Cách Làm

26 Cách Lập Bảng Kê 05 1 Bk Tncn hay nhất 05/2023

Bạn đang tìm kiếm từ khóa cách lập bảng kê 05 1 bk tncn nhưng chưa tìm được, Interconex sẽ gợi ý cho bạn những bài viết hay nhất, tốt nhất cho chủ đề cách lập bảng kê 05 1 bk tncn. Ngoài ra, chúng tôi còn biên soạn và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác như hướng dẫn kê khai mẫu 05-1/bk-tncn thông tư 80, hướng dẫn kê khai mẫu 05-3/bk-tncn, tải mẫu 05-1/bk-qtt-tncn, bảng kê 05-1/bk-qtt-tncn 2021, mẫu 05-1/bk-qtt-tncn theo thông tư 80, tải mẫu 05-1/bk-qtt-tncn excel, bảng kê 05-2/bk-qtt-tncn, bảng kê 05-1/bk-qtt-tncn 2020

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

Hình ảnh cho từ khóa: cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

Top những bài viết hay và phổ biến nhất về cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

Interconex/wp-content/uploads/2022/02/Hi%CC%80nh-1_-Hu%CC%9Bo%CC%9B%CC%81ng-da%CC%82%CC%83n-la%CC%A3%CC%82p-phu%CC%A3-lu%CC%A3c-05-1BK-QTT-TNCN.png” alt=”cách lập bảng kê 05 1 bk tncn”>

1. Hướng dẫn lập phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN mới nhất 2022 …

Hướng dẫn lập phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN mới nhất 2022 … Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN- Bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh. Hình 2: Các phụ lục Tờ khai 05/QTT-TNCN. Trong đó phụ …

– Tổ chức trả thu nhập khi quyết toán thuế TNCN không phải khai thông tin chi tiết vào Bảng kê này đối với các cá nhân sau đây: Cán bộ, công chức có hệ số lương quy định tại bảng lương ban hành kèm theo Quyết định số 128/QĐ/TW ngày 14/12/2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng; bảng lương ban hành kèm t…

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

2. Cách điền vào phụ lục tờ khai 05-1/BK-QTT-TNCN – YTHO

Cách điền vào phụ lục tờ khai 05-1/BK-QTT-TNCN – YTHO [02] Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên của tổ chức, cá nhân trả thu nhập theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy …

[16] Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Là các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa; các khoản chi đóng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động vì mục…

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

3. Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn chi tiết cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN File excel này có đầy đủ chỉ tiêu như ở phụ lục 05-1 BK-TNCN. … B1: Lấy mẫu excel ở bảng kê. … Cách lập PL 05-3BK-TNCN: Kê khai người phụ thuộc.

        –  Khai thông tin thay đổi/bổ sung về NPT vào Bảng tổng hợp đăng ký giảm trừ NPT.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

4. Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN Phụ lục bảng kê cá nhân thuộc diện …

Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN Phụ lục bảng kê cá nhân thuộc diện … Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày …

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

5. Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN

Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN Bước 2: Cách kê khai quyết toán thuế 05/QTT-TNCN: => Các bạn chỉ cần kê khai ở các phụ lục 05-1BK-QTT- …

– Trường hợp DN có nhiều lao động, các bạn có thể làm bảng kê này trên file Excel rồi tải lên phần mềm HTKK nhé => Chi tiết cách tải lên các bạn xem ở cuối phần 3 nhé.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

6. Hướng dẫn cách lập phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN trong quyết …

Hướng dẫn cách lập phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN trong quyết … Mã số thuế có 10 ký tự; Không được nhập trùng MST cá nhân đã được nhập trong kỳ tính thuế; có cùng cơ quan chi trả của cùng bảng kê. Nếu nhập trùng …

– Giảm trừ cho bản thân = 09 triệu đồng/tháng  x Tổng số tháng đã tính giảm trừ trong năm. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập thì giảm trừ cho bản thân được tính đủ 12 tháng là 108 triệu đồng/năm.
– Giảm trừ cho người phụ thuộc =  3,6 triệu đồng/người x Tổng số…

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

7. HƯỚNG DẪN CÁCH LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ …

HƯỚNG DẪN CÁCH LÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ … + Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo … Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK.

