Wiki Thai

20 ส ถ จ พล 09/2023

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ส ถ จ พล บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม interconex พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ส ถ จ สุโขทัย, หนังสือท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก, ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร, มติ ก พิจิตร, หนังสือกรม, LAAS, e-laas

ส ถ จ พล

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ส ถ จ พล

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ส ถ จ พล

1. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก สถจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ฯ, 18 สิงหาคม 2565, [เอกสาร1]. โครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 6) ถ.วังจันทน์ ต.ในเมือง
อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

2. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก – Facebook

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก – Facebook … ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วย บุคลากร สถจ.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร.

ดูเหมือนว่าคุณจะใช้คุณสมบัตินี้ในทางที่ผิดโดยการใช้เร็วเกินไป คุณถูกบล็อกจากการใช้โดยชั่วคราว

3. องค์การบริหารส่วนตำบล หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ยินดี …

องค์การบริหารส่วนตำบล หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ยินดี … ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา/ประกวดราคา · ข่าวสรรหาบุคลากร · กองทุนหลักประกันสุขภาพ · ข่าวสารภายนอก · หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ.

องค์การบริหารส่วนตำบล หอกลอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้

4. องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ยินดี …

องค์การบริหารส่วนตำบล วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ยินดี … ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง · ประกาศจากระบบ e-GP · ข่าวสรรหาบุคลากร · หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือ …

วิสัยทัศน์ อบต.วังยาง“ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาลพัฒนาวิถีชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ”

5. องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ อบต …

องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ อบต … แจ้ง ทน.พล. ขอความอนุเคราะห์ยืนยันร้านค้าในการลงทะเบียนคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ พล 0023.3/ 14756 ลว 26 ส.ค.65 [ 26 ส.ค. 2565 ] อ่าน 18. การจัดทำแผนปฏิบัติงานฯ งป …

ชาวบ้านในตำบลท่าโพธิ์มีสภาพความเป็นอย ู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ส่งมอบบ้านให้คนพิการและผู้สูงอายุ 8 ราย ใน อ.เนินมะปราง … น่าทำงาน (5 ส) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.256526 ก.ย. 2565.

Tel. +66 5598 7718 / 19 / 20 Fax. +66 5598 7718 / 19 / 20 Ext. 400 E-Mail : ppao@ppao.go.th

7. องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ …

องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ … การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 500 ลว 17 ส.ค.65 [ 17 ส.ค. 2565 ] อ่าน 257.

องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามสูง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้

8. องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ …

องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ … โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี · งานเลือกตั้ง อบต.หินลาด · ข่าวสารภายนอก · หนังสือสั่งการ สถ.

องค์การบริหารส่วนตำบล หินลาด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้

9. ข่าวสารจาก สถ.จ. – เทศบาล ตำบล ท่า ทอง

ข่าวสารจาก สถ.จ. – เทศบาล ตำบล ท่า ทอง ประชาสัมพันธ์เเผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือจังหวัดพิษณุโลกที่ พล 0023.1/ว 5408 ลว 19 ส.ค.65 [ 19 ส.ค. 2565 ] อ่าน 41. โครงการ …

เทศบาลตำบลท่าทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้

10. องค์การบริหารส่วนตำบล วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ยินดี …

องค์การบริหารส่วนตำบล วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ยินดี … ข่าวสรรหาบุคลากร · กองทุนหลักประกันสุขภาพ · ระบบสารสนเทศ · หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย · ประกาศจาก …

” แหล่งรวมพระศักดิ์สิทธิ์วัดพริกจักสานเป็นเลิศ ถิ่นกำเนิดผ้าป่าเรือยาว
กลุ่มผลิตข้าวพันธุ์ดี คนมีคุณธรรม ”

11. ข่าวสารจาก สถ.จ. – เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ ยินดีต้อนรับค่ะ

ข่าวสารจาก สถ.จ. – เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ ยินดีต้อนรับค่ะ การประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มจังหวัด ที่ พล 0023.3/ว 552 ลว 9 ก.ย. 65 [ 9 ก.ย. 2565 ] อ่าน 3. การประชุม …

เทศบาลตำบล บางระกำเมืองใหม่ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้

12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ยินดี …

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ยินดี … ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ค่ะ ^_^ … หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย …

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

13. องค์การบริหารส่วนตำบล ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ยินดี …

องค์การบริหารส่วนตำบล ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ยินดี … 5 ส.ค. 2565. ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่ง …

องค์การบริหารส่วนตำบล ดงประคำ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้

14. ยกเลิกการค้นหา – องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง ยินดีต้อนรับค่ะ

ยกเลิกการค้นหา – องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง ยินดีต้อนรับค่ะ แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฏากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/13660 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2565 [ 9 ส.ค. 2565 ] อ่าน 37.

องค์การบริหารส่วนตำบล วังทอง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้

15. องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ยินดี …

องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ยินดี … ประกาศจากระบบ e-GP · ข่าวสรรหาบุคลากร · หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย · ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย · แผนพัฒนาท้องถิ่น · แผนจัดหา …

เว็บไซต์ในเครือข่ายอปท.ในจังหวัดพิษณุโลก

16. องค์การบริหารส่วนตำบล นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ …

องค์การบริหารส่วนตำบล นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ … เว็บไซต์ในเครือข่าย. อปท.ในจังหวัด. พิษณุโลก … นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 … ที่ พล 0023.2/ว607 ลว.5 ต.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.นาบัว จ.พิษณุโลก ค่ะ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่เกิดก่อน หรือระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2505 มาลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ณ อบต.นาบัว ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

17. องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ …

องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำกุ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ … หนังสือสั่งการ สถ.

โทร : 082-165-5648

18. องค์การบริหารส่วนตำบล เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ …

องค์การบริหารส่วนตำบล เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ … ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง, สถ.จ.พิษณุโลก · อบจ.ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 12, 23 มี.ค. 2558, 268.

ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

19. องค์การบริหารส่วนตำบล คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ …

องค์การบริหารส่วนตำบล คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ … ข่าวสารจาก สถ.จ. … วาระการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2560 ลว … ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2888 ลว 19 พ.

องค์การบริหารส่วนตำบล คุยม่วง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ
คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้

20. องค์การบริหารส่วนตำบล วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ …

องค์การบริหารส่วนตำบล วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ยินดีต้อนรับ … การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 500 ลว 17 ส.ค.65 [ 17 ส.ค. 2565 ] อ่าน 248.

www.watbot-local.go.th

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ส ถ จ พล

สังเคราะห์: Interconex

Interconex

INTERCONEX Training and Study Abroad Counseling Center เป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมส่งเสริมการศึกษา หมายเลขใบอนุญาต 7438/CN – SGD&DT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc ข้อมูลติดต่ออินเตอร์โคเน็กซ์ เว็บไซต์: https://interconex.edu.vn/ โทรศัพท์: 0906219208 อีเมล: info.interconex@gmail.com ที่อยู่: Alley 24 Vo Chi Cong Street, Nghia Do, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Back to top button