าทางอีเมล์ส่วนตัว  …

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ แบบทดสอบออนไลน์ได้เกียรติบัตรฟรี วิทยาศาสตร์

สังเคราะห์: Interconex

Interconex

INTERCONEX Training and Study Abroad Counseling Center เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมส่งเสริมการศึกษา หมายเลขใบอนุญาต 7438/CN – SGD&DT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc ข้อมูลติดต่ออินเตอร์โคเน็กซ์ เว็บไซต์: https://interconex.edu.vn/ โทรศัพท์: 0906219208 อีเมล: info.interconex@gmail.com ที่อยู่: Alley 24 Vo Chi Cong Street, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Back to top button