Wiki Thai

20 เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง 06/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: ลวดลายเวียงกาหลง, เวียงกาหลง เซรา มิ ก, ประวัติเวียงกาหลง, ชุมชน เวียงกาหลง

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

รูปภาพสำหรับคำหลัก: เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

1. เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เชียงราย พร้อมที่เที่ยวที่พักใกล้เคียง

เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง เชียงราย พร้อมที่เที่ยวที่พักใกล้เคียง

สล่าทัน ธิจิตตัง มุ่งมั่นพากเพียรศึกษาหาความรู้เรื่องลวดลายเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงด้วยเวลา 18 ปี ลวดลายเหล่านี้แฝงไปด้วยคติแง่คิดมากมายหลายอย่าง โดยมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาด้วยส่วนหนึ่ง บ้านสล่าทัน ธิจิตตัง ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ 3 บ้านทุ่งม่าน ต.เวียงกาหลง โทร. 089-8385874

2. การศึกษาเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาเผากลุ่มเวียงกาหลง

การศึกษาเครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งเตาเผากลุ่มเวียงกาหลง คำบรรยาย: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์))–มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531. Thesis (M.A. (Oriental epigraphy))–Silpakorn University, 1988).

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์))–มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531

3. เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง ของดี ซื้อของ เชียงราย

เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง ของดี ซื้อของ เชียงราย กลุ่มเวียงกาหลงเซรามิก วิสาหกิจชุมชนกองงานดุดมธรรม ได้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดลวดลาย …

กลุ่มเวียงกาหลงเซรามิก วิสาหกิจชุมชนกองงานดุดมธรรม ได้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบทอดลวดลาย เอกลักษณ์ต้นกำเนิดของเครื่องปั้นเวียงกาหลงที่มีมาแต่โบราณ กลุ่มเวียงกาหลงเซรามิกมีความภูมิใจที่ได้รักษา และพัฒนาการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง จนได้…

4. การ อนุรักษ์ ลวดลาย เครื่องปั้นดินเผา ของ กลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชน เวียง …

การ อนุรักษ์ ลวดลาย เครื่องปั้นดินเผา ของ กลุ่ม วิสาหกิจ ชุมชน เวียง … วรพจน์ กันธิยะ. (2552) การอนุรักษ์ลวดลายเครื่องปั้นดินเผา ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย (รายงานผลงานวิจัย).

โทร. 02-561-2445 ต่อ 711, 712  | dric@nrct.go.th

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

5. กลุ่มฟื้นฟูศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง | ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส

กลุ่มฟื้นฟูศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง | ไทยแลนด์ เยลโล่เพจเจส 83/1 หมู่ 10 ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260. โทรศัพท์. 08-1021-1314. สินค้าและบริการ. ผลิตภัณฑ์ : เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง.

โดย บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเอไอเอส
ในฐานะผู้นำที่ไม่เคยหยุดพัฒนาบริการที่ดีที่สุดด้านดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง
ผ่านเว็บไซต์รวมสินค้าและบริการ จากผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้
มีการตรวจสอบและยืนยันตัวตนจริง และครอบคลุมทุกหมวดธุรกิจมากที่สุดในประเทศ
เราจะมอบบริการที่เหนือความคาดหมา…

6. Traditional craftsmanship – เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง – หน้าแรก

Traditional craftsmanship – เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง – หน้าแรก เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เป็นเครื่องปั้นดินเผา ชนิดเขียนสีใต้เคลือบ ทำเป็นภาชนะเครื่องใช้ แบบต่างๆ เช่น จาน พาน ถ้วย แจกัน โถ ตะเกียง คนโท น้ำต้น กาน้ำ …

เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง (และเครื่องปั้น ดินเผาชนิดเคลือบอื่นๆ) เป็นเครื่องใช้สำหรับ ชนชั้นสูง การใช้เครื่องปั้นดินเผาบ่งบอกถึงรากฐาน ที่ยาวนานของวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงการตั้งรกรากที่มั่นคง ในแหล่งนั้นๆ จนสามารถตั้งแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อใช้สอยได้ ประการสำคัญ บริเวณนั้นต้องเป็นแหล่ง วัตถุด…

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

7. เครื่องปั้นดินเผาวิหัตถีเวียงกาหลง – Data-driven Innovation

เครื่องปั้นดินเผาวิหัตถีเวียงกาหลง – Data-driven Innovation รายละเอียดของผลงานนวัตกรรม. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง และพัฒนาเอกลักษณ์แห่งลายเวียงกาหลง …

