Wiki Thai

22 ส พ ม 16 สงขลา 10/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ส พ ม 16 สงขลา บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: โรงเรียน ในสังกัด ส พ ม 16, สพม.16 เบอร์โทร, บุคลากร ส พ ม 16, สพม.16 my office, สพม.16 สงขลา ที่อยู่, ส พ ม 16 เงินเดือน, สพม.16 my office 2565, สพม.16 my office 2564

ส พ ม 16 สงขลา

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ส พ ม 16 สงขลา

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ส พ ม 16 สงขลา

ส พ ม 16 สงขลา

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล สพม.สงขลา สตูล. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 174 หมู่ที่ 4 ตำบล … พ. พฤ. ศ. ส. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

174 หมู่ที่ 4 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000

โทร.074-260191

ส พ ม 16 สงขลา

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล – Facebook

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล – Facebook … นางสาวฉลวย พีรฉัตรปกรณ์ , นางประจวบ พุทธวาศรี และนางสาวใกล้รุ่ง สำเภาทอง ศึกษานิเทศก์ สพม.สงขลา สตูลเข้านิเทศ ติดตามการเปิดชั้นเรียนของเครือข่ายครู CS …

ดูเหมือนว่าคุณจะใช้คุณสมบัตินี้ในทางที่ผิดโดยการใช้เร็วเกินไป คุณถูกบล็อกจากการใช้โดยชั่วคราว

ส พ ม 16 สงขลา

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ถนนสงขลา – นาทวี ตำบลเขารูปช้าง … สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 http://www.sea16.go.th …

173 หมู่ที่ 4 ถ.สงขลา-นาทวี อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7431-2539 โทรสาร 0-7432-1175 อีเมล์ songkhlapeo@sueksa.go.th, saraban_ska@moe.go.th, info@spe.go.th

ส พ ม 16 สงขลา

4. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (074) 376302. โรงเรียนควนเนียงวิทยา. 709 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220. โทรศัพท์ …

709 หมู่ที่ 2 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220

ส พ ม 16 สงขลา

5. ข่าวประชาสัมพันธ์ – 1 อำเภอ 1 ทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์ – 1 อำเภอ 1 ทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล). สพม.17.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
(สงขลา สตูล)

ส พ ม 16 สงขลา

6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3, สพป.สข.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3, สพป.สข.3 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ A.T.C. รุ่นที่ สข. 04/2559 ( จำนวน 15 รูป / ดู 1750 ครั้ง ). ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป. สงขลา เขต 1,2,3 และ สพม. เขต 16 ( …

192 ม.2 ถ.เพชรเกษม   ตำบลคลองทราย  อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 90160

ส พ ม 16 สงขลา

7. สพม.เขต 16 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน …

สพม.เขต 16 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน … สพม.เขต 16 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมวิบูลรัก (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ส พ ม 16 สงขลา

8. โรงเรียนทับช้างวิทยาคม

โรงเรียนทับช้างวิทยาคม โรงเรียนทับช้างวิทยาคม 90 หมู่ 1 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160 โทร.074595130 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16.

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 256 4 ด้วยความยินดียิ่ง

ส พ ม 16 สงขลา

9. คลังเอกสาร – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

คลังเอกสาร – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สงขลา-สตูล) … ตรัง กระบี่ (63); กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด (232); ข่าวจากกลุ่มงานสพม.

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ (สงขลา-สตูล)  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  โดยทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไ…

ส พ ม 16 สงขลา

10. รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสงขลา – วิกิพีเดีย

รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดสงขลา – วิกิพีเดีย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จังหวัดสงขลาอยู่ในพื้นที่ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล และมีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจำนวน 3 เขต …

จังหวัดสงขลามีโรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งอยู๋ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษา

ส พ ม 16 สงขลา

11. สพม.เขต 16( สงขลา-สตูล) เรื่องเล่าบนเส้นทางความดี 2

สพม.เขต 16( สงขลา-สตูล) เรื่องเล่าบนเส้นทางความดี 2 สพม.เขต 16( สงขลา-สตูล) เรื่องเล่าบนเส้นทางความดี 2 … สพป.ชม.2 ยกระดับผลการประเมิน ITA Online · การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน …

กุมภาพันธ์ 17, 2021กุมภาพันธ์ 17, 2021

ekkamon

0

ส พ ม 16 สงขลา

12. ผู้อำนวยการศังกร รักชูชื่น สพม.16 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากสถานการณ์ …

ผู้อำนวยการศังกร รักชูชื่น สพม.16 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากสถานการณ์ … โรงเรียนปากจ่าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 75 ม. 5 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220. โทรศัพท์ 074-241152 โทรสาร …

โพสเมื่อ :
04 ธ.ค. 2563,09:37  
อ่าน 333 ครั้ง

ส พ ม 16 สงขลา

13. สพม.16 ขานรับนโยบาย ติวเข้มนักเรียน ม.ปลาย ในเขตพัฒนาพิเศษ …

สพม.16 ขานรับนโยบาย ติวเข้มนักเรียน ม.ปลาย ในเขตพัฒนาพิเศษ … เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 สงขลาขานรับนโยบายรัฐบาล ติวเข้มนักเรียน ม.ปลาย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ …

วันนี้(15พ.ย.59) ที่โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คณะวิทยากรและนักเรียน กว่า 200 คน ร่วมน้อมถวายความอาลัยและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นผู้…

ส พ ม 16 สงขลา

14. สำนักงานเขตฯ – สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

สำนักงานเขตฯ – สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด E-money สพป.สข เขต3. • สพม. 16. • E-money สพม. 16. • กระทรวงศึกษาธิการ. • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. • …

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา

ส พ ม 16 สงขลา

15. โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม

โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม หมู่ 8 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ต.จะโหนง อ. … สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สงขลา สตูล) … เว็บไซต์ สพม.