– Mục đích của việc làm bảng tổng hợp: Là căn cứ để đưa số liệu vào tờ khai quyết toán.
– Căn cứ để làm bảng tổng hợp lương:
+ Thông tin của người lao động.
+ Bảng tính thuế TNCN của 12 tháng hoặc của 4 quý
+ Các giấy tờ liên quan: đăng ký người phụ thuộc, hồ sơ bảo hiểm, bảng tính lương, chứng từ k…

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

8. Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân …

Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN: Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân … Phụ lục bảng kê cá nhân tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC … Phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN được lập …

Phụ lục tờ khai Quyết toán thuế TNCN được lập ra dùng để kê chi tiết cho các cá nhân thuộc diện tính thuế theo Biểu lũy tiến từng phần mẫu 05-1/BK-TNCN được thay thế bằng mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

9. Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN năm 2020

Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN năm 2020 Cách lập Phụ lục 05-1BK- QTT-TNCN: Điều kiện: Những cá nhân cư trú ký hợp đồng >= 03 tháng thì các bạn được kê vào phụ lục này …

Một Lưu ý khác: Trên tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN các bạn chỉ cần nhập vào “Chỉ tiêu 21”, trước đó các bạn nhập đầy đủ vào các Phụ lục PL 05-1BK-QTT-TNCN, PL 05-2BK-QTT-TNCN và PL 05-3BK-QTT-TNCN.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

10. Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN và các Bảng kê 05-1BK-QTT-TNCN, 05-2BK-QTT-TNCN, 05-3BK-QTT-TNCN trên phần mềm HTKK mới nhất đối …

Các văn bản pháp luật về thuế TNCN năm 2018 – 2019:
    – Thông tư Số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013
    – Thông tư Số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014
    – Thông tư Số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013
    – Thông tư Số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015…

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

11. Hướng dãn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT …

Hướng dãn lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT … Bảng tổng hợp lương cả năm 2021 tại Công ty Hòa bình (trang 1) · Hướng dẫn kê khai phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN (trang 1) · Hướng dẫn kê khai phụ lục …

Căn cứ vào các dữ liệu đó, kế toán thực hiện kê khai vào các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN; 05-2/BK-QTT-TNCN; 05-3/BK-QTT-TNCN và tổng hợp dữ liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

12. Tổng hợp mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2022

Tổng hợp mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2022 Mẫu bảng kê chi tiết tờ khai thuế TNCN 2022 mới nhất … 4.1 Mẫu số: 05-1/PBT-KK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số … 57. BK 05-1 BK-TNCN …

Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN mới thuộc diện phải khai thuế TNCN, ngoài ra nếu không phát sinh trả thu nhập chịu thuế TNCN tháng/quý nào thì không phải khai thuế TNCN của tháng/quý đó.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

13. Hướng dẫn cách lập mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá …

Hướng dẫn cách lập mẫu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá … Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số …

Trong đó phụ lục số 05-1/BK-QTT-TNCN và 05-2/BK-QTT-TNCN để kê khai chi tiết các cá nhân thuộc diện tính thuế khác nhau là lũy tiến từng phần hay toàn phần. Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN dùng để kê khai trong trường hợp cá nhân có đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc trong năm tính thuế 2021.

Interconex/uploads/images/post/ke-toan/83-moi/Lap-to-khai-quyet-toan-thue-TNCN.jpg” alt=”cách lập bảng kê 05 1 bk tncn”>

14. Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN (TT 80/2021)

Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN (TT 80/2021) Hướng dẫn chi tiết: cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN và các phụ lục 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN trên phần mềm HTKK.

Trên tờ khai 05/QTT-TNCN các bạn không cần phải nhập thông tin dữ liệu, các bạn điền đầy đủ thông tin vào các phụ lục 05-1/BK-TNCN, phụ lục 05-2/BK-TNCN, phụ lục 05-3/BK-TNCN thì dữ liệu sẽ tự động cập nhật theo số liệu đã nhập từ các phụ lục sang tờ khai quyết toán thuế TNCN.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

15. Mẫu số 05B/BK-TNCN – : Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và

Mẫu số 05B/BK-TNCN – : Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và [02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối với cá nhân …

Mẫu số 05B/BK-TNCN , 05B/BK-TNCN , Mẫu 05B/BK-TNCN : Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú , mau so 05b/bk-tncn : phu luc bang …

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

16. Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN 2021 trên phần mềm …

Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN 2021 trên phần mềm … Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2021 làm trên phần mềm hỗ … + Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế …

Thuế TNCN là loại thuế có kỳ tính thuế theo năm nên cuối năm sẽ thực hiện tổng hợp lại thu nhập đã được nhận của cả năm, rồi tính toán xem với mức thu nhập đó cá nhân có phải đóng thuế TNCN hay không, có nộp thừa nộp thiếu tiền thuế TNCN so với số đã nộp hay không.
– Đối tượng Doanh nghiệp phải làm …

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

17. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2022

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm 2022 Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II …

– Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuê đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu …

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

18. Hướng dẫn làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân Bảng kê người phụ thuộc phụ lục 02-1/BK-QTT-TNCN (nếu có người phụ thuộc).(mẫu … Bước 2: Lập tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 02/QTT-TNCN và 05/QTT-TNCN.

