THÔNG TIN TƯ VẤN: CON ĐƯỜNG CÔNG LẬP SINGAPORE

Interconex sẽ cùng mọi người tìm hiểu: Lý do lựa chọn con đường Công lập Singapore cho lứa tuổi học sinh cấp 1 và cấp 2? Thuận lợi của học Công lập Singapore so với học tại trường tư và trường quốc tế trong nước? Các bạn học sinh cần chuẩn bị hành trang kiến thức như thế nào để có thể đủ trình độ thi đỗ vào hệ thống trường Công lập của Singapore?
Viết Bình luận

Facebook chat