นายเชต บุญเรืองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ ครูชำนาญการ

ส พ ม 16 สงขลา

16. สพม.16 สงขลา เตรียมจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 68 …

สพม.16 สงขลา เตรียมจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 68 … สพม.16 สงขลา เตรียมจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5-7 ก.ย.2561 ภายใต้คำขวัญ “เด็กใต้ก้าวไกล …

นายสุธี บุญญะถิติ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (สพม.16) เปิดเผยว่า การจัด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน” ครั้งที่ 68 ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา …

ส พ ม 16 สงขลา

17. โรงเรียนเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150 สำนักงานเขตพื้นที่ …

โรงเรียนเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150 สำนักงานเขตพื้นที่ … เทพา จ.สงขลา 90150 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 16. … ส่งผลงานเข้าแข่งขัน หัวข้อ, 05 ส.ค. 65 … กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565, 11 พ.ค. 65.

อัตลักษณ์ของโรงเรียนเทพา ตรงเวลา รู้หน้าที่ เป็นคนดี มีความรู้ เอกลักษณ์ของโรงเรียนเทพา รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ส พ ม 16 สงขลา

18. สพม.เขต 16 ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.16 ครั้งที่ …

สพม.เขต 16 ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.16 ครั้งที่ … สพม.เขต 16 ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.16 ครั้งที่ 62 สงขลา – สตูล ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2555 …

 สพม.เขต 16 ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.16 ครั้งที่ 62 สงขลา – สตูล  ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน 2555 โดยโรงเรียนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ http://www.sv.ac.th/web/taksa62 ติดต่อโรงเรียนสงขลาวิทยาคม อ.สิงหนคร อ.สงขลา โทร.074-331454 โดยดำเนินการส่งรายชื่…

ส พ ม 16 สงขลา

19. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เชื่อมโยงภายนอก. สพม.16 · สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ · OBEC Training · OBEC Channel · ห้องเรียน DLIT · นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ · งาน …

ที่อยู่เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000ติดต่อโรงเรียน Tel : 074-311006  Fax : 074-326107 โครงการ SMA Tel : 074-315582โครงการ EGL Tel : 074-311006 ต่อ 403 

ส พ ม 16 สงขลา

20. โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา เชื่อมโยงภายนอก. สพม.16 · สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ · OBEC Training · OBEC Channel · ห้องเรียน DLIT · นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ · งาน …

ที่อยู่เลขที่ 19 ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000ติดต่อโรงเรียน Tel : 074-311006  Fax : 074-326107 โครงการ SMA Tel : 074-315582โครงการ EGL Tel : 074-311006 ต่อ 403 

ส พ ม 16 สงขลา

21. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 (สพม.16 …

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 (สพม.16 … โรงเรียนระโนดวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 เลขที่ 154 หมู่ที่ 3 ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90140

โพสเมื่อ :
18 ม.ค. 2560,08:24  
อ่าน 3350 ครั้ง

ส พ ม 16 สงขลา

22. ส พ ป.ส ข.2 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2

ส พ ป.ส ข.2 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สงขลา เขต 2 … 18 ส.ค. 2565 : 16:04 … เว็บไซด์สำนัก ใน สพฐ. เว็บไซด์ สพป.ต่างๆ · เว็บไซด์ สพม.ต่างๆ …

เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจเธœเธนเน‰เธŠเธ™เธฐเธเธฒเธฃเน€เธชเธ™เธญเธฃเธฒเธ„เธฒ เธ›เธฃเธฐเธเธงเธ”เธฃเธฒเธ„เธฒเธ‹เธทเน‰เธญเธ„เธฃเธธเธ เธฑเธ“เธ‘เนŒเธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ เธฃเธฒเธขเธเธฒเธฃเน‚เธ•เนŠเธฐเน€เธเน‰เธฒเธญเธตเน‰เธฃเธฐเธ”เธฑเธšเธเนˆเธญเธ™เธ›เธฃเธฐเธ…..เธญเนˆเธ…

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ส พ ม 16 สงขลา

สังเคราะห์: Interconex

Interconex

INTERCONEX Training and Study Abroad Counseling Center เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมส่งเสริมการศึกษา หมายเลขใบอนุญาต 7438/CN – SGD&DT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc ข้อมูลติดต่ออินเตอร์โคเน็กซ์ เว็บไซต์: https://interconex.edu.vn/ โทรศัพท์: 0906219208 อีเมล: info.interconex@gmail.com ที่อยู่: Alley 24 Vo Chi Cong Street, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Back to top button