Chỉ cần nhập ở các phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN, PL 05-2/BK-QTT-TNCN và PL 05-3/BK-QTT-TNCN. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật sang “Tờ khai 05/QTT-TNCN”.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

19. Quyết toán thuế TNCN năm 2022 dễ dàng hơn bằng cách này!

Quyết toán thuế TNCN năm 2022 dễ dàng hơn bằng cách này! Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuê theo biểu tính thuế lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông …

Đối với việc quyết toán thuế TNCN của doanh nghiệp sắp tới đây, phần mềm nhân sự của DIGINET sẽ giúp bạn xử lý toàn bộ quá trình kê khai quyết toán thuế TNCN một cách tập trung, chính xác và nhanh chóng nhất.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

20. Điều chỉnh tờ khai thuế TNCN tháng quý – Gonnapass

Điều chỉnh tờ khai thuế TNCN tháng quý – Gonnapass Nếu cá nhân tự kê khai: Chỉ cần điều chỉnh tại tờ khai quyết toán … Chỉ tiêu [22] trên bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN là tổng số thuế TNCN đã …

 Câu hỏi: Tôi có vẫn đề thắc mắc xin được giải đáp: Tôi đang thực hiện quyết toán thuế TNCN 2021 cho người lao động. Trên phụ lục 05-1/BK – TNCN cột số 22 là tổng số thuế TNCN đã khấu trừ trong năm, tức là điền vào cột này số thuế TNCN của người LĐ trong năm đã khấu trừ và tạm nộp thuế. Tu…

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

21. cách lập bảng kê 05 1 bk tncn Tải xuống – Gody.vn

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn Tải xuống – Gody.vn cách lập bảng kê 05 1 bk tncn Tải xuống Apple IOS, phiên bản Android của ứng dụng nhanh nổi tiếng(85.58M),Dữ liệu âm nhạc đứng một mình chính xác và đúng …

Chia sẻ lich trình đã đi hoặc lập hành trình chuyến tiếp

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

22. Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính

Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài chính Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này. … khi quyết toán thuế TNCN của năm 2019, Công ty khai vào bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN (ban hành …

…7. Sửa
đổi các mẫu biểu số 05/KK-TNCN, 05-1/BK-TNCN, 05-2/BK-TNCN, 05-3/BK-TNCN,
02/KK-TNCN, 11/KK-TNCN, 11-1/TB-TNCN, 04-2/KK-TNCN, 07/KK-TNCN, 09/KK-TNCN,
09-3/KK-TNCN, 16/ĐK-TNCN, 04-2/TNCN, 23/CK-TNCN, 03/KK-TNCN, 17/TNCN,
18/MGT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2…

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

23. Cách sửa lỗi cột Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh khi lập quyết …

Cách sửa lỗi cột Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh khi lập quyết … Các bạn nhập dữ liệu ở bảng kê 05-3BK-TNCN trước rồi mới nhập dữ liệu ở bảng 05-1BK-TNCN. Ngoài ra các bạn lưu ý nếu tải bảng kê Excel vào …

Похоже, что вы злоупотребляли этой функцией. Она для вас теперь временно заблокирована.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

24. Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân Những lao động là cá nhân cư trú và ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì mới được kê khai vào phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều …

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều lao động, có thể làm bảng kê rồi tải lên phần mềm HTKK.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

25. Cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN

Cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN Cách lập phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN. – Những cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì kê khai vào mục này.

-Tổ chức, DN trả thu nhập kê khai đầy đủ 100% NPT đã tính giảm trừ trong năm 2016 vào phụ lục bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN này.

cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

26. Hướng dẫn lập phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN 2022 – Hoatieu.vn

Hướng dẫn lập phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN 2022 – Hoatieu.vn 1. Những lưu ý và một số điểm mới khi lập phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN theo Thông tư số 80. 1.1. Đối tượng kê khai phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN.

Lưu ý: Cá nhân khi ký hợp đồng thử việc xong nhưng không ký hợp đồng lao động chính thức hoặc không đủ điều kiện để ủy quyền quyết toán cuối năm cho doanh nghiệp thì các bạn sẽ nhập phần thu nhập thử việc vào phụ lục bảng kê này.

Các video hướng dẫn về cách lập bảng kê 05 1 bk tncn

Chuyên Mục: Cách Làm

Tổng hợp: Blog Interconex

Interconex

Trung tâm Tư vấn Du học và Đào tạo INTERCONEX là đơn vị trực thuộc Hội khuyến học, giấy phép Tư vấn du học số 7438/CN – SGD&ĐT.... #interconex #daotaointerconex #trungtamduhoc #tuvanduhoc Thông tin liên hệ Interconex Website: https://interconex.edu.vn/ Phone: 0906219208 Mail: info.interconex@gmail.com Address: Ngõ 24 Đường Võ Chí Công, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button