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง และพัฒนาเอกลักษณ์แห่งลายเวียงกาหลง หมายถึง เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของรูปแบบ ลวดลาย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดินมีคุณภาพดี เนื้อดินมีความละเอียด สีขาวนวล น้ำเคลือบใสบาง และขึ้นรูปทำได้บาง มีการผลิตอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 –…

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

8. เครื่องเคลือบดินเผา เวียงกาหลง

เครื่องเคลือบดินเผา เวียงกาหลง เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เป็นเครื่องใช้สำหรับ ชนชั้นสูง การใช้เครื่องปั้นดินเผาบ่งบอกถึงรากฐาน ที่ยาวนานของวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงการตั้งรกรากที่มั่นคง ในแหล่ง …

เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เป็นเครื่องใช้สำหรับ ชนชั้นสูง การใช้เครื่องปั้นดินเผาบ่งบอกถึงรากฐาน ที่ยาวนานของวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงการตั้งรกรากที่มั่นคง ในแหล่งนั้นๆ จนสามารถตั้งแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อใช้สอยได้ ประการสำคัญ บริเวณนั้นต้องเป็นแหล่ง วัตถุดิบที่สำคัญ คือ มีดินขาวที่มีคุณภาพดี เน…

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

9. พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง – https: //db.sac.or.th

พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง – https: //db.sac.or.th ไม่มีข้อมูล. คำสำคัญ: เครื่องปั้นดินเผา. แนะนำพิพิธภัณฑ์โดยสื่อออนไลน์.

พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณเวียงกาหลง ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาศีลธรรมเวียงกาหลง ที่ได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอันยาวนานของเวียงกาหลง ซึ่งเคยรุ่งเรืองในอดีต โดยเฉพาะเป็นแหล่งผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จากหลักฐานการค้นพบคูเมืองโบราณที่มีลักษณะไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิตเหมือนก…

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

10. คุยนอกกรอบ : ปรัชญาบนเครื่องเคลือบ – คมชัดลึก

คุยนอกกรอบ : ปรัชญาบนเครื่องเคลือบ – คมชัดลึก เชื่อกันว่าเครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เริ่มผลิตในสมัยราชวงศ์มังรายหรือประมาณพุทธศวรรษที่ 19 เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงและเป็น …

                              เชื่อกันว่าเครื่องเคลือบดินเผาหรือเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เริ่มผลิตในสมัยราชวงศ์มังรายหรือประมาณพุทธศวรรษที่ 19 เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักที่สุด เพราะมีคุณภาพที่ดี ม…

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

11. ภาพเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง

ภาพเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2554. ภาพเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง. ครูปัทมพร ธรรณมรงค์ ที่ 01:10. ใช้ร่วมกัน. ไม่มีความคิดเห็น: …

เขียนโดย

ครูปัทมพร ธรรณมรงค์

ที่

01:10

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

12. เอกลักษณ์แห่งลายเวียงกาหลง

เอกลักษณ์แห่งลายเวียงกาหลง เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของรูปแบบ ลวดลาย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดินมีคุณภาพดี เนื้อดินมีความละเอียด …

เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามของรูปแบบ ลวดลาย ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดินมีคุณภาพดี เนื้อดินมีความละเอียด สีขาวนวล น้ำเคลือบใสบาง และขึ้นรูปทำได้บาง มีการผลิตอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 กล่าวกันว่า เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เป็นเครื่องหั้นที่มีราคาแพงอย่างมาก เมื่อเท…

13. เวียงกาหลง .:: [Powered by Siam2Web.com รับทําเว็บไซต์ ทำ …

เวียงกาหลง .:: [Powered by Siam2Web.com รับทําเว็บไซต์ ทำ … … ภาพเครื่องปั้นดินเผา · Contact Us. ตำนานเมืองเวียงกาหลง. เมืองเวียงกาหลงซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย …

                แต่ข้อยุติเรื่องเมืองโบราณเวียงกาหลงยังไม่ยุติลงเพราะ ผู้ที่มีความเชื่อว่าเวียงกาหลงสร้างขึ้นในยุคก่อนสร้างล้านนาประเทศ ( พุทธศตวรรษที่ ๕ ) หรือผู้ที่เชื่อว่าเวียงกาหลงเกิดในยุคเดียวกับเมืองเชียงลาว ยังมีข้อสั…

14. เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ไปเที่ยวเครื่องเคลือบดิน … – ไปไหนดี

เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ไปเที่ยวเครื่องเคลือบดิน … – ไปไหนดี จุดเด่น : เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง. แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาเรื่องเครื่องปั้นดินเผา. รายละเอียด : เครื่องเคลือบดินเผา เวียงกาหลง …

เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เป็นเครื่องใช้สำหรับ ชนชั้นสูง การใช้เครื่องปั้นดินเผาบ่งบอกถึงรากฐาน ที่ยาวนานของวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงการตั้งรกรากที่มั่นคง ในแหล่งนั้นๆ จนสามารถตั้งแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อใช้สอยได้ ประการสำคัญ บริเวณนั้นต้องเป็นแหล่ง วัตถุดิบที่สำคัญ คือ มีดินขาวที่มีคุณภาพดี เน…

15. กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง รายละเอียดผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เช่น ผลิตภัณฑ์ กาน้ำ (OTOP), คนโท (OTOP). สถานที่จัดจำหน่าย 97 หมู่ 3 บ้านทุ่งม่าน ตำบลเวียงกาหลง …

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เช่น ผลิตภัณฑ์ กาน้ำ (OTOP), คนโท (OTOP)

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

16. HAVE A NEWSDAY – เครื่องเคลือบเวียงกาหลง – ALTV

HAVE A NEWSDAY – เครื่องเคลือบเวียงกาหลง – ALTV เครื่องเคลือบเวียงกาหลง เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มาอายุมานานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตที่ชุมชนเวียงกาหลงเคยเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมเครื่อง …

เครื่องเคลือบเวียงกาหลง เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มาอายุมานานกว่า 1,000 ปี ซึ่งในอดีตที่ชุมชนเวียงกาหลงเคยเป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบที่รุ่งเรือง แต่เมื่อถึงจุดที่เจริญอย่างสุดขีดแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมนั้นล่มสลายลง แต่ก็ถูกทำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดย ครูทัน ธิจิตตัง ผู้สนใจและศึกษาการทำเครื…

17. เครื่องปั้นภาคเหนือ – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

เครื่องปั้นภาคเหนือ – สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แหล่งเวียงกาหลง ตำบลหัวฝาย อำเภอ เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย; แหล่งสันกำแพง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่; แหล่งบ้านโป่งแดง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน …

เครื่องปั้นที่พบส่วนใหญ่เป็นเครื่องเคลือบ
เนื้อดินที่นำมาทำเครื่องปั้นละเอียด
ขึ้นรูปได้บางกว่าเครื่องปั้นจากแหล่งอื่น ตัวภาชนะเมื่อเผาก่อนเคลือบ
ออกสีขาว สีเหลืองนวล หรือสีเทา การเคลือบทำได้บางใส
แตกรานที่ผิวนอกเป็นรอยละเอียด มีน้ำหนักเบา
ภาชนะที่ผลิตจากแหล่งนี้มีทั้ง จาน ชาม ถ้วย เชิงเทียน ตุ้มถ่ว…

18. สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์ลวดลายเวียงกาหลง ภูมิปัญญาล้านนา | RYT9

สืบสานงานศิลป์ อนุรักษ์ลวดลายเวียงกาหลง ภูมิปัญญาล้านนา | RYT9 ถ้าพูดถึงลวดลายเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงแล้ว ทุกคนต่างรู้จักเป็นอย่างดี.

กรุงเทพฯ–20 มิ.ย.–มายแบรนด์ เอเจนซี่

“ถ้าพูดถึงลวดลายเครื่องปั้นดินเผาของบ้านเชียงแล้ว ทุกคนต่างรู้จักเป็นอย่างดี แต่ถ้าพูดถึงลวดลายของเวียงกาหลงน้อยคนนักจะรู้จัก ทั้งๆที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ลายเวียงกาหลงก็ยังไม่ค่อยเป็น…

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

19. เครื่องปั้นดินเผา บ้านเวียงกาหลง > Blog: aona – นิยาย Dek-D

เครื่องปั้นดินเผา บ้านเวียงกาหลง > Blog: aona – นิยาย Dek-D เครื่องปั้นดินเผา จาก หมู่บ้านเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย เป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมไทย ที่สร้างความประทับใจให้บรรดาผู้นำจากทั่วโลก …

เครื่องปั้นดินเผา บ้านเวียงกาหลง

เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

20. เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง – ท่องเที่ยวทั่วโลก

เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง – ท่องเที่ยวทั่วโลก ของเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลงเครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น …

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ เครื่องปั้นดินเผา เวียง กาหลง

สังเคราะห์: Interconex

Interconex

INTERCONEX Training and Study Abroad Counseling Center เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมส่งเสริมการศึกษา หมายเลขใบอนุญาต 7438/CN – SGD&DT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc ข้อมูลติดต่ออินเตอร์โคเน็กซ์ เว็บไซต์: https://interconex.edu.vn/ โทรศัพท์: 0906219208 อีเมล: info.interconex@gmail.com ที่อยู่: Alley 24 Vo Chi Cong Street, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Back